939

GLi Yhtiöiden Leena Kurki säätää videoneuvottelulaitteistoa oikeaan tarkkuuteen.