Bomag ja Rotator yhteistyötä 50 vuotta

Rotator on edustanut saksalaista Bomag-maantiivistyskalustoa jo 50 vuotta. Tähän juhlavuoteen tuo oman lisämausteensa Bomagin 60-vuotisjuhla.

Bomagia ei ole vuodet kangistaneet – päinvastoin. Yrityksen pitkä historia tulostuu mm. tuotteiden korkeana laatuna ja kokemus yhdistettynä jatkuvaan tuotekehitykseen on pitänyt yrityksen alansa toimijoiden eturivistössä. Bomag toimii osana 19 000 työntekijää työllistävää FAYAT-konsernia, jonka liikevaihto oli 2016 vuonna 3,527 miljardia euroa.

Bomagin ja Rotatorin 50-vuotistaival on iso merkkipaalu Rotatorille. – Bomag on pitkäaikaisin edustuksemme. Pitkän tehdasyhteistyön hyödyt ovat ilmeiset. Ensinnäkin toimiminen tehtaan edustajien kanssa on luontevaa, etenkin kun kummassakin päässä arvostetaan pitkiä työsuhteita. Kun yhteyshenkilöt ovat samoja jopa vuosikymmeniä, on sanomattakin selvää, että kommunikaatiokatkoset saadaan eliminoitua ja tietoa tehtaalta saadaan nopeasti. Pitkän yhteistyön ansiosta Bomag-tuotetietous on Rotatorilla todella korkealla tasolla, jolloin asiakkaamme saavat varmasti asiantuntevan palvelun kauttamme. Maantiivistäminen on kuitenkin erikoisosaamisala, jonka oppimiseen kuluu tovi, kertoo tuotepäällikkö Janne Salomäki.

Kaduntallaaja ei äkkiä arvaa, kuinka paljon osaamista maantiivistäminen vaatii. Etenkin maantiivistysteknologian ja dokumentoinnin nopeasta kehityksestä johtuen jopa monilla ammattilaisilla on aukkoja tiedoissaan.

Yksi edistysaskelista laadunvarmistuksessa on Economizer-tiiveysmittari, joka on saatavilla Bomagin tärylätkiin tehdasasenteisena. Mittarin LED-valot näyttävät tiivistettävän maa-aineksen kantavuustason. Economizerin ansiosta vältytään tällöin myös maan ”ylitiivistämisestä”. – Monesti ei ymmärretä, että mikäli maata tiivistetään liikaa, tiivistettävä materiaali lajittuu ja maaperän tiiveystaso heikkenee. Tiiveysmittarilla siis paitsi optimoidaan maantiivistykseen käytettävä aika, varmistetaan myös tavoiteltu lopputulos eikä hajoteta kalustoa. Mielestäni jokaiseen tärylevyyn, johon mittalaite on saatavilla, se myös kannattaisi tilata, sanoo Salomäki.

– Toinen asia jota ei monesti sisäistetä, on mittalaitteiden oikea tulkitseminen. Bomag käyttää tiiveystuloksien ilmoittamiseen EVIB-arvoa. EVIB-arvolle ja levykokeiden tuloksille määritellään työkohteessa korrelaatiokerroin, eli suoritetaan kalibrointi, jolloin mitatut arvot ovat vertailukelpoisia. Bomag EVIB-arvo on vertailukelpoinen eri työkohteiden välillä edellyttäen että tiivistysolosuhteet ovat samankaltaisia. Mittari näyttää myös samaa mittaustulosta tehtiin se sitten 7- tai 12-tonnin painoisella jyrällä. Mittausarvot eivät ole siis jyräkohtaisia, vaan jyrä suorittaa jatkuvasti laskentaa perustuen sen tiivistysmassaan ja tiiveysmittauksen parametreihin.

Bomag:lta on saatavilla myös BVC eli Bomag Variocontrol-yksivalssijyriä. Näissä jyrissä valssin rakenne on täysin erilainen kuin perusmallisissa jyrissä. Variocontrol-järjestelmä säätää automaattisesti iskun suunnan maaperän tiiveys/kantavuusasteen mukaan. Kuljettaja syöttää automaattitilassa tavoiteltavan EVIB-arvon ja jyrä hoitaa tiivistystapahtuman automaattisesti tavoitellen asetettua arvoa. Tavoiteltavaan arvoon päästään siten, että jyrä säätää iskun suuntaa valssissa sijaitsevien kiihtyvyysantureiden saaman vasteen perusteella. Variocontrol-jyrä on myös tehokkaampi kuin perusjyrä. Esimerkiksi 7-tonnin tavallinen jyrä tiivistää maksimissaan 45 cm kerroksia, kun taas vastaavan kokoluokan BVC-jyrällä voidaan tiivistää jopa 80 cm kerroksia. Tämä on käytännössä sama tiivistyssyvyys kuin mikä saavutetaan normaalisti 13t kokoluokan perusjyrällä. Vaikka Variocontrol-jyrien hinnat ovat korkeampia kuin perusmallien, niiden avulla suoriudutaan työkohteesta nopeammin, tarkemmin, tehokkaammin ja helpommin. Lisäksi niitä voidaan käyttää jo rakennetussa ympäristössä hallitusti ja minimoiden rakennuksien perustuksiin kohdistuvat värähtelyt. Jos Variocontrol-tekniikka kiinnostaa, sen hyödyt ovat todettavissa vuokraamalla Variocontrol-jyrä Rotarentin vuokrauspalvelun kautta.

Variocontrol eliminoi turhat ylityskerrat ja varmistaa että tiivistys on tehty optimaalisesti. Tehdystä työstä on tärkeää sekä työn suorittajan että tilaajan näkökulmasta tallentaa dokumentointi. Bomag yksivalssijyrissä on vakiona (alkaen BW145-malleista) Terrameter Professional -tiiveysmittari kuittitulostimella. Kuittitulosteen kautta saadaan väyläkohtainen tiivistystulos. Kun tähän tekniikkaan yhdistetään GPS ja Bomag-toimisto-ohjelmisto, saadaan 2D-muotoinen tiiveyskartta koko tiivistysalueesta dokumentointia varten.

Seuraavakin askel on jo kehitteillä. Bomag mahdollistaa uusissa 5-sarjan jyrämalleissa tiiveysarvon siirtämisen kolmannen osapuolen järjestelmään. Näitä arvoja voidaan hyödyntää lähiaikoina saatavilla oleviin 3D-jyrämittalaitteistoihin. – 3D-laitteet ovat olleet jo pitkään kaivukoneissa ja nyt ne tulevat myös maantiivistykseen. Bomag edelläkävijänä antaa jokaisen valita itse mitä 3D-laitevalmistajan tuotetta käyttää, eikä sido käyttämään Bomagin valitsemaa 3D-laitteistoa. Esimerkiksi Mansen Mörinöillä oli näytillä ensimmäinen demoversio Novatronin kehittämästä 3D-jyräsovelluksesta, valaisee Salomäki.

Tulevaisuudessa tulemme ehkä näkemään jopa miehittämättömiä jyriä, sillä tekniikka tämänkin toteutukseen on jo käytännössä olemassa. Kehitystyötä tälle tekniikalle ollaan jo tekemässä ja aika näyttää, koska tämä tekniikka on arkipäivää ja kaikkien saatavilla.

Salomäki painottaa Rotatorin pitkän kokemuksen maantiivistyksen saralla tuovan säästöä asiakkaalle. – Esimerkiksi järjestämiemme koulutuksien ansiosta kentälle jaetaan tietoa miten uusin maantiivistysteknologia tuo lisäeuroja asiakkaillemme. Myös vuokraamoiden on mahdollista kouluttaa henkilökuntaansa maantiivistyksen saralla, jolloin he voivat edelleen neuvoa omia asiakkaitaan valitsemaan työkohteessa käytetyt laitteet tarkoituksen mukaisesti. Tietouden lisääminen kehittyneen tiivistystekniikan mukanaan tuomista lisähyödyistä ja tiivistyksen dokumentoinnista parantaa työkohteiden tiivistyksen laatua ja mahdollistaa tuottavamman työskentelyn.

INFO

Rotator Oy

tuotepäällikkö Janne Salomäki

puh. 050 412 9013, www.rotator.fi

Europörssi