KLEEMANN päivittää seulaohjelmansa

Suurten seulontamäärien tehokkuuden takaamiseksi, Kleemann tarjoaa kaksi uutta mobiiliseulaa, kapasiteetilla 750 t/h.

MOBISCREEN MS 1202 ja MS 1203 mallit ovat saatavana kahdella tai kolmella seulatasolla, joiden seulonta pinta-ala ylä- ja keskitasolla on 12 m² ja alatasolla 11 m². Tämä mahdollistaa jopa 750 t/h seulontatehon. Mutta mitä muuta edellä mainituilla mobiili seuloilla saavutetaan korkean kapasiteetin lisäksi? Aiko Fischer, Kleemann seulojen tuotepäällikkö, vastaa tähän: ”Jotta saavutetaan näin suuret seulontakapasiteetit, syötettävä materiaali ja seulonnan materiaalivirtaus on suunniteltava hyvin. Tästä johtuen Kleemann on suunnitellut ja mitoittanut syöttösuppilon riittävän suureksi 10m³ tilavuudella. Tämä mahdollistaa syöttämisen joko suoraan murskauslaitoksella tai suurella pyöräkuormaajalla. Näin ollen myös pyöräkuormaajalla syötettäessä, suuri syöttösuppilo takaa, että syöttimessä riittää jatkuvasti materiaalia syötettäväksi seulalle. Vastaavasti leveät syöttö- ja purkukuljettimet takaavat esteettömän materiaalivirtauksen seulan läpi. Korkean vääntömomentin omaava diesel moottori myös takaa sen, ettei koneelta “lopu höyry”.”

Asetusvaihtoehdot huippulaatuiselle lopputuotteelle

”Puhtaan suorituskykytiedon lisäksi, ei pidä unohtaa kaikkein tärkeintä: seulakorin kulman ja iskun pituuden säädettävyyttä eri seulontamateriaaleille ja niiden ominaisuuksille. Sopivan seulapinnan valinnan lisäksi, näiden asetusten oikea valinta lopulta ratkaisee seulonnan suorituskyvyn ja lopputuotteen laadun”, jatkaa Fischer.

Molemman seulat voidaan yhdistää erittäin hyvin sekä Kleemann EVO-sarjan murskauslaitosten että PRO-sarjan kanssa. Fischer: ”Mitä pienempi on seulottavan lopputuotteen raekoko ja mitä suurempi on koneelta vaadittu lopputuotteen määrä, sitä suurempi on seulontapinta-alan oltava. Näin yksinkertaista se on.”

Taloudellisen tehokkaat voimayksiköt

Aivan kuten muidenkin MOBISCREEN-sarjan seulontalaitosten kohdalla, MS 1202/MS 1203 käyttää taloudellisia ja tehokkaita hydraulisia voimayksiköitä. Dual Power ominaisuuden avulla konetta on mahdollista käyttää myös pelkästään ulkoisen sähkövirran avulla, mikä lisää tehokkuutta ja vähentää ympäristön kuormitusta vähentämällä melua ja pakokaasupäästöjä.

Joustava eri käyttötarkoituksiin  – laaja valikoima seulapintoja ja hyvät kuljetusominaisuudet

Eri käyttötarkoituksiin, Kleemann tarjoaa niin laajan valikoiman eri seulapintoja erilaisilla verkkomuodoilla – esim. neliö, suorakaide tai pianolankaverkkoja  – kuin oikeat verkkomateriaalit, esim. teräs tai muovi. Myös koneen hyvät kuljetusominaisuudet ovat erittäin tärkeitä takaamaan, ettei koneen joustavuus rajoitu vain eri seulapintoihin ja seulan säätöihin, vaan kone soveltuu helposti siirrettäväksi työmaalta toiselle. Tämä on myös MS 1202/MS 1203.n etu yhtenä maailman suurimpana mobiiliseulalaitoksena, jonka voi kuljettaa kokonaisena purkamatta konetta osiin.

750 t/h seulontatehon Mobiiliseulat Kleemann MS 1202 ja MS 1203 tarjoavat korkean tuotantokapasiteetin.

INFO

Wirtgen Finland Oy

Jussi Harju 040-7788908