Robit Sense Systems porautuu tehokkuuteen ja parantaa kallioporauksen turvallisuutta digitalisaation avulla

Robit Sense Systems -tuoteperheen laajassa kehitysohjelmassa on hyödynnetty Robitin 30-vuotista kokemusta kallio- ja maaporauksesta. Robit on maailmanlaajuisesti tunnettu korkealaatuisen porakaluston valmistajana, joten digitalisaatio on luonnollinen kehitysaskel eteenpäin.

Robit Sense Systems -tuoteperheen laajassa kehitysohjelmassa on hyödynnetty Robitin 30-vuotista kokemusta kallio- ja maaporauksesta. Robit on maailmanlaajuisesti tunnettu korkealaatuisen porakaluston valmistajana, joten digitalisaatio on luonnollinen kehitysaskel eteenpäin.

Sense Systems edistää porausprosessin tuntemusta ja optimointia digitalisaation avulla. Merkittävä kehitysaskel otettiin, kun Robit esitteli maailman ensimmäisen patentoidun menetelmän porausreikien suuntapoikkeamien mittaamiseksi iskuporausprosessin aikana. Päältä iskevässä pintaporauksessa käytettävä S Sense -järjestelmä esiteltiin vuoden 2017 alussa kattavan testausjakson päätteeksi. S Sense -järjestelmän lisäksi tarjolla on myös käsikäyttöinen M Sense -vaihtoehto, jossa hyödynnetään S Sense -järjestelmän kehityksessä saavutettua tietoa ja teknologiaa. Siinä missä S Sense ja M Sense -järjestelmät kertovat, mitä tapahtuu pinnan alla, myös maanpinnan yläpuolinen tieto ja porausprosessin optimointi tulivat kuvaan mukaan syyskuussa 2017. Tällöin Robit esitteli X Sense -ohjausjärjestelmän, joka mahdollistaa poralaitteen GNSS-paikannuksen senttimetrien tarkkuudella. Porausreikien paikannuksen ja S Sense -järjestelmän reikien suuntapoikkeamien mittauksen yhdistäminen auttaa Robitin asiakkaita älykkään poraletkan toteuttamisessa.

Vaikka alan normit vaihtelevat maailmanlaajuisesti, porausreikien suuntapoikkeamien mittaamisen edut tunnustetaan laajasti. Muutamat maat ovat jo pidemmällä tässä kehityksessä. Esimerkiksi Ruotsissa porausreikien suuntapoikkeamien mittaus on räjäytyskentän ensimmäisen reikärivin vähimmäisvaatimus. Räjäytyksissä lentävien kivien vähentämisen tuomien ilmeisten turvallisuushyötyjen lisäksi räjäytysten ennustettavuus parantaa merkittävästi porausprosessin tehokkuutta ja alentaa kustannuksia. Räjäytysten optimointi alentaa kokonaiskustannuksia huomattavasti tehokkaammin kuin murskausvaiheen kustannusrakenteen kehittäminen. Onnistunut poraus on hyvän räjäytyksen perusedellytys ja porausreiän suuntaus on keskeinen räjäytyksen suunnittelukriteeri. Polttoaine-, räjähdysaine- ja kuljetuskustannusten lisäksi merkittäviä kustannussäästöjä voidaan saavuttaa, kun S Sense -järjestelmän mittaukset yhdistetään porausprosessiin.

Vastaavanlainen kehityskulku on menossa poralaitteiden ohjausjärjestelmissä. Maanrakennusalalla tällaiset järjestelmät ovat olleet käytössä jo jonkin aikaa ja nyt porausliiketoiminnassa otetaan ensimmäisiä askeleita samaan suuntaan. X Sense -järjestelmä hyödyntää GNSS-paikannusta poralaitteen sijainnin määrityksessä. Kun myös kaikki poralaitteen liikkuvat osat on varustettu tunnistimilla, porakruunun sijainti voidaan määrittää muutaman senttimetrin tarkkuudella. Hidas porauskenttien mittaus ja merkintä muuttuvat tarpeettomiksi, kun oikea poraussuunta ja -kulma ovat välittömästi tiedossa. Jokainen yksittäinen porausreikä ja sen alkupiste ovat osa digitaalista maastomallia (Digital Terrain Model, DTM), jonka avulla koko poraussuunnitelma ja kaikki poraukseen liittyvä tieto voidaan esittää visuaalisessa 3D-ympäristössä. Nämä mallit auttavat ja ohjaavat poralaitteen käyttäjiä sekä yksinkertaistavat työnkulkua kokonaisuudessaan.

Sense-järjestelmien tehokkuus ei perustu ainoastaan yllämainittuihin prosessinäkökohtiin, sillä Sense tarjoaa myös uudenlaisia kalusto- ja ohjelmistovaihtoehtoja jotka helpottavat, nopeuttavat ja tehostavat järjestelmien käyttöä. M Sense ja S Sense -järjestelmiä ohjataan kestävällä tablettitietokoneella helppokäyttöisen graafisen käyttöliittymän kautta. Sama koskee myös X Sense -järjestelmää, jossa tietokone antaa poralaitteen käyttäjän valita useamman porauskentän näkymän joukosta. Porausreiän suuntapoikkeama ja paikkatieto ovat heti käytettävissä ja tiedot siirtyvät tarvittaessa verkon yli Sense-pilvipalveluun muiden käyttäjien saataville.

Pilvipalvelu on Sense-järjestelmien keskeinen osa. Sen avulla S Sense ja M Sense -järjestelmien suuntapoikkeamamittaukset voidaan yhdistää X Sense -järjestelmän paikkatietoihin. Sense-järjestelmien on myös oltava yhteensopivia asiakkaan nykyisten järjestelmien kanssa. Asiakkaan työskentelytapojen tunteminen ja kokonaisyhteistyö porausprosessin kehittämisessä onkin Sense-yksikön toiminnan ydin ja Sense-pilvipalvelu kaiken toiminnan keskipisteessä. Sense-pilvipalveluun kootaan kaikki poraustieto, porauskentät, -suunnitelmat sekä työskentelyalueet ja tietoja voidaan tarkastella samanaikaisesti eri puolilla maailmaa. Kumppanuusnäkökulmasta prosessien yhdistäminen ja muuttaminen on vaativampaa kuin Robitin kulutusosien hankkiminen, mutta saavutettavissa olevat edut ovat myös huomattavat. Yhteistyössä asiakkaan kanssa Sense-yksikkö varmistaa Sense-tietojen tehokkaan hyödyntämisen. Tässä vaiheessa myös Robitin maailmankuulu asiantuntemus porausprosessin optimoinnissa tulee selkeästi esille.

Sense Systems -tuoteperhe ei rajoitu vain porausreikien suuntapoikkeamien mittaukseen ja paikannukseen. Nykyisten päältä iskevien pintaporaussovellusten lisäksi myös uppoporauslaitteiden ja maanalaisten porausreikien suuntapoikkeamien mittausjärjestelmiä kehitetään parhaillaan. Tähtäimessä on lopulta kattaa kaikki porausprosessin vaiheet asiakasyritysten parhaan mahdollisen tehokkuuden varmistamiseksi. Laajan porakalustovalikoiman lisäksi Robit tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää porausprosessia paremmin, alentaa kustannuksia ja parantaa koko toimialan turvallisuutta.

Lisätiedot

www.robitgroup.fi

MAN_VETURI-750x600px