Koneet ja ympäristö puhtaana

Koneiden ja laitteiden säännöllinen pesu edesauttaa ylläpitämään niiden kuntoa, lisää käyttömukavuutta ja parantaa turvallisuutta. Pesupaikka voi olla kuitenkin hankala järjestää, ainakaan ympäristöä kuormittamatta.

Koneiden ja laitteiden säännöllinen pesu edesauttaa ylläpitämään niiden kuntoa, lisää käyttömukavuutta ja parantaa turvallisuutta. Pesupaikka voi olla kuitenkin hankala järjestää, ainakaan ympäristöä kuormittamatta.

Generacin WASH RACK -pesuallas on ympäristöystävällinen pesujärjestelmä raskaille koneille ja laitteille. Innovatiivinen tuote tarjoaa yksinkertaisen pesuratkaisun, joka kierrättää yli 80% käytetystä vedestä ja estää maaperän saastumisen sekä öljy-, rasva- ja muiden epäpuhtauksien tahattoman pääsyn viemäreihin.

WASH RACK koostuu yksinkertaisimmillaan pesualtaasta, valumasäiliöstä sekä suodatusjärjestelmästä. Likainen vesi kerätään pesualtaan koon mukaan yhteen tai kahteen valumasäiliöön, josta se pumpataan noin 600 litraiseen suodatussäiliöön. Suodatussäiliössä erotellaan kiinteät aineet, muta, öljy sekä hiilivedyt, jotta ne voidaan myöhemmin hävittää asianmukaisesti. Suodatettu puhdas vesi pumpataan takaisin painepesurille uudelleen käytettäväksi tai se voidaan laskea viemäriin.

Ulko- ja sisäkäyttöön suunniteltu WASH RACK -pesuallasmallisto sisältää kuusi vakiomallia, joiden maksimi kapasiteetit ovat 1200, 5000, 10000 ja 15000 kiloa. Modulaariset järjestelmät (mallit A-D) ovat räätälöitävissä tarpeen mukaan. Kaluston koosta, alustasta, käyttökohteista ja järjestelmän sijoituspaikasta riippuen voidaan valita mm. seinien korkeus, määrä ja sijainti, ajosiltojen määrä ja sijainti, alustayhdistelmät sekä valumasäiliöiden määrä ja sijainti. Lisävarusteena on vielä saatavilla mm. 1000 litran dekantteri ja 3000 litran suodatusjärjestelmä, jotka on tarkoitettu isoille altaille ja mutaisiin olosuhteisiin.

WASH RACK -pesualtaat soveltuvat erityisen hyvin mm. konevuokraamoiden ja koneurakoitsijoiden käyttöön, ensisijaiseksi pesupaikaksi tai tukiasemaksi. Suosittu käyttäjäryhmä on myös korjaamot, joilla on haasteita puhdistaa kone, auto tai laite ennen korjauksen tai huollon aloittamista. WASH RACK -pesualtaat ovat helposti siirrettävissä tarpeen niin vaatiessa, mikä on omiaan lisäämään niiden kustannustehokkuutta.

WASH RACK -pesualtaat valmistaa Generac Mobile Products, jonka malliston kuuluvat lisäksi valomastot, generaattorit, pölynsidontatykit, pumput sekä murtosuojatut työkalulaatikot.

Generac Mobile Productsin edustajana Suomessa toimii MN-Lifttek Oy.

 

Lisätiedot

www.lifttek.fi

MAN_VETURI-750x600px