Easy GDPR -palvelulla vaatimukset haltuun ja kilpailueduksi

Easy GDPR on nimensä mukaisesti helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla yritys ottaa tietosuojavaatimukset ja niiden osoitusvelvollisuuden helposti haltuun ja kääntää ne kilpailueduksi.

Easy GDPR

• Valmiiksi auki kirjoitettu
tietosuojadokumentaatio
(yli 50 sivua)
• Kuukausittainen tilaraportti
• Rajaton asiantuntijatuki
• Laaja tukidokumenttipankki
• Rajapinnat maineenhallinta-
palveluihin


Osoitusvelvollisuus


EU:n tietosuoja-asetus toi kaikille yrityksille kirjanpitoon verrattavan osoitusvelvollisuusvaatimuksen, jossa yrityksen on dokumentoitava omat henkilötietojen käsittelytapansa ja ylläpidettävä tämä kokonaisuus huolellisesti.
Osoitusvelvollisuutta hyödynnetään yrityksen luotettavuuden viestimisessä, tarjouskilpailuissa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Luottamus on yrityksen arvokkain omaisuus.


Kaikki yhdestä pisteestä


Easy GDPR -palvelu tarjoaa yritykselle valmiin kokonaisuuden asetuksen velvoitteiden hoitamiseen sekä jatkuvan ylläpidon mahdollistamiseen auki kirjoitetulla sisällöllä.
Keskitetty kokonaisuus yhdessä valmiiksi kirjoitetun, muokattavan tietosuojadokumentaation kanssa mahdollistaa osoitusvelvollisuuden täyttymisen sekä sen ylläpidon helposti ja kustannustehokkaasti.

INFO

Puh. 09 623 1418
info@easygdpr.fi
www.d-fence.fi/easy-gdpr

MAN_VETURI-750x600px