Liikennemerkkeihin näkyvyyttä lisävarusteilla – Liikennetuotteet toimittanut 300 herätevartta/havainnepylvästä Savonlinnaan

Savonlinnan kaupunki on reilun kolmen vuoden ajan kohdistanut erityishuomiota liikenneväylien ja kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseen. Lisääntyneet liikennemäärät ja kouluympäristöjen turvallisuus saivat 2012 linjatun turvallisuussuunnitelman soveltamiseen lisävauhtia. Käytännössä hyvä yhteistyö kaupungin eri toimijoiden kesken sekä hyviä huomioita ja ideoita sisältäneet asukaspalautteet ovat olleet osaltaan moottorina liikenteen turvallisuuden parannustoimille.

Kunnossapitoinsinööri Panu Punkakari.


– Vaikka Savonlinnan oopperajuhlat ovat olleet pari vuotta tauolla, liikennemäärät kesäkaupunkina tunnetussa Savonlinnassa ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Kun siihen lisätään yleisesti liikennekurissa tapahtunut jonkinasteinen höllentyminen, yli 230-kilometriseen katu- ja yli 60-kilometriseen kevyen liikenteen verkoston turvallisuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Asukaspalautteiden hyvät huomiot ja yleinen yhteistyön sujuvuus ovat tuoneet monia parannuksia mm. ongelmallisiksi koettujen suojateiden sijoitukseen, liikennemerkkien havaittavuuden parantamiseen havainnepylväillä, pylvästehosteilla ja myös vanhojen merkkien uusimisella, kertoo Savonlinnan kunnossapitoinsinööri Panu Pankakari.


Havainnepylväät ja pylvästehosteet – liikennemerkkien lisävarusteet

Kaupungilla liikkuvan huomiota kiinnittää erityisesti liikennemerkkipylväiden varustaminen herätevarsilla, joita myös huomiopylväiksi, havainnepylväiksi, pylvästehosteiksi tai virallisemmin liikennepylvään tehostamismerkeiksi kutsutaan. Nopeasti asennettavista herätevarsista Savonlinna käyttää leveämpiä versioita lähinnä keskikorokkeissa ja kapeampia väylien reunoilla. Herätevarsissa käytetty heijastekalvo on aina voimakkaammin heijastavaa R2-tyyppiä.


– Tavallinen, harmaa ja usein laikukas liikennemerkkipylväs on joskus vaikea havaita kaupunkitaustaa vasten nopeassa liikennesykkeessä. Samoin talvipimeällä puolivaloilla ajava havaitsee kolmen metrin korkeudessa olevat liikennemerkit huonommin kuin pitkillä valoilla. Silloinkin herätevarret/havainnepylväät ovat merkittävästi turvallisuutta lisäävä varuste. Ja pitkillä suorilla, pitkillä valoilla ajettaessa suojatiet voivat pylvästehosteiden avulla näkyä satojen metrien matkalla, kertoo Pankakari.


Merkkien havaittavuutta parantaa myös haalistuneiden ja vaurioituneiden vaihto uusiin. Reilussa kolmessa vuodessa merkkejä on vaihdettu jo toista tuhatta. Sekin näkyy kaupunkikuvassa.


Pylvästehosteet ja havainnepylväät näkyvät kaupunkikuvassa
Runsaslukuisina ne näkyvät Savonlinnassa ja Liikennetuotteiden käyttämällä havainnepylväs-nimikkeellä kaupunki on tilannut niitä Liikennetuotteet Oy:ltä jo noin 300 kappaletta. Paitsi jalankulkuväylien havaittavuuden parantajina, herätevarret, havainnepylväät ja pylvästehosteet toimivat myös muutoin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvana, estämällä paremmin havaittavina törmäyksiä niihin.


Kaupunki pitää pylvästehosteista myös omaa puskurivarastoa, jolloin tarpeellinen varustelu tai vaurioituneen vaihto voidaan tehdä aikaa hukkaamatta.


Havainnepylväiden sovelluksia
Paitsi liikennemerkeissä, Savonlinna on soveltanut havainnepylväitä myös punakeltaisten betoniporsaiden havaittavuuden lisääjinä, kiellettyjen ajosuuntien huomion herättäjinä ja esimerkiksi kriittisten suojakaiteiden merkitsemiseen, jotta pimeään aikaan harmaiden kaiteiden havaittavuus paranisi.

MAN_VETURI-750x600px