Rakenna vakaalle pohjalle

-Vuosi 2019 oli yritysten konehankintojen osalta hyvä vuosi. Uusia koneita ostettiin ja vanhoja vaihdettiin uusiin edellisiä vuosia aktiivisemmin. Rahoittajan näkökulmasta investointeja tehtiin, alkuvuoden uhkakuvista huolimatta, eikä varsinaista investointien taantumaa tullut. Saimme olla mukana yritysten koneinvestoinneissa, rahoitusten euroissa mitattuna, kaikkien aikojen ennätyksen mukaisella summalla. OP on markkinajohtaja maanrakennuskoneiden rahoittajana, kertoo rahoitusjohtaja Jouni Järvinen, OP Yrityspankki Oyj.

Järvisen mukaan rahoitusmarkkina on alkavan vuoden alussa odottavalla tunnelmalla. Sopimuksettoman Brexitin uhan väistyminen on nostanut markkinoiden tunnelmia myös Britannian ulkopuolella. Kauppasota alkaa hälvenemään Yhdysvaltain ja Kiinan välillä eikä Euroopan teollisuustaantuma ei näytä enää syvenevän. Markkinat eivät odota korkomuutoksia lähiaikoina. Teknisen kaupan liiton mukaan ”Rakentamisen määrä Suomessa pysyy hyvällä tasolla kuluvana vuonna. Määrä pysyy tänä vuonna lähes viime vuoden tasolla”.

– Uusia koneinvestointeja mietittäessä kannattaa pysähtyä hetkeksi tutkiskelemaan minkälaisia vaihtoehtoja hankinnan tueksi olisi olemassa. Onko meidän nykyinen rahoitustapa paras yrityksemme kannalta? Olisiko kannattavaa hyödyntää hankittavaa konetta rahoituksen vakuutena, kuten kohdevakuudellisissa rahoituksissa rahoitusyhtiön kautta. Onko yritykselle tärkeää, että kone näkyy omassa taseessa vai voisiko se olla taseen ulkopuolisella sopimuksella, leasingilla, vuokralla. OP Yrityspankilta löytyy kattavat ratkaisuvalikoimat sekä laaja asiantuntijaverkosto tukemaan yrityksen liiketoimintaa ja koneinvestointeja, sanoo Järvinen.

OP on tuonut markkinoille hiljattain myös mahdollisuuden rahoittaa koneiden ja laitteiden huoltoja osamaksurahoituksella ns. ”Pienlaiterahoituksella”. Tämä tuo joustoa yrityksen arkeen, yrityksen kassaan pelivaraa huoltolaskujen maksun osalle sekä mahdollistaa ikävään aikaan, yleensä yllättäen tulevien, konerikkojen huoltolaskujen maksun ajallaan. Koneiden korjaukset pystytään tekemään silloin kun siihen on tarvetta.

Kone- ja laiteinvestointien rahoitus

– Rahoituksen hakeminen on tehty vaivattomaksi; yritys voi olla esimerkiksi yhteydessä lähimpään OP:n konttoriin tai hakea OP:n rahoitusta suoraan myyjäliikkeen kautta. Teemme siis tiivistä yhteistyötä useiden myyjäliikkeiden kanssa ja tarjoamme heille käyttöönsä helppokäyttöisen rahoituksen hakukanavan. Näin myyjäliike voi tarjota asiakkailleen kone- ja laitetarjouksen yhteydessä myös kilpailukykyisen OP:n rahoitustarjouksen, valaisee Järvinen.

Rahoituksissa leasing on nostanut osuuttaan osamaksurahoitukseen verrattuna. Osamaksurahoituksen etuna edelleen Arvonlisävero-vähennyksen saaminen kerralla koko kauppasummasta tai välirahasta, kun vaihtokoneen hyvitys huomioidaan. Osamaksurahoituksessa ostajasta tulee aina automaattisesti omistaja, kun rahoitus maksettu loppuun. Osamaksurahoituksessa kone on ostajan taseessa – leasingissa sen sijaan rahoittajan taseessa. Osamaksurahoituksessa ostaja saa tehdä kohteesta kerralla Arvonlisävero-vähennyksen ja enintään 25 % menojäännöspoistoja vuosittain ja lisäksi rahoituskulut saa vähentää – leasingissa sen sijaan maksettujen vuokrien Arvonlisäverot saa vähentää tilikausittain ja maksetut verottomat vuokrat vähennetään suoraan kuluina tilikaudella tulosvaikutteisesti.

Rahoitusmuodon valintaan vaikuttaa oleellisesti mm. se, miten pitkään investoitava kohde on suunniteltu olemaan yrityksen käytössä sekä mikä on kohteen taloudellinen käyttöikä.

– Kun suunnitellut kone- ja laiteinvestoinnit ovat isommassa mittaluokassa, olisi hyvä katsoa kokonaisuutta yhdessä OP:n asiantuntijan kanssa. Kun ollaan ajoissa yhteydessä rahoittajaan, voidaan varmistua investointien rahoittamiseen liittyvistä osatekijöistä. Riittävällä ennakoinnilla ja suunnitelmallisuudella saadaan investoinnin toteutukselle vakaa pohja, kertoo Järvinen.

Myyjäliike voi tarjota asiakkailleen tarjouksen yhteydessä myös kilpailukykyisen rahoitustarjouksen.

Pienlaiterahoitus

Pienlaiterahoitus on vakuudeton kertaluotto yritykselle. Luoton määrä 1 000 – 20 000 euroa. Rahoitus soveltuu yrityksen koneiden huoltoihin ja korjauksiin sekä rekisteröitävien ja rekisteröimättömien pienkoneiden ja laitteiden hankintaan. Rahoitushakemuksen tekee myyjä sähköisen palvelun kautta. Näin saadaan luottopäätös myös sujuvasti pankkiaikojen ulkopuolelle.

OP maksaa osto/huoltolaskun suoraan myyjälle tai huoltoliikkeelle.

Pienlaiterahoitusta voi pyytää suoraan yhteistyökumppaneiden huolto- ja varaosamyynnistä

 

Lisätiedot
Jouni Järvinen, rahoitusjohtaja, OP Yrityspankki Oyj jouni.jarvinen@op.fi tai maanrakennus@op.fi puh. +358 10 25 27852

MAN_VETURI-750x600px