Kuva-2_Sandvik_SSAB

Sandvik Mining and Rock Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja Mats Eriksson ja SSAB Special Steels -divisioonan johtaja Johnny Sjöström allekirjoittivat aiesopimuksen fossiilivapaan teräksen käyttämisestä Sandvikin lastaus- ja kuljetuskoneiden tuotannossa.