830

Ls1203 on 3-tasoinen seulontalaitos ja se edustaa viimeisintä Maskin Mekanon konesukupolvea. Sähkökäyttö, tehokas STE-seula ja VibroBlock tuovat uutta virtaa seulontaan.

MAN_Adamopolis_veturi_EP_750x600