Diesel Expert -osaamiskonsepti

Ajoneuvotekniikan yhä monimutkaistuessa on syntynyt tarve erikoistuneille asiantuntijakorjaamoille. Örum Oy Ab on kehittänyt yhdessä tytäryhtiönsä Diagno Finland Oy:n kanssa tähän tarpeeseen osaamiskonsepteja. Osaamiskonseptit alkoivat vuonna 2018 jarrujärjestelmiin erikoistuneiden Brembo Expert -korjaamoiden myötä. Tänä vuonna osaamiskonseptit ovat saaneet jatkoa sähkö- ja hybridiajoneuvojen korjaamiseen ja vianetsintään erikoistuneista Örum e-Expert korjaamoista.

Vaikka ajoneuvojen käyttövoimien ympärillä on suuri muutos meneillään, perinteisiä polttomoottoreita tullaan huoltamaan ja korjaamaan vielä pitkään. Dieselhenkilöautojen ajoneuvokanta on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan ja jatkaa kasvamistaan. Hyötyajoneuvoissa diesel tulee olemaan pääasiallisena käyttövoimana vielä pitkään.

Dieselmoottorin haasteina ovat hiukkaspäästöt, typenoksidipäästöt ja polttonesteen kulutukseen verrannolliset hiilidioksidipäästöt. Kaikkia edellä mainittuja säännellään yhä tiukemmin. Tämä on tehnyt dieseljärjestelmistä ja niihin liittyvistä pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmistä yhä monimutkaisempia.

Örumin Diesel Expert -osaamiskonseptissa erikoistutaan dieselajoneuvojen korjaamiseen. Osaamiskonsepti sisältää Diesel Expert -korjaamoille suunnitellut koulutuskokonaisuudet sekä koulutuksen lisäksi tarvittavan teknisen tuen. Korjaamon osaaminen kartoitetaan osaamiskartoituksella, jonka perusteella korjaamolle suunnitellaan koulutuskokonaisuus. Diesel Expert -korjaamolla on käytössään myös korjauksissa harvemmin tarvittavien erikoistyökalujen vuokrapalvelu, jolloin erikoistyökalun käytöstä maksetaan vain silloin, kun sillä tehdään tuottavaa työtä.

Konsepti käynnistyy syksyllä 2020. Konseptista kiinnostuneet korjaamot voivat olla yhteydessä Örumiin. Konseptikorjaamolta vaaditaan konseptin tiukkoihin vaatimuksiin sitoutumista. Tällä varmistetaan, että korjaamolla on riittävä asiantuntemus dieselajoneuvojen korjaamiseen ja vianetsintään.

 

Lisätiedot
Örum Oy Ab Juha Seppälä Puh. 050 502 2915 juha.seppala@orum.fi
www.orum.fi

MAN_VETURI-750x600px