Sandvik Lounge avattu Tampereen yliopiston Hervannan kampukselle

Merkittävä tieteellinen yhteistyö ja investoinnit siivittävät uusien teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen kehittämistä Sandvikilla

Uusien teknologisten, digitaalisten ja sähköistymisratkaisujen kehittäminen ja kaupallistaminen vaativat vuosien tieteellistä tutkimusta ja uusien arvoketjujen kehitystä yhdessä monien yhteistyötahojen kanssa. Sandvik on tehnyt merkittävää yhteistyötä yliopistojen ja eri tutkimuslaitosten kanssa jo vuosikymmenien ajan. Nyt Sandvik tiivistää yhteistyötä huippuosaajien kanssa ja perustaa Sandvik Loungen Tampereen yliopiston Hervannan kampukselle.

Sandvikin kestävän kehityksen strategia on suunniteltu luomaan menestystä eri sidosryhmille huomioiden yhteiskunnan, ympäristön ja talouden tarpeet. Yliopistolla olevan Sandvik Loungen avulla Sandvikin digitalisaatio- ja automaatioteknologioiden kasvumahdollisuudet tuodaan avoimesti näkyville opiskelijoille ja tutkijoille, parannetaan yhteistyötä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa ja tiivistetään yhteistyötä kaikkien huippuosaajien kanssa. Tavoitteena on myös helpottaa opiskelijoiden yhteydenottoja, työpaikka- ja jatko-opiskelumahdollisuuksien tehokkaampaa tiedottamista ja tuoda näkyväksi työelämän ajankohtaiset teemat ja osaamistarpeet opiskelijoille.

Sandvikille olennaista on yhteistyö eri toimijoiden välillä, löytää parhaat yhteistyökumppanit ja toimintamallit sekä huippututkimuksen ja tulevaisuuden osaajat. ”Ne varmistavat menestyksen tulevaisuudessa. Emme edes yritä tehdä kaikkea itse. Kaivosasiakkaillamme on monia erilaisia alustoja ja järjestelmiä käytössään. Sandvikin tehtävänä on varmistaa yhteensopivuus, että Sandvikin järjestelmät toimivat erilaisilla alustoilla, eri laitteissa ja erilaisissa kaivoksissa ympäri maailman. Käytännössä, miten saadaan esimerkiksi toiminnanohjaus keskustelemaan kaivoksen tuotannonohjauksen ja kaivoksessa olevien laitteiden kanssa. Nykyisessä liiketoimintaympäristössä monitahoisella yhteistyöllä, avoimella innovaatio- ja tuotekehitystyöllä hyvän, osaavan verkoston kanssa on erittäin suuri merkitys. Tällä hankkeella haluamme tulla lähemmäs opiskelijoita, edistää opiskelijoiden oppimista ja työelämätaitoja”, kertoo teknologiajohtaja Jani Vilenius Sandvikilta.

”Jalkautuminen yliopistolle mahdollistaa säännölliset päivittäiset kontaktit opiskelijoihin, tapaamiset Sandvikin johdon kanssa, erilaiset Sandvik-tapahtumat, luento- ja asiantuntijavierailut, rekrytointitapahtumat ja jo aiemmin käynnistetyn DSII -teollisuuden tohtorikoulun paremman hyödyntämisen. Tämä on myös hyvin linjassa Business Finland Shift ’25 -tavoitteiden kanssa: osaajaverkoston kasvattaminen ja turvaaminen Suomessa. Sandvik aloitti jo vuonna 2021 Shift ’25 -tutkimusohjelman tulevaisuuden digitaalisten, sähköistymisen ja porausteknologian ratkaisujen kehittämiseksi. Sandvikin Shift ’25 -ohjelma on yksi Business Finlandin merkittävistä veturihankkeista, joita Business Finland rahoittaa, päättää Jani Vilenius.

MAN_VETURI-750x600px