Dostert KATTOTYÖTASO – ergonomiaa ja turvallisuutta bussihuoltoon

Linja-autotekniikan kehittyessä yhä enemmän komponentteja on sijoitettu ajoneuvon katolle. Näiden komponenttien huolto- ja korjaustoimissa tarvitaan mahdollisimman helppo ja turvallinen pääsy ajoneuvon katolle. Tähän tarkoitukseen Arpré Oy on tuonut markkinoille täysin uudentyyppisen ratkaisun, Dostert kattotyötason.

Dostert kattotyötaso koostuu kahdesta samansuuntaisesta tasosta sekä kahdesta poikittaisesta yhdyssillasta, joihin on integroitu turvakaiteet. Siltojen keskinäinen etäisyys on säädettävissä kulloinkin työn alla olevan ajoneuvon mukaan, jolloin voidaan luoda aukoton ja turvallinen työskentelytila ajoneuvon koosta riippumatta.

Työtason sekä kulkuportaiden korkeus on säädettävissä hydraulisesti ajoneuvon korkeuden mukaan. Portaaton korkeudensäätö mahdollistaa myös perinteisiä menetelmiä nopeamman läpimenoajan, koska katolla voidaan työskennellä myös ajoneuvon ollessa ylös nostettuna.

Laadukas työtaso mahdollistaa ilmastointijärjestelmien, kaasusäiliöiden sekä sähkökomponentien huollot ja korjaukset ergonomisesti. Painavien varaosien vieminen ajoneuvon katolle ei ole koskaan ollut näin helppoa ja turvallista.

INFO

Arpré Oy,
Jukka Kallio
puhelin 010 271 3015
jukka.kallio@arpre.fi