Rahtarit ry juhlistaa merkkivuottaan pääyhteistyökumppanuudella Kummien kanssa: Vaikuttavaa tukea lasten ja nuorten mielenterveydelle

50 vuotta täyttävä Rahtarit ry lähtee tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia pääyhteistyökumppanuudella Lastenklinikoiden Kummien kanssa. Merkittävän lähes 30 000 rahtarijäsenen tuki konkretisoituu Kummien kautta tehokkaiden lasten ja nuorten mielenterveyden hoito-ohjelmien levittämiseen eri puolilla Suomea. Rahtarit ry pyrkii niin ikään vaikuttamaan hyvän liikennekasvatuksen keinoin turvalliseen ja toisia arvostavaan liikennöintiin Suomessa.

”Rahtarit ry on perustettu auttamaan ja tukemaan ammattikuljettajia. Yhdistys on saanut viidenkymmenen vuoden ajan tehdä hyvää kohentaen ammattikuljettajien fyysisiä, sosiaalisia ja henkisiä työolosuhteita, liikenneturvallisuutta ja kuljetusalan sekä ammattikuljettajien arvostusta. Lasten hyvinvointi on rahtariverkostolle tärkeä asia ja yhteistyö erittäin merkityksellistä auttamistyötä tekevän Kummit ry:n kanssa kuvastaa yhteisiä arvojamme ja on lämmin viesti välittämisestä”, kertoo Rahtarit ry:n toiminnanjohtaja Sari Nuutinen.

”Lasten terveys ja tulevaisuus on yhteinen asiamme ja meillä kaikilla on osamme sen edistämisessä. Vuodesta 2023 lähtien Rahtarit ry tukee Lastenklinikoiden Kummien työtä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi Suomessa. Uudella upealla yhteistyöllämme voimme kannustaa monipuolisesti rahtariverkostoa ja liikenteessä kulkijoita mukaan tukityöhön pienten puolesta”, Kummit ry:n kumppanuuspäällikkö Nina Tuomenoksa toteaa.

Kummien valtakunnallinen mielenterveyden tuki levittää parhaiden asiantuntijoiden avulla näyttöön perustuvia hoito-ohjelmia eri puolille maatamme. Esimerkiksi lasten ahdistuneisuushäiriöitä hoitamaan on Kummien tuella koulutettu jo peräti 309 uutta Cool Kids -menetelmätyöntekijää toteuttamaan hoitoja eri puolilla Suomea.

”Lasten ja nuorten hyvinvointi ja liikenneturvallisuus ovat asioita, joihin voimme me jokainen omalla toiminnallamme vaikuttaa. Olemme onnellisia siitä, että saamme yhtenä Suomen suurimpana vapaaehtoisesti toimivana yhdistyksenä ja lähes 30 000 rahtarin perheenä Kummien kanssa tehdä tätä tärkeää työtä. Yhdessä auttamalla voimamme on valtava!”, kiteyttää Sari Nuutinen ja kannustaa kaikkia mukaan auttamaan.

Lastenklinikoiden Kummit ry tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Viime vuosina yhdistys on tukenut merkittävin panoksin lasten ja nuorten mielenterveystyötä. Varoja kerätään erilaisin tavoin ympäri vuoden. Koko toimiaikanaan Kummit ry on tehnyt lahjoituksia yli 42 miljoonan euron edestä. www.kummit.fi

Rahtarit ry on perustettu 11.3.1973 ulkomaanliikenteen kuljettajien aloitteesta. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan yhdistävänä, kouluttavana, auttavana sekä virkistävänä tahona kaikkien kuljetusalalla toimivien kesken. Toiminta on täysin poliittisesti sitoutumatonta ja ulkopuolella ammattijärjestöllisestä toiminnasta. Jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 29 042 kattaen niin kuljettajia, yrittäjiä kuin alasta muutoin kiinnostuneita henkilöitä ympäri Suomen. www.rahtarit.fi

Rahtarit ry täyttää 50 vuotta 11.3.2023. Yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuotta juhlistetaan usein tavoin kuluvan vuoden aikana – tulette kuulemaan juhlallisuuksista lisää.

Nina Tuomenoksa, nina@kummit.fi
Juha Nyberg, puheenjohtaja@rahtarit.fi
Sari Nuutinen, sari@rahtarit.fi

Yhteinen hyvinvointimme myös liikenteessä rakentuu jo lapsena hyvän itsetunnon ja itsetuntemuksen perustalle sekä kyvylle ymmärtää ja arvostaa muita. Yhteisellä vastuunkannolla voimme toimia esimerkkinä pienimmille ja tuottaa turvallista liikennöintiä ympäri Suomen.

Rahtarit ry:n puheen-johtaja Juha Nyberg ja Teemu-nalle.
Kuva: Ville Nisunen
MAN_VETURI-750x600px