Tuotekehitys, laatu ja toimivat jälkimarkkinointipalvelut

Viime vuonna 40-vuotistaivaltaan juhlistanut Saraka Oy jatkaa etenemistään hyvävoimaisena. Yrityksen toiminnan punaisena lankana olevat voimakkaat panostukset jälkimarkkinointiin ja korkeaan laatuun ovat taanneet menestyksen isojen globaalien kilpailijoiden puristuksessa.

1976 Insinööritoimistona ja konepajana aloittanut Saraka kasvoi heti alkuvuosina voimakkaasti. Jo kolmantena toimintavuotenaan tämä ulvilalaisyritys työllisti 48 henkilöä. – Tarkasteltuamme toimintaamme päädyimme lisäämään alihankinnan osuutta ja sopivaksi työntekijämääräksemme haarukoitui noin 30 henkilöä. Tämä määrä osaavaa henkilökuntaa pyörittää edelleen toimintaa, kertoo yksi yrityksen perustajista Jarmo Karilainen, joka on edelleen mukana tämän kahden perheen omistuksessa olevassa yrityksessä.

Alihankintana yritys teettää tänä päivänä isommat puomit ja betonipumppuyksiköt, jotka hankitaan eurooppalaisilta valmistajilta. Pääkomponentit, esim. säiliöt, hydrauliset valurännit ja pienet puomit, valmistetaan omassa tuotannossa. Kokoonpano tapahtuu pääosin Ulvilassa kuten myös asiakasräätälöinnit.

Saraka aloitti 1980-luvun alussa betonikuljetus- ja siirtolaitteiden valmistajana. Tämä tuotelinja osoittautui yritykselle sopivaksi. Vuosien varrella valmistuneiden yksiköiden määrää lähentelee noin paria tuhatta. Määrä koostuu kuljetussäiliöistä ränneillä, yhdistelmä- ja ajoneuvopumpuista sekä autoalustaisista päällirakenteista betonin siirtoon ja pumppaukseen kaivoksissa.

Yrityksenä Saraka Oy edustaa sitä ideaalia linjaa, mitä Suomi tarvitsee. Omaa korkeaa teknologiaosaamistaan yritys vie valmistamiensa tuotteiden muodossa ympäri maailmaa. Vienti Ruotsiin on aloitettu jo 1985. Nyt viennin osuus liikevaihdosta on vuotuisesti n.60-70 prosentin luokkaa. Isoimmat vientimaat ovat Ruotsi, Norja ja Saksa. – Olemme vieneet tuotteita vuosien varrella ympäri maailmaa. Maailman taloudellisen ja poliittisten tilanteiden vaihdellessa myös vientimaat vaihtelevat. Esimerkiksi Venäjän vienti on ollut viimevuosina lähes nollassa. Vahvin vientikohteemme on ilman muuta Ruotsi. Ruotsalaiset arvostavat tuotteidemme korkeaa laatua sekä kestävyyttä ja he osaavat laskea Sarakan tarjoaman edun hyötykuormissa, sanoo Karilainen.

– Olemme aina panostaneet paljon tuotekehitykseen. Käytämme mm. kilpailijoitamme parempia teräksiä saavuttaaksemme tuotteidemme maksimaalisen hyötykuorman ja käyttöiän. Korkea laatu taataan myös omassa maalaamossamme tehdyllä pintakäsittelyllä, jossa jokainen laitteisto maalataan erikseen irto-osina valmiiksi ja vasta sen jälkeen osat menevät kokoonpanoon.

– Viimevuosien teknologiakehitys on lisännyt betonikuljetuslaitteidemme älykkyyttä. CAN-väylätekniikan ansiosta pääsemme tarpeen mukaan tehtaalta käsiksi laitteidemme ohjelmiin, älyyn. Etädiagnostiikalla voidaan säätää haluttuja arvoja ja ajaa vaikka kokonaan uusi ohjelma sisään ohjausjärjestelmään. Tärkein saavutettu etu on kuitenkin häiriötilanteissa vian nopea ja helppo paikallistaminen.

– Viimevuosina olemme investoineet myös tuotantomme kehittämiseen, koneisiin ja tiloihin. Tänä vuonna otetaan käyttöön uusi 1 200 m2:n tila, jonne tulee sijoittumaan kokoonpanotehdas ja myyntiosasto. Tämän investoinnin jälkeen meillä on käytössämme noin 5 500 m2 tilaa.

Maakohtaiset kantavuussäännöt asettavat tarkat vaatimukset myös laitteiden rakentamiselle jotta saavutetaan maksimaaliset hyötykuormat. Betonikuljetuskaluston kehittäminen vaatii jokaisen komponentin jatkuvaa kriittistä tarkastelua.

Esimerkiksi muutama vuosi sitten esittelemämme Saraka M33-4Z-4,5” yhdistelmäpumppu, uusia määräyksiä hyödyntäen mahdollistaa jopa 7 kuutiometrin hyötykuorman yhdistämisen ulottuvuudeltaan 33 metrin puomiin ja 80 m3/h pumppauskapasiteettiin.

Karilainen opettaa mielellään Sarakan viestittämää hyötykuormamatematiikkaa. – Tuotteemme ei ole missään nimessä hankintahinnaltaan halvin vaihtoehto. Hankintahinta on kuitenkin vain yksi osa kokonaishintaa. Saraka tarjoaa 0,5 m3 ja yhdistelmissä jopa 1,5 m3 paremman hyötykuorman kuin kilpailijansa. Hintaero halvempaan, mutta pienemmän hyötykuorman kantavaan on monessa tapauksessa jo vuodessa hankittu takaisin. Kymmenessä vuodessa Sarakan laitteet tuottavat jo melkoisen määrän enemmän rahaa omistajilleen kuin alhaisemman hyötykuorman tarjoavat kilpailijoiden laitevaihtoehdot. Erikoisterästen ja parhaiden hydrauliikka komponenttien käytöllä saavutettu kestävyys ja luotettavuus peilautuvat markkinoilla suoraan käytettyjen laitteiden arvostuksena ja hyvänä kysyntänä. Käytetyn Sarakan hintaero vastaavan ikäiseen muun merkkiseen jopa ylittää alkuperäisen hankintahintojen erotuksen. Laatuun hankinnassa panostettu lisäinvestointi palautuu näin korkoineen laitteita päivitettäessä. Hyvin usein käytetty Saraka siirretään uuden alustan päälle – alustat vaihtuvat, mutta Saraka kestää. Esimerkiksi Saraka-kaivossäiliöiden käyttöikä on jopa 2-3 kertaa pitempi kuin kilpailijoilla.

Sarakan toiminnan yksi teräspilareita ovat toimivat jälkimarkkinointipalvelut. – Kun asiakkaan tuotteeseen tulee laitevika, on erittäin tärkeää saada se nopeasti takaisin tuottavaan työhön. Meillä on mm. n. 5 000 nimikkeen automaattivarasto varmistamassa nopeat varaosatoimitukset. Myös puhelinneuvontamme ongelmatilanteissa voi auttaa asiakasta jatkamaan muuten keskeytyvää työsuoritetta.

– Toimivat huoltopalvelut ovat osa jälkimarkkinointipalvelujamme. Huollamme ja korjaamme asiakkaidemme betonikuljetuskalustot jopa merkistä riippumatta. Näistä toimistamme olemme saaneet kentältä erityisesti kiitosta.

Karilainen painottaa myös ennakkohuoltojen merkitystä. – Asiakkaamme ovat yhä enenevässä määrin panostaneet betonikuljetuskalustonsa ennakkohuoltoihin. Ennakkohuolloilla ennaltaehkäistään odottamattomat laitehäiriöt ja laitteet toimivat silloin kun niiden on aika takoa rahaa omistajalleen.

Karilainen on huolissaan globaalin kilpailun suunnasta. – Alan kolmen suurimman osuus on noin 80 % markkinoista. Huolestuttavaa tässä on se, että kaikki nuo kolme valmistajaa ovat siirtyneet kiinalaisomistukseen. Komponenttituotantoa keskitetään valmistuskustannusten osalta edullisempiin maihin kokoonpanotehtaan säilyessä Euroopassa, jotta asiakkaita kohtaan ylläpidetään lopputuotteen ’länsimainen imago’. Toisaalta tämä jättää tilaa kaltaisellemme pienelle innovatiiviselle ja notkealle toimijalle, jonka tuotteet ovat käyttövarmoja ja helposti huollettavia.

– Saraka on koko toimintansa ajan keskittynyt tuotekehityksessään betonialan työmenetelmiin ja laitteistoihin tavoitteenaan työvaiheiden suorituksen helpottaminen ja asiakkaidensa työsuoritteen kannattavuuden parantaminen. Tuottavuus, luotettavuus, alhaiset huoltokulut ja hyvä jälleenmyyntiarvo ovat avaintekijöitä arvioitaessa investoinnin kannattavuutta. Nämä ovat myös Saraka-tuotemerkille tunnusomaisia käsitteitä. Uskomme, että oma vahva osaamisemme ja erikoistuminen asiakkaan vaatimusten ja tarpeiden mukaisesti räätälöityjen erikoisratkaisujen ja -laitteiden valmistamiseen luo meille menestystekijät myös jatkossa. Ainakin tällä hetkellä tilanne on hyvä ja tulevaisuuskin näyttää valoisalta, arvio Karilainen.

INFO

Saraka Oy

Tj. Jarmo Karilainen

puh. 020 734 8811 ja

myynti; Tapani Hollming

020 734 8819

www.saraka.com

Europörssi