Kestääkö tiestö raskaat kuljetukset?

Tuulivoimahankkeita ja erikoisraskaita kuljetuksia suunniteltaessa tiestön kantavuutta selvitetään pudotuspainolaitteella tehtävien kantavuusmittausten avulla. 

Tuulipuistohankkeen toteuttamisvaiheessa tiestöllä ja tuulipuiston alueella liikutaan raskaalla kalustolla, joten tiestön kantavuudesta on varmistuttava ennen kuljetuksia.

”Kantavuusmittauksilla varmistetaan, että kuljetukset eivät viivästy tien pettämisen vuoksi ja logistiikan osalta pysytään suunnitellussa aikataulussa”, sanoo West Coast Road Masters Oy:n toimitusjohtaja Juha-Matti Vainio.

Koko Suomen alueella toimiva West Coast Road Masters on tehnyt kantavuusmittauksia jo usean vuosikymmenen ajan, ja Vainiolla on kokemusta alalta 1980-luvulta saakka. Mittaustulosten perusteella asiakkaalle annetaan reittisuosituksia tai määritellään rakennekerrosten lisäämistarve.

Tien heikossa kohdissa tarkastetaan tien rakennekerrokset rakennekerroskairalla, jolla saadaan näyte tien rakennekerroksista 170 cm:n syvyyteen asti.

Kairan ikkunanäytteenottimessa kuvataan tien rakennekerrokset ja otetaan tarvittavista rakennekerroksista näytteet lisätutkimuksia varten.

”Olemme tehneet muun muassa tuulivoima- ja sähköverkkoyhtiöille kuljetusselvityksiä, joissa on mitattu satamasta tuulipuiston alueelle johtavan reitin kantavuudet. Näin varmistetaan, että nostokalusto ja rakenneosat pystytään toimittamaan perille”, Vainio kertoo.

West Coast Road Masters etsii aina asiakkaalle parhaan mahdollisen ratkaisun tiestöön liittyviin mittauksiin ja inventointeihin. Kantavuusmittausten lisäksi palvelutarjontaan kuuluvat päällysteporaukset, rakennekerrosten näytteenotto, kunnossapidon alueurakoiden laadunvalvonta ja erilaiset inventoinnit.

”Olemme pieni ja joustava yritys, joka on tavoitettavissa vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. Pystymme reagoimaan asiakkaan tarpeeseen nopealla aikataululla”, Vainio sanoo.

Pudotuspaino- ja levykuormituslaitteet antavat tarkkaa tietoa

West Coast Road Mastersilla on käytössään kolme kantavuusmittauksissakäytettävää KUAB FWD 50 -pudotuspainolaitetta, jotka kuormittavat tierakennetta kuorma-auton pyöräkuormaa vastaavalla kuormalla. 

Pudotuspainolaite antaa nopeasti ja luotettavasti tietoa tien kantavuudesta. Laitteella kuormitetaan tierakennetta 30 cm:n kuormituslevyllä, ja antureilla mitataan tierakenteen taipuma kuormituksen aikana.

Pudotuspainolaite soveltuu kaikkien julkisten ja yksityisten teiden sekä esimerkiksi satama-alueiden ja nostoalueiden kantavuusmittauksiin. Nostoalueiden mittauksissa käytetään lisäksi levykuormituslaitetta.

Levykuormituskokeessa käytetään vastapainoa, jonka avulla rakennetta kuormitetaan 1000 kilon välein 6000 kiloon saakka. Kuormituksen aikana mitataan rakenteen taipumaa. Mittaustuloksista lasketaan kantavuus ja tiiveyssuhde.

MAN_VETURI-750x600px