Dafo ja Kone Jare tarjoavat liikkuvan kaluston sammutusjärjestelmät

Tulipalot ajoneuvoissa ovat usein erittäin voimakkaita ja vaikeasti sammutettavia käsisammuttimella. Oikean tyyppisellä sekä määräystenmukaisesti mitoitetulla sammutusjärjestelmällä saavutetaan nopea ja tehokas sammuttaminen ja estetään mahdollisten lisävahinkojen syntyminen.

Tulipalot ajoneuvoissa ovat usein erittäin voimakkaita ja vaikeasti sammutettavia käsisammuttimella. Oikean tyyppisellä sekä määräystenmukaisesti mitoitetulla sammutusjärjestelmällä saavutetaan nopea ja tehokas sammuttaminen ja estetään mahdollisten lisävahinkojen syntyminen.

Tilastot osoittavat, että työkoneissa syttyy tulipaloja yhä kasvavassa määrin. Paloja esiintyy monista eri syistä johtuen. Ajoneuvot työskentelevät usein erittäin vaativissa olosuhteissa ja niissä on isoja määriä syttyviä nesteitä, kuten polttoainetta, öljyä sekä rasvoja. Pinnat kuten moottorin lohko, pakoputki, turbo ja jarrut helposti saavuttavat lämpötilan, joka sytyttää useita palavia aineita, joita on näillä korkean riskin alueilla ja ympäristössä. Tulipalo aiheuttaa usein kalliita korjauksia ja/tai vaatii kalliiden sekä vaikeasti saatavien osien hankkimista. Tästä voi aiheutua pitkiä seisokkiaikoja ja suuria kustannuksia.

Kone Jare on Dafon virallinen kumppani

Kone Jare Oy on Dafon auktorisoitu jälleenmyyjä ja huoltopalveluyritys. Kone Jare myy, asentaa ja huoltaa Dafon sammutinjärjestelmiä ammattitaitoisella (FA 127:n mukaisesti) ja nopealla palvelulla. – Olemme toimineet Dafon yhteistyökumppanina ja jälleenmyyjänä jo vuosia ja asentaneet satoja sammutusjärjestelmiä erityyppisiin työkoneisiin. Dafo on ajoneuvojen sammutusjärjestelmien eurooppalainen markkinajohtaja ja Dafon sammutusjärjestelmien komponentit ovat myös testattu ja hyväksytty ajoneuvoteollisuuden vaatimien normien sekä standardien mukaisesti. Myymme, asennamme ja suoritamme myös Dafon sammutusjärjestelmien vuositarkastuksia ympäri Suomen, kertoo Kone Jare Oy:n toimitusjohtaja Olli Jaara.

– Työkoneet ovat erittäin alttiita tulipaloille, koska niissä on suuria määriä palavia nesteitä ja niihin kertyy helposti suuret määrät palokuormaa. Koneen pinnat saavuttavat lämpötiloja, joissa herkästi palavat materiaalit syttyvät palamaan itsestään, toteaa Kone Jare Oy:n Olli Jaara.

Dafo Forrex – vakuutusyhtiöiden hyväksymä sammutusjärjestelmä

– Dafolla on yli 30 vuoden kokemus ajoneuvojen sammutusjärjestelmistä ja sen tuotteita käyttävät useat tunnetut kone-ja laitevalmistajat ympäri maailmaa. Dafo Forrexin käyttäjiä ovat mm. AtlasCopco , Eco-Log, JohnDeere, Komatsu, MAN, Mantsinen, Ponsse, Scania, Volvo, Hyster, Kalmar jne .. lista on pitkä.Kaikki konevalmistajat edellyttävät korkeaa laatua niin tuotteilta kuin toimituksilta. Dafo ja sen tuotteet täyttää OEM-teollisuuden vaatimukset, toteaa Dafo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sartovuo.

Sammutusjärjestelmien toimintaympäristöt ovat usein erittäin vaativia, lämpötilaerot ja mekaaniset rasitukset aiheuttavat sammutusjärjestelmälle ja sen komponenteille erittäin korkeat laatuvaatimukset. Dafo Forrex -sammutusjärjestelmä ja sen komponentit ovat testattuja ja hyväksyttyjä, täyttäen niille asetetut kansainväliset vaatimukset.

– Paras keino ehkäistä vahingot on koneiden jatkuva huolto ja ylläpito mukaan lukien puhtaus. Tämä ei kuitenkaan poista mekaanisen rikkoutumisen tuomaa paloriskiä. Maksimoidun suojan saa asentamalla työkoneeseen konekohtaisesti suunnitellun Dafo Forrex -sammutusjärjestelmän. Palon sattuessa minimoit vahingot, lyhennät tai estät kokonaan seisokkiajan ja lisäät henkilökuntasi työturvallisuutta. Oikeanlaisella riskien hallinnalla turvaat liiketoimintasi, vakuuttaa Dafo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sartovuo.

– Vakuutusyhtiöt ja teollisuus ovat hyvin tietoisia riskeistä ja vaativat tämän takia luotettavaa ja hyväksyttyä sammutusjärjestelmää. Dafo Forrex- sammutusjärjestelmä on testattu ja hyväksytty alan kansallisten sekä kansainvälisten normien mukaisesti. Dafo Forrexin toimintalämpötila on +90… – 50 OC ja lisävarusteella voidaan saavuttaa jopa -57 OC toimintalämpötila.

Sammutusjärjestelmällä suojataan kaikki korkean paloriskin alueet kuten moottoritila ja sen lisälaitteet, sekä tyypillisesti hydrauliikkalaitteita ja lisälämmitin. Järjestelmä aktivoidaan sähköisesti paloilmaisimella tai käsilaukaisulaitteella. Lämpöilmaisinkaapelin aktivoituminen lähettää sähköisen signaalin ohjausyksikön kautta laukaisimelle, joka aktivoi ponnepullon. Ponnepullo paineistaa sammutesäiliön. Sammutusaine purkautuu putkistoon ja suuttimien kautta 20 baarin paineella suojattavaan tilaan.

Dafo Forrex -sammutusjärjestelmä käyttää tehokasta ja ympäristöystävällistä AB-50 -kalvovaahtosammutetta. AB-50 -sammute on erittäin tehokas kuitumaisten- sekä mineraalipohjaisten aineiden paloissa muodostaen happea läpäisemättömän kalvon palavan materiaalin pinnalle.

Lisätiedot

Kone Jare Oy

Olli Jaara puh. 020 735 3451

olli.jaara@konejare.fi konejare.fi

Dafo Oy

Hannu Sartovuo, puh. 040 575 5305,

hannu.sartovuo@dafo.fi , www.dafo.fi

MAN_VETURI-750x600px