Metsäkoneet vaativiin olosuhteisiin ympäristön ehdoilla

ProSilva Oyj on ruoveteläinen metsäkonevalmistaja. Heidän päätuoteryhmänsä ovat harvesterit sekä kuormatraktorit, joista heiltä löytyy vaativimpiinkin olosuhteisiin sopivia ratkaisuja.

ProSilva Oyj on ruoveteläinen metsäkonevalmistaja. Heidän päätuoteryhmänsä ovat harvesterit sekä kuormatraktorit, joista heiltä löytyy vaativimpiinkin olosuhteisiin sopivia ratkaisuja.

ProSilva on perustettu vuonna 1998 ja heillä tuli juuri viime kesänä 20 vuotta alalla täyteen. Vuosien saatossa he ovat laajentaneet tuotevalikoimaansa ja tällä hetkellä Ruoveden tehtaalla valmistetaan kolmea harvesterimallia ja yhtä kuormatraktorimallia. Kotimaan myynti sekä jälkimarkkinointi, sopimushuoltoyritysten tukemana, hoidetaan tehtaalta. Vientiin koneet myydään jälleenmyyjien toimesta.

Harvesterimallit ovat tyypiltään S4, S5 ja S6. ProSilva S4 on nelipyöräinen ja siihen on mahdollisuus asentaa telayksiköt etupyörien tilalle, jolloin liikkuminen heikosti kantavilla mailla paranee huomattavasti. Sekä S5- että S6-mallit ovat kuusipyöräisiä vaihtoehtoehtoja, joista asiakas voi valita kokoluokaltaan mieleisensä. F2-malli on muista ProSilvan malleista poiketen kuormatraktori, joka on suunniteltu käytettäväksi pehmeillä turvemailla hakkuukoneen perässä. ProSilvan vuosittainen myynti koostuu tasapuolisesti sekä neli- että kuusipyöräisistä harvestereista. Jälleenmyyntiverkostonsa kautta he toimittavat vuosittain koneita niin Eurooppaan kuin Japaniin ja Etelä-Amerikkaankin, jonne heidän koneitaan on vuosien varrella myyty runsaasti.

Puunkorjuuta 365 päivää vuodessa olosuhteista riippumatta

Koneiden suunnittelu ja -kokoonpano on keskittynyt ProSilvan tehtaalle Ruovedelle. Runkorakenteet sekä muut koneiden osat tulevat alihankkijoilta pääasiallisesti Suomesta. Suunnitteluprosessissaan ProSilva on keskittynyt siihen, että heidän koneillaan metsätöitä pystyy tekemään ympäri vuoden. Tämän mahdollistaa se, että koneet on suunniteltu käytettäväksi kaikissa olosuhteissa, myös pehmeissä turvepohjaisissa metsissä. Juuri pehmeillä alustoilla toimivuus on asia, mikä erottaa heidät muista alan toimijoista.

Pehmeälle alustalle suunniteltu hakkuukone ja kuormatraktori operoivat vaivattomasti haastavissakin olosuhteissa, joille aiemmin on päästy metsätöihin vasta maapohjan jäädyttyä. Alustamukautuvuus hidastaa hieman koneiden siirtymänopeutta tiellä ajettaessa, mutta kuten ProSilvan suunnittelupäällikkö Jukka-Pekka Syvälahti sanoo ”on tärkeämpää edetä metsässä jälkiä jättämättä kuin vähäiset tiellä ajettavat siirrot reippaampaa nopeutta.” Koneita suunniteltaessa on lisäksi otettu huomioon ympäristöystävällisyys. ProSilvan tuottamien koneiden voimansiirto tehdään eri tavalla muihin vastaaviin metsäkoneisiin verrattuna. Koneen jokaisen pyörän pyörimisnopeus säätyy erikseen automaattisesti, pidon ja tarpeen mukaan. Tällä tavoin varmistetaan se, ettei pehmeimmänkään alustan pintarakenne vaurioidu koneen pyörien alla. Tämä tekee mahdolliseksi sen, ettei edes hakkuukoneen perässä tuleva kuormatraktori jätä metsään syviä ajouria.

Cummins osaksi jo vahvaa brändiä

Viime vuosina ProSilva on panostanut sekä tuotteidensa että oman toimintansa kokonaisvaltaiseen kehitykseen. He uskovat metsäalan valoisaan tulevaisuuteen ja ovat panostaneet sekä omaan kasvuunsa kuin myös koneidensa tuotekehitykseen. Nyt viimeisimpänä kehityskohteena ovat olleet metsäkoneissa käytettävät moottorit.

Yhteistyö täyden palvelun Cummins-talon Machinery Oy:n kanssa alkoi vuonna 2017. Nyt kesällä asennettiin Kuhmossa metsätöitä ahkerasti tekevään S4-mallin hakkuukoneeseen ensimmäinen Cummins Stage V -tyyppinen moottori. Stage V -moottori täyttää EU:n vaatimat uudet päästömääräykset ja on ensimmäinen Cummins-merkkinen moottori, joka on asennettu metsätyökoneeseen Suomessa.

ProSilvan tulevaisuuden tavoitteena on asentaa kaikkiin konemalleihin Cummins-merkkiset moottorit. Moottorivalintaan vaikuttivat Cummins-moottorin yksinkertainen rakenne sekä vahva kansainvälinen brändi, jonka huolto-organisaatio kattaa koko maapallon. Tämä varmistaa sen, että moottorille saa huollon ja varaosat vaivattomasti tarvittaessa sijainnista riippumatta. Lisäksi Stage V -moottorit ovat vähäpäästöisiä ja niiden huoltovälit ovat pitkät, joka puolestaan lujittavat ProSilvan mainetta luontoystävällisenä metsäkonevalmistajana.

 

Lisätiedot
ProSilva Oyj, Jukka-Pekka Syvälahti, puh. 020 734 8774, Machinery Oy, Petri Flinkman, puh. 020 163 0348,
www.prosilva.fi
www.machinery.fi