Ekerille palkinto kestävän kehityksen työstä

Ekeri sai torstaina 29. syyskuuta järjestetyssä Concordian kestävän kehityksen inspiraatioseminaarissa Pietarsaaren seudun kestävän kehityksen palkinnon työstään ympäristövaikutusten vähentämiseksi.  Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kestävän kehityksen palkinto jaettiin seudulla.  Palkinnon perusteluissa Ekeri nostettiin esille alan edelläkävijänä kestävään kehitykseen sitoutumisestaan. Heidän ilmastoneutraali tehtaansa on esikuva sekä alueellisesti että Pohjoismaissa.

Ilmastoneutraali tehdas

Ekerin kestävän kehityksen työ ulottuu 1980-luvulle, jolloin ensimmäiset tavoitteet asetettiin, mutta viimeisin tavoite ilmastoneutraalista tehtaasta oli erityisen kunnianhimoinen sitoumus. Ilmastoneutraalin tehtaan eteen tehty työ alkoi vuonna 2007, kun Ekeri siirtyi hakelämmitykseen. Viime vuosina he ovat onnistuneet vähentämään sähkön- ja polttoaineenkulutustaan ja siirtyneet  käyttämään vain vihreää sähköä.

Ekeri on saanut päätökseen The Greenhouse Gas Protocolin (GHG) mukaisen arviointiprosessin, maailman laajimmin käytetyn standardin kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa ja raportoinnissa, voidakseen arvioida päästöjään paremmin. Käyttämällä GHG-protokollaa työkaluna he ovat ryhtyneet tarvittaviin toimiin ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja kompensoimiseksi. Ekeri on siten yksi sekä seudun että toimialan ensimmäisistä yrityksistä, joka voi olla ylpeä ilmastoneutraalista tuotannostaan.

Työ jatkuu

Ekeri jatkaa työtään ympäristöystävällisemmän kuljetusalan puolesta tarjoamalla joustavia, ilmastoviisaita ja kestäviä kuljetusratkaisuja. Kuljetusyksiköiden viimeisin lisäys, High Capacity Transport Module 16, on hyvä esimerkki tästä. Module 16:n ja muiden vastaavien suuren kapasiteetin kuljetusratkaisujen avulla kuljetusalan ilmastovaikutukset pienenevät, sillä matkaa kohden voidaan kuljettaa enemmän tavaraa ja paluukuormien saaminen helpottuu.

Daniel Asplund
daniel.asplund@ekeri.fi
Puhelin: +358 (0)6 7887 415
www.ekeri.fi