Rakkaudesta romurautaan Romu Keinänen 20 vuotta

Metallinkierrätykseen erikoistunut Romu Keinänen juhlistaa tänä vuonna pyöreitä vuosia. Tämä perheyritys on 20 toimintavuotensa aikana kasvanut merkittäväksi uusioraaka-aineen kierrättäjäksi sekä kiertotalouskulttuurin edistäjäksi. Viimeisten vuosien aikana Romu Keinäsen eteneminen on ollut rautaisen kovaa: vuodesta 2016 vuoteen 2018 liikevaihdon kasvu oli yli 80 %.

-100 markkaa, avolava Nissan ja polttopilli. Niillä lähdettiin liikkeelle. Aika oli otollinen, sillä tuolloin ei kukaan esimerkiksi Espoossa kerännyt romua. Kova oli myös buumi noihin aikoihin kattilalaitosten purussa, muistelee Romu Keinäsen alkutahteja yrityksen perustaja Jyri Keinänen.
Vuosien saatossa vuonna 2001 perustettu Romu Keinänen Oy on kasvanut 55 henkilöä työllistäväksi toimijaksi, joiden työpanoksesta muodostuu 38,6 M€ liikevaihto (v. 2018). Tärkeimpiä kasvun siemeniä ovat olleet vientiliiketoiminta ja mustan raudan rinnalla yhä enenevässä määrin värimetallien osuus. Metallien ja raudan myynti rajojemme ulkopuolelle on kasvanut erittäin voimakkaasti, ollen tätä nykyä jo noin 96 % liikevaihdosta.
Tänä päivänä Romu Keinänen kerää, vastaanottaa ja käsittelee kierrätettävää teollisuus-, purku-, maatalous- ja yhdyskuntaromua. Vuositasolla Romu Keinänen lajittelee ja käsittelee noin 100 000 tonnia romurautaa uusioraaka-aineeksi toimittaen ne edelleen vientiin tai kotimaan teollisuuden tarpeisiin.

Romu Keinänen panostaa paljon konekalustonsa pitämisen tuoreena ja tehokkaana. Esimerkiksi materiaali-käsittelykoneet vaihdetaan uusiin
8000-9000 tunnin välein.


Valtikan vaihto


Jyri Keinänen sai elämäntyölleen arvoisensa jatkajan, kun vuodesta 2009 Romu Keinäsen palveluksessa työskennellyt Toni Keinänen otti vuosi sitten vastaan toimitusjohtajan vastuut. – Kaltaisemme perinteiset perheyritykset pystyvät jatkossakin toimimaan Suomessa kannattavasti. Valtikan vaihto yrityksessämme on toteutettu niin, että kulttuuri siirtyy sukupolvelta toiselle. Vaikka aika yrittämiselle tällä sektorilla on aivan toisenlaista kuin 20 vuotta sitten, raaka-aineelle on tulevaisuudessakin tarvetta ja romukaupassa pärjää aina ahkeruudella. Romurauta on aina kaiken alku ja loppu. Hyvin mielin voin katsoa myös eteenpäin: yritys on hyvissä käsissä. Myös ympäristöarvojen ja sitä kautta romubisneksen arvostus on noussut ja nousee koko ajan, mikä tietää hyvää liiketoiminnallemme, arvioi hallituksen jäsenen roolissa yrityksessä yhä toimiva Jyri Keinänen.


Kolmella paikkakunnalla


Romu Keinänen toimii kolmella metalliromun kierrätykseen ympäristöluvan saaneella laitoksella: Espoossa, Vantaalla ja Karjaalla.
Espoon ja Vantaan käsittelylaitokset ovat erityisesti pääkaupunkiseudun yritys- ja yksityisasiakkaita varten. – Ostamme ja otamme vastaan metalliromua ja värimetalleja sekä yrityksiltä että kotitalouksilta. Olemme myös romuajoneuvojen virallinen vastaanottopiste, kertoo toimitusjohtaja Toni Keinänen.
Karjaan käsittelylaitos on erityisesti läntisen Uudenmaan yritys- ja yksityisasiakkaita varten. Laitoksen tuotantokapasiteetista vastaa Metso Lindemannin 1000 tonnin teräsleikkuri. Karjaan laitoksen erittäin tehokkaan käsittelykapasiteetin vuoksi myös kauempaa tulevat täydet rekkakuormat otetaan mieluiten vastaan Karjaan yksikössä.


Sardiinipurkista sähkölaitokseen


Romu Keinäsen asiakkaina ovat niin yritykset kuin yksityishenkilöt. Palveluvalikoimaan kuuluu nouto- ja tyhjennyspalvelu, SF6-kaasukojeistojen käytöstä poisto ja kierrätys, romuautojen nouto ja vastaanotto sekä ajoneuvojen romutus, tekniset purkutyöt ja vaihtolavapalvelut. – Kierrätettävien tuotteiden koko vaihtelee sardiinipurkista sähkölaitokseen, valaisee Keinänen tuotesortimenttia.

Vientiponnistelut ja aiempaa voimakkaampi panostus mustan raudan rinnalla värimetalleihin ovat toimineet Romu Keinäsen kasvun punaisena lankana. Kuvassa kupariromua valmiiksi lajiteltuna uusiokäyttöä varten.


Erikoisosaamista ja lupaviidakon hallintaa


Keinäsen korkeatasoisesta osaamisesta kierrätyksen asiantuntijana kertoo mm. SF6-kaasun ja kojeistojen tyhjennys ja kierrätys. SF6-kaasu on kierrätettävä tai tuhottava aina, kun kytkimillä suoritetaan huoltoa ja ennen kuin kojeistot poistetaan käytöstä. Työn suorittaminen on luvanvaraista. Tukes myöntää luvat sekä valvoo yrityksiä ja henkilöitä, jotka voivat suorittaa tätä palvelua. Työn suorittamiseksi yrityksellä on oltava asianmukainen todistus sekä työhön koulutettu ja sertifioitu henkilöstö. – Lupa-asiat näyttelevät yhä keskeisempää osaa romubisnestä. Vastuullisena toimijana olemme perehtyneet tarkoin lupaviidakkoon, ja lupa-asioita on meillä hoitamassa yksi ihminen täysipäiväisesti, kertoo Toni.
– Toinen asia, mikä on muuttunut paljon, ovat kasvaneet laatuvaatimukset. Syntypaikkalajittelu on nykyään paljon tarkempaa eikä romun seassa liiku ongelmajätettä. Enää ei riitä silmämääräinen tarkistus, vaan laaduntarkkailua tehdään analysaattoreilla, valaisee Toni Keinänen.


Uudella kalustolla luotettavat prosessit


Konekantansa suhteen Romu Keinäsellä ei kitsastella. – Kaikki koneemme ja kuljetuskalustomme vaihdetaan uusiin, ennen kuin niille tulee liikaa käyttötunteja tai kilometrejä. Tuore ja hyvin huollettu kalusto varmistaa luotettavat prosessit sekä maksimaalisen tuotantotehokkuuden ja uudella kalustolla pysytään Euro-päästömääräysten perässä. Tiettyihin merkkeihin keskittyminen on myös hyväksi havaittu tapa. Esimerkiksi pyöräkuormaajat ja materiaalikäsittelykoneet meillä on kaikki Liebherr-merkkisiä, jotka päivitämme uusiin aina 8000-9000 tunnin välein. Yhdessä merkissä pysyminen helpottaa toimia ja luo turvallisuutta, sanoo Toni Keinänen.


Vastuunkantajana ympäristöstä


Kierrätysmetalleilla korvataan neitseellisen raaka-aineen käyttöä metalliteollisuudessa. Samalla säästyy suuret määrät energiaa niin kuljetuksissa kuin teollisuuden eri prosesseissa. – Parhaiten pystymme huolehtimaan ympäristöstämme keräämällä kierrätyskelpoista materiaalia ja käsittelemällä se mahdollisimman tehokkaasti uusioraaka-aineeksi teollisuudelle. Tehokas kierrätys vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, säästää energiaa ja ympäristöä sekä vaikuttaa kestävään kehitykseen positiivisesti, tietää Toni Keinänen.
– Haluamme olla mukana kehittämässä uusioraaka-aineen kierrätystä sekä edistää kiertotalouskulttuurin toteutumista alueellamme. Vastuun kantaminen ympäristöstä tarkoittaa käytännön tekona myös jatkuvaa omavalvontaa sekä yhteistyötä ympäristöviranomaisten ja lähiasukkaiden kanssa, päättää Toni Keinänen.

– Asenteet ja arvostus ympäristöasioita ja siten myös romubisnestä kohtaan on muuttunut 20 vuoden aikana positiiviseen suuntaan. Nämä luovat hyvät toimintaedellytykset perheyrityksellemme myös tulevaisuudessa, sanovat yrityksen perustaja Jyri Keinänen ja vuosi sitten toimitusjohtajan vastuut harteilleen ottanut toisen polven romukauppias Toni Keinänen.

INFO

Romu Keinänen Oy
toimitusjohtaja Toni Keinänen
puh. 0440 330 408
www.romukeinanen.fi

MAN_VETURI-750x600px