Komatsu julkisti uusimman tuotekonseptinsa: Vedyllä toimivalla polttokennojärjestelmällä varusteltu kaivukone

Toukokuussa 2023 alkaneiden soveltuvuusselvityksen (PoC) avulla pyritään edistämään turvallisten, tuottavien, älykkäiden ja puhtaiden työympäristöjen saavuttamista tulevaisuudessa.

Komatsu Ltd. on kehittänyt uuden käyttökonseptin keskikokoisen kaivukoneiden kokoluokkaan. Kaivukoneessa yhdistyy Toyotan vetyä käyttävä polttokennojärjestelmä sekä Komatsun itsekehittämätjärjestelmäkomponentit. Konseptin tavoite on saavuttaa hiilidioksidineutraalius koneen toimintaympäristössä. Toukokuussa 2023 alkaneiden soveltuvuusselvityksen avulla, Komatsu nopeuttaa ponnistelujaan siirtyäkseen jo lähitulevaisuudessa keskikokoisten ja suurten vetyrakennuskoneiden kaupalliseen tuotantoon.

Komatsu on sitoutunut keskipitkän aikavälin suunnitelmassaan minimoimaan ympäristövaikutuksensa liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla, sekä tavoittelemaan 50 % vähennystä hiilidioksidipäästöissä vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoden 2010 tasoihin). Tämä koskee niin koneiden valmistusta kuin niiden käyttöä.  Yrityksen tavoitteena on olla täysin hiilidioksidineutraali vuoteen 2050 mennessä. Komatsu tarjoaa jo nyt paljon erilaisia tuotteita, palveluita ja ratkaisuja, jotka vähentävät urakoinnin ympäristövaikutusta, kuten hybridihydraulikaivukoneita ja sähkökäyttöisiä minikaivukoneita. Lisäksi Komatsu on vahvasti mukana uusien voimanlähteiden tutkimus- ja kehitystyössä.

Toukokuussa 2023 Komatsu esitteli aivan uuden konekonseptin. Siinä käytetään Toyota Motor Corporationin valmistamaa vetypolttokennojärjestelmää ja vetytankkia Komatsun keskikokoisessa kaivukoneessa. Tämä yhdistelmä Komatsun kattavan ohjausteknologian kanssa pyrkii nollapäästöihin, sekä melun ja tärinän merkittävään vähentämiseen, säilyttäen samalla tehokkaan kaivuusuorituskyvyn ja korkean käytettävyyden, jotka moottorikäyttöiset kaivukoneet tarjoavat.

Keskikokoiset ja suuret rakennuskoneet tarvitsevat suuremman energiatiheyden voimanlähteen kuin pienet rakennuskoneet, jotka ovat olleet edelläkävijöitä akkukäyttöisessä sähköistyksessä. Vedyn suurempi energiatiheys ja nopeampi tankkausaika verrattuna akkujen lataamiseen tekevät siitä lupaavan vaihtoehdon keskikokoisille ja suurille malleille. Komatsu jatkaa ponnistelujaan kohti keskikokoisten ja suurten rakennuskoneiden kaupallista tuotantoa, jotka hyödyntäisivät vetyä polttokennojen avulla. Tavoitteena on edistää vedyn käyttöön perustuvaan taloutta ja siten hiilidioksidineutraaliutta.

”DANTOTSU” on Komatsun uuden keskipitkän aikavälin hallintasuunnitelman nimi, joka pyrkii luomaan asiakkaille lisäarvoja ja parantamalla kannattavuutta, sekä edesauttamaan ESG-tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteena on edetä askel kerrallaan kohti tulevaisuuden urakointia ja siirtää toimiala kestävällä pohjalla seuraavalle sukupolvelle.

Komatsu-koneet Suomessa myy Suomen Rakennuskone Oy.
www.sr-o.fi