Nimityksiä Metsätyö Oy:ssa ja Olofsfors Ab:ssa

Metsänhoitaja Timo Korhonen on nimitetty metsäkonevarusteita ja kulutusterästuotteita markkinoivan Metsätyö Oy:n toimitusjohtajaksi 4. toukokuuta alkaen. Yrityksen päätuotteet ovat sisaryritysten Olofsfors Ab:n valmistamat metsäkonetelat, tieterät ja kauhateräkset sekä Iggesund Forest Ab:n laipat hakkuukoneisiin. Lisäksi yritys myy useiden johtavien metsäkonevarusteita valmistavien yritysten tuotteita. Metsätyö Oy:lla on toimipaikat Jyväskylässä, Hämeenlinnassa ja Rovaniemellä.

Korhonen on aikaisemmin työskennellyt useissa metsäkonealan johtotehtävissä; viimeksi hän toimi Komatsu Forest Oy:n markkinointijohtajana, jota ennen vajaa 8 vuotta myös yhtiön toimitusjohtajana.

Metsätyö Oy:n markkinointipäällikkönä toiminut Markku Sivelä on nimitetty 4. toukokuuta alkaen Olofsfors Ab:n myyntiorganisaatioon Key Account Manageriksi. Markun ensisijainen tehtävä on vastata Suomessa  Olofsfors -metsäkonetelojen markkinoinnista ja myynnistä metsäkonevalmistajille.

Tehtävillä muutoksilla parannetaan asiakkuuksien hoitamista, vahvistetaan Olofsfors / Metsätyö -tuotteiden markkinointia ja myyntiä Suomessa sekä ulkomailla ja näin vastataan entistä paremmin alan haasteisiin.

MAN_VETURI-750x600px