Minikone megatrendin mukana

Maailmalla maanrakennuskoneiden vuokraaminen yleistyy kovaa vauhtia, koska sillä saadaan työmaalle aina ajanmukainen työhön sopiva kalusto ja vapautetaan yrityksen omaa käyttöpääomaa kun koneinvestointien tarve vähenee.

Minikone Oy aloitti konevuokraustoiminnan jo vuonna 2000. Konevuokrauksen kysyntä on kasvanut ja kasvaa yhä selkeästi.

– Meidän tarkoituksena on kasvattaa vuokrattavien ECM-kaivukoneiden valikoimaa entisestään ja laajentaa konevuokrauksen tuoteportfoliota myös muidenkin kuin kaivukoneiden osalta. Sillä tavalla me voimme vastata kasvavaan vuokrakoneiden kysyntään, aloittaa yhtiön tuore toimitusjohtaja Aleksi Lampinen.

Lampinen toteaa ECM-kaivukoneiden vuokrauksen olevan luonnollisesti se tärkein Minikoneen tuote vuokrapuolella, mutta yhtiö kehittää konevuokraustoimintaansa määrätietoisesti monipuolistamalla myös muiden koneryhmien tarjontaa vuokrattavaksi.

– Meillä on mahdollisuus palvella myös vuokrakoneasiakkaita laadukkaasti, mikä perustuu yhtiöön vuosien varrella kertyneeseen tietotaitoon ja maanrakennusalan koneiden asiantuntijuuteen niin koneiden varustelussa, huolloissa kuin korjauksessakin.

Yhtiön selkeitä kilpailuvaltteja on laadukas ja tuore kalusto sekä aitoon asiakaspalveluasenteeseen perustuva nopea palvelu.

Lampinen tarkentaa:
– Pystymme tarvittaessa reagoimaan nopeastikin asiakkaiden tarpeisiin, jopa saman päivän aikana. Meillä on oma kuljetuskalusto, kenttähuolto ja korjaamo, ja tarvittaessa asiakas saa vuokrakoneensa juuri tarpeen mukaisesti varusteltuna, mikä on myös Minikoneen ydinosaamista. Meillä asiakas on aidosti keskiössä ja pyrimme tarjoamaan ratkaisuja mitä monipuolisempiin haasteisiin.

Koneinvestointia harkitseville Lampinen muistuttaa vuokrauksen olevan myös hyvä tapa tutustua ECM-kaivukoneiden mallistoon. Asiakkaan on helppo verrata malleja käytännön työssä ja valita kokemuksen perusteella sopivin konemalli.

Minikoneen vuokrakoneet kaudella 2021:

ECM-kaivukoneet kattavasti 1-10 tonnin luokissa

14-tonniset telakaivukoneet

Liukuohjatut Bobcat-kuormaajat

Pyöräkuormaajat pienkuormaajista aina 8-tonnisiin

Jyrät, 2,5-tonnin kaksoisvalssijyristä 7,5-tonnin pohjajyriin

Konevuokrauksen suosio kasvaa, ja Minikone vastaa kasvavaan kysyntään lisäämällä vuokrattavien koneiden valikoimaa. Aleksi Lampinen pitää sitä vain hyvänä asiana, sillä vuokrakoneista tulee parin vuoden sisällä vaihtokoneiden valioita.


Kokonaisvaltaisempaa kumppanuutta


Lampinen korostaa Minikoneen konevuokraustoiminnan olevan palvelubisnestä, jossa yhtiön pitkä kokemus sekä laadukas konekanta antavat hyvät puitteet onnistumiseen.

– Konevuokrausala monipuolistuu ja kehittyy koko ajan, mikä motivoi myös meitä kehittymään. Meille ja monille asiakkaillamme on hyvin tärkeää koneen luotettavuus ja työn sujuva eteneminen. Työmaalla ei saa syntyä joutokäyntiä ja työntekijöiden tulee olla tyytyväisiä työkoneisiinsa, pohtii Lampinen.

Minikoneen kohdalla se tarkoittaa oman väen sitoutumista nopeisiin huoltoihin tai korjauksiin. Sen varmistamiseksi koneet pitää tuntea hyvin ja varaosatoimitusten varmuuden oltava hyvällä tasolla.

– Käytännössä me voimme konevuokraajana varmistaa sen, että asiakkaan työ valmistuu ajallaan, ainakaan koneesta se ei jää kiinni. Se on tavallaan arvokumppanuutta, ja se kumppanuus luo hyvän perustan pitkille asiakassuhteille.

Minikone personoituu monella työmaalla
asiakasmyynnistä ja -vuokrauksesta kokonaisvaltaisesti vastaavaksi
Sami-Pekka Patamaksi. Luottomiehellä oli hyvin kysyntää kesän kynnyksellä.
Kuvauspäivän saldoksi Patama kertoi kuusi konetoimitusta.


Valoisalta vaikuttava tulevaisuus

– Ihan selkeästi on nähtävissä kuinka osa yrityksistä pohtii koneinvestoinnin vaihtoehtona koneiden vuokrausta. Sillä yritys varmistaa ajanmukaisen, luotettavan kaluston, joka täyttää tuoreimmatkin päästövaatimukset. Koneista syntyvien päästöjen vähentäminen kun alkaa olemaan kaikkien tahojen yhteinen tavoitetila ja hyvä näin, toteaa Lampinen.

Minikone seuraa kehittyvää markkinaa tarkasti ja suunnittelee tulevaisuutta entistä analyyttisemmin.

– Konevalikoima tulee kehittymään niin kaivukoneiden, pyöräkuormaajien, liukuohjattujen kuormaajien kuin jyrienkin osalta. Yksi selkeä tarjonnan laajentamisen ryhmä ovat sähkökäyttöiset kaivurit ja maansiirtokoneet. Kolmas selkeä kilpailuetu saadaan vieläkin laajemmasta varusteiden tarjonnasta. Minikoneella on siitä pitkä kokemus, ja se on hyvä hyödyntää kilpailuvalttina, päättää Lampinen.

Vuokrakonebisneksen pyöritys vaatii oman koneiden kuljetuskaluston, jotta asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan nopeasti. Trailerilla kulkevat kevyemmät kaivurit, isoja koneita kuskataan lavetti-Mersulla.

INFO

Minikone Oy
Vasamakuja 1, 01740 Vantaa
Seppo Patama, 0400 402 084
Sami-Pekka Patama, 044 386 1208
Kaj Pihlaja, 0500 354 900
Aleksi Lampinen, 040 522 6964
www.minikone.com