Liikennevakuutuslain uudistus koskee myös kaivuuvahinkoja

Kesäkuun alusta voimaan tuleva liikennevakuutuslain uudistus tuo rajoituksia myös kaivuuvahinkojen korvaamiseen.  Uudistuksen myötä liikennevakuutuslain nojalla ei jatkossa korvata lainkaan kaivamisessa tapahtuvia omaisuusvahinkoja, kuten sähkökaapeleiden vaurioitumista kaivutöissä.

Tiealueella aiheutuvien kaivuuvahinkojen korvattavuuden rajoitukset koskevat vain kaivamisen seurauksena aiheutuneita omaisuusvahinkoja. Sen sijaan tiealueella tapahtuvan kaivuutyön yhteydessä aiheutuneet muut vahingot, jotka eivät johdu suoraan kaivamisesta ja kohdistuvat toimintaan osallistumattomiin sivullisiin, katetaan edelleen liikennevakuutuksesta. Esimerkiksi, jos kaivinkone kääntämisen yhteydessä osuu ohiajavan ajoneuvon, vahinko korvataan edelleen liikennevakuutuksesta. 

Jos kaivinkone sen sijaan vahingoittaa esimerkiksi maakaapelia kaivamisen yhteydessä, kaapelivauriota ei jatkossa korvata liikennevakuutuksesta. Vakuutuksesta ei korvata myöskään vaurioista mahdollisesti aiheutuvia seurannaisvahinkoja, kuten jännitepiikkien aiheuttamia laitteistovaurioita tai puhtaasti taloudellisia menetyksiä.  

Liikenneväylän ulkopuolella tapahtuvan kaivuutyön seurauksena aiheutuneita henkilö- ja omaisuusvahinkoja ei korvata jatkossakaan liikennevakuutuslain nojalla edes sivullisille.  

– Moottoriajoneuvoilla tehtävät työsuoritukset, kuten kaivinkoneella tehdyt kaivuutyöt, edustavat yritystoiminnan tyypillisiä riskejä, eivätkä ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä johtuvia riskejä. Siksi kaivuutyöt on liikennevakuutuslain uudistuksessa jätetty korvauspiirin ulkopuolelle, Liikennevakuutuskeskuksen korvauspäällikkö Antti Tuulensuu selittää.  

Säännös rajaa omaisuusvahinkojen korvattavuutta liikennevakuutuksesta, mutta ei poista toiminnanharjoittajien mahdollista vahingonkorvausvastuuta. Käytännössä osa liikennevakuutuksella katetuista riskeistä siirtyy vapaaehtoisen vakuutuksen, kuten vastuuvakuutuksen, piiriin. 

– Maansiirtotöitä harjoittavien toimijoiden on hyvä huomioida lain aiheuttamat muutokset ja varmistaa, että tarvittavat vapaaehtoiset vakuutukset, kuten vastuuvakuutukset, ovat ajan tasalla, Tuulensuu muistuttaa.

Antti Tuulensuu
korvauspäällikkö
Liikennevakuutuskeskus
Puh: 040 450 4671
antti.tuulensuu@vakuutuskeskus.fi

MAN_VETURI-750x600px