2883

Kauhapuomin kylkeen asennettu HVB-tärypumppu ja siitä kauhasylinterille menevä letkutus. Talviaikana täryn avulla saadaan aikaan pienin mahdollinen kaivanto ja vältetään viereisten rakenteiden liikkuminen.

MAN