10 vuotta AMB-kartioniveltappeja Oulaisista

Ensimmäisen AMB-kartioniveltapin valmistuksesta on kulunut 10 vuotta. Vuosikymmenen aikana oulaistelaisen Ari Mattilan kehittämästä tuotteesta on syntynyt yli tuhat erilaista kartioniveltappimallia pääasiassa metsä- ja maansiirtokoneiden niveliin, mutta myös teollisuuden laitteisiin muun muassa saha- ja paperiteollisuuteen.

– Periaatteessa AMB-kartioniveltappi soveltuu lähes kaikkien koneiden ja laitteiden niveliin. Eteen on tullut haastaviakin paikkoja, joihin on kehitetty ratkaisu. Se on tarkoittanut jatkuvaa tuotekehitystä, yrittäjä Ari Mattila sanoo. – Suurena apuna tuotekehityksessä on ollut loistava yhteistyö loppukäyttäjien, konehuoltojen ja konevalmistajien kanssa, jatkaa Mattila.

Vain karkaistuja tuotteita

AMB-kartioniveltapit ovat alusta saakka olleet karkaistuja. Oma uunikarkaisu vaihtui tuotannon kasvun myötä aika pian alihankintana ostettavaan induktiokarkaisuun. – Karkaisu on välttämätön toimenpide. Se parantaa kulutuskestävyyden vähintäänkin viisinkertaiseksi karkaisemattomaan verrattuna. Se lisää myös tuotteen lujuutta, Ari Mattila sanoo.

AMB-kartioniveltapit ovat raaka-aineen saatavuudesta riippuen vähintäänkin 95-prossenttisesti kotimaisia. Kovaa kulutusta kestävän raaka-aineen ja parhaan karkaisumenetelmän löytämiseksi yritys teki yhteistyötä Oulun yliopiston Elme-studion kanssa heti alkuvuosina.

– Olemme olleet tyytyväisiä tehtyihin ratkaisuihin. Tuotteet ovat kestäneet toivomallani tavalla käytössä, Mattila sanoo ja kertoo, että materiaali- tai valmistusvirheiden vuoksi kymmenistä tuhansista AMB-kartioniveltapeista ei ole tullut yhtään asiakaspalautusta uunikarkaisusta luopumisen jälkeen.

John Deere nyt ykkösmerkki

AMB-kartioniveltappeja on tehty kaikkiin yleisimpiin maansiirto- ja metsäkonemerkkeihin. – Alussa Ponsse-yhteistyö oli merkittävä. Silloin suurin osa tuotekehityksestä kohdistui tuohon merkkiin. Nykyisin selväksi ykkösmerkiksi on noussut John Deeren metsäkoneet, Mattila kertoo.

Vientiä alusta asti

Ensimmäinen AMB-kartioniveltappi tehtiin Ponsse Ergon keskiniveleen. – Vasta vuosia myöhemmin tulin tietämään, että kyseisen kartioniveltapin ostanut metsäkonehuolto vei sen Venäjälle, Siperiaan eli alusta saakka olemme tehneet tuotteita vientiin, Ari Mattila hymyilee.

Vuosien saatossa AMB-kartioniveltappeja on mennyt eri puolille maailmaa muun muassa Ponssen varaosina. Suoraa vientiä on jatkuvasti Puolaan, Viroon ja Venäjälle. Muita satunnaisia vientikohteita ovat Pohjoismaat ja Euroopan maat, muun muassa Saksa, Ranska ja Hollanti. –Tänä kesänä olemme solmineet yhteistyösopimuksen ison venäläisyrityksen kanssa. Ensimmäinen toimitus itärajan taakse meni loppukesästä, Mattila kertoo.

AMB-kartioniveltappeja valmistava AM Bonus Oy on oulaistelainen perheyritys.

 

Lisätiedot
AM Bonus Oy / AMB-kartioniveltapit Ari Mattila, puh. 0400 474 685
www.ambonus.fi

MAN_VETURI-750x600px