Ekeri Oy:lle on myönnetty ISO 45001 -sertifikaatti työturvallisuuden parantamisen johdosta

Ekeri Oy:n työturvallisuuden parantamisen eteen tekemä työ on palkittu ISO 45001 -sertifikaatilla, hyväksi todetulla johtamisjärjestelmällä, jota käytetään työterveyden turvaamiseen ja vaarojen ehkäisemiseen työpaikoilla ympäri maailmaa.

-Meille on tärkeää, että työntekijät tuntevat olonsa turvalliseksi. Toimintaan ei saa liittyä riskejä, laatu- ja jälkimarkkinointipäällikkö Daniel Asplund sanoo Ekerin turvallisuustyön taustaan liittyen. 

Ekeri on sijoittunut erittäin korkealle SAQ-itsearviointikyselyssä, jolla mitataan ajoneuvoteollisuuden vastuullisuustyötä. Heidän tuloksensa oli 86 % asteikolla 0–100, toimialan keskiarvon ollessa Suomessa 50 % ja maailmanlaajuisesti 69 %. 

YK:n globaalit tavoitteet keskiössä 

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osalta Ekeri työskentelee YK:n globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on olla alan johtava toimija, ja samalla nämä ovat asioita, joita myös asiakkaat pitävät hyvin tärkeinä. 

– Samalla tavalla kuin asiakkaat ovat jo pitkään huomioineet laadun hankinnoissaan, nyt kiinnitetään huomiota yhä enemmän myös vastuullisuuteen, työympäristöön ja henkilöstön hyvinvointiin, Asplund sanoo. 

Toinen syy, jonka takia yritys parantaa jatkuvasti turvallisuuttaan, on uusien työn tekijöiden houkutteleminen. 

– Yksi tavoitteistamme on se, että Ekerin tulee olla puoleensavetävä työpaikka, jonne ihmiset hakevat töihin. Siksi hyvin harkitut rutiinit ovat välttämättömiä. 

Ennaltaehkäisevää työtä ja sitoutuneita työntekijöitä

Ekerin turvallisuustyössä on ensisijaisesti kyse yksittäisten riskitekijöiden, kuten vaarallisten kemikaalien käsittelyn, eliminoinnista. Tämä toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. 

– Ensiksi on tunnistettava riskit. Sitten tehdään riskiarviointi ja tarvittaessa muutamme työskentelytapoja riskien poistamiseksi. Asplundin mukaan turvallisen työpaikan luomiseen vaaditaan ennen kaikkea sitoutuneita työntekijöitä.

– Työntekijät tuntevat työpaikan parhaiten ja voivat raportoida havaitessaan mahdollisia riskejä työssään, Asplund selittää. 

Lisätietoja: Daniel Asplund
Sähköposti: daniel.asplund@ekeri.fi
Puhelinnumero: 06 7887 415

– Työntekijöiden turvallisuus on asia, josta Ekeri on pitänyt kiinni ja jota yritys on kehittänyt jo pitkään, kertoo Ekerin laatu- ja jälkimarkkinointipäällikkö Daniel Asplund (kuvassa).