Metso Outotec kehittää uudet sähkökäyttöiset Lokotrack-tuotteet

Vastatakseen kestävien ratkaisujen kasvavaan kysyntään Metso Outotecilla on käynnissä ohjelma, jossa kehitetään uutta tela-alustaisten murskainten ja seulojen sähkökäyttöistä tuotevalikoimaa.

Uuden Lokotrack®-malliston koneet rakennetaan hyödyntäen ainutlaatuista tuotearkkitehtuuria, jota Metso Outotec on kehittänyt vuodesta 2020 alkaen ja jonka kokonaisinvestointi on 20 miljoonaa euroa. Kehitystyö tapahtuu suurimmaksi osaksi Metso Outotecin teknologiakeskuksessa Tampereella. 

Metso Outotecilla on kehitetty yhteistä järjestelmää sähkökäyttöistä tuotevalikoimaa varten, ja parhaillaan siirrytään ensimmäisten uusien tuotteiden suunnitteluvaiheeseen. Uusi Lokotrack-mallisto tuo toimialalle merkittävän muutoksen liikuteltavilla laitteilla tehtävään kivenmurskaukseen ja -seulontaan. Se tukee merkittävästi Metso Outotecin Planet Positive -strategiaa ja sitoutumista ilmaston lämpötilan nousun rajoittamiseen 1,5 °C:seen. 

”Seuraavan sukupolven Lokotrack-mallisto täyttää murskaimia ja seuloja käyttävien  asiakkaidemme tarpeet, kun heidän saatavillaan on uusi, helppokäyttöinen sähköllä toimiva laite”, kommentoi Renaud Lapointe, Metso Outotecin kivenmurskausliiketoiminnan kaupallinen johtaja. ”Malliston tela-alustaisia koneita voidaan käyttää integroidun dieselgeneraattorin avulla tai kytkemällä ne ulkoiseen virtalähteeseen, mikä alentaa käyttökustannuksia ja tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden hyödyntää uusiutuvaa energiaa”, hän jatkaa.  

Uusi ainutlaatuinen tuotearkkitehtuuri mahdollistaa entistä nopeamman ja ketterämmän tuotekehitystyön ja vähentää osien määrää. ”Saman arkkitehtuurin käyttäminen koko mallistossa tukee skaalautuvia ratkaisuja, jotka voi saumattomasti yhdistää ja mukauttaa eri käyttökohteita ja kapasiteettitarpeita varten. Yhtenäinen rakenne ja kehittyneet digitaaliset ratkaisut auttavat maailmanlaajuista palveluverkostoamme tukemaan asiakkaita laitteiden koko elinkaaren ajan”, kertoo Jarmo Vuorenpää, Metso Outotecin uudesta Lokotrack-tuotevalikoimasta vastaava johtaja. 

Metso Outotecin Lokotrack-tuotteet

Tela-alustaisten murskainten ja seulojen konsepti kehitettiin Suomessa vuonna 1985 kustannusten ja energiankulutuksen minimoimiseksi. Lokotrack mahdollistaa kiviaineiden käsittelyn lähellä niiden alkupistettä, mikä alentaa materiaalien käsittelystä ja kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia ja päästöjä. Konsepti on kasvanut voimakkaasti viimeisten 35 vuoden aikana, ja yksiköitä valmistetaan ja myydään tuhansia eri puolilla maailmaa joka vuosi.

Lisätietoja Lokotrackista on Lokotrack Liveroomissa.

Lokotrack Liveroom