Sandvik toimittaa uraauurtavaa Top Hammer XL -porausteknologiaa Tapojärvelle, Yaran Siilinjärven kaivokselle

Sandvik Mining and Rock Solutions on valittu porausteknologiatoimittajaksi Tapojärven ja Yaran muodostamaan yhteistyöallianssiin. Sandvik toimittaa Yaran Siilinjärven kaivokselle kuusi Pantera™ DP1600i -porauslaitetta, jotka edustavat uutta Top Hammer XL -teknologiaa ja joita etäoperoidaan AutoMine®-automaatiojärjestelmällä. Kattavat huolto- ja porakalustopalvelut sekä OptiMine®-tiedonhallintaratkaisu varmistavat optimaalisen poraustoiminnan. Toimitus tukee allianssia digitalisaatio- ja automaatiopolulla kohti tuottavampaa, tehokkaampaa ja vastuullisempaa kaivostoimintaa.

Suomalainen kaivos- ja tehdaspalveluiden erikoisosaaja Tapojärvi Oy aloittaa 10 vuotta kestävän allianssiyhteistyön Yaran Siilinjärven avolouhoksen kanssa 1.1.2022. Yhteistyö on alkanut kaksivuotisella valmisteluvaiheella, ja sen ytimessä ovat kaivostoiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen. Sopimus kattaa porauksen, lastauksen ja kuljetuksen kaivosalueella. Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja, ja heidän Siilinjärven kaivoksellaan tuotetaan maailman puhtainta fosfaattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Solmitun allianssin tavoitteena on kaivostoiminnan jatkuva kehittäminen, ja Sandvikin uudet ratkaisut lisäävät tuotannon vastuullisuutta parantamalla porauksen turvallisuutta, tuottavuutta ja polttoainetehokkuutta – vähentäen näin myös ilmastopäästöjä. Sandvikin toimittama poraus- ja automaatioteknologia tulee luomaan merkittäviä mahdollisuuksia poraustoiminnan ja datalähtöisen louhinnan kehittämiselle.

Siilinjärven kaivokselle toimitetaan täysin uutta, innovatiivista Sandvik Top Hammer XL -porausteknologiaa. Uutuusteknologian osat – Pantera™ DP1600i -porauslaite, RD1840C-porakone ja LT90-porakalusto – on optimoitu toimimaan saumattomasti yhdessä erinomaisten poraustulosten saavuttamiseksi. Teknologian keskeinen etu on päältäiskevän porauksen käyttöalueen laajeneminen huomattavasti isompiin reikäkokoihin, aina halkaisijaltaan 178 mm:iin saakka. Toinen olennainen asiakashyöty on parempi polttoainetehokkuus verrattuna suurten reikäkokojen perinteiseen uppoporausmenetelmään (DTH).

Pantera™ DP1600i -porauslaite

Tapojärvi operoi kaikkia kuutta Pantera™ DP1600i -porauslaitetta etäohjatusti Sandvikin i-sarjan maanpäällisille porauslaitteille suunnitellulla Sandvik AutoMine® Surface Drilling -automaatiojärjestelmällä. Operointi tulee tapahtumaan aluksi laitteiden lähistöllä olevista etäoperointiasemista ja myöhemmin kaivosvalvomosta. Etäoperointiin ja tiedonsiirtoon käytetään kokonaisuudessaan Yaran LTE-verkkoa. ”Yhdestä etäohjausasemasta hallitaan kahden laitteen poraustoimintoja. Laitetta voidaan siirtää reiältä toiselle etäohjatusti, ja laite poraa räjäytysreiät porausautomatiikalla. Laitteen ohjaus tapahtuu kameroiden välityksellä valvomosta käsin, mikä lisää työntekijöiden työhyvinvointia. Valvomossa on puhtaampi, ergonomisempi ja turvallisempi työskennellä”, Tapojärven operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen kertoo.

Toimintojen jatkuvaan parantamiseen allianssi tulee hyödyntämään Sandvik OptiMine® for Surface -järjestelmää, joka on uusi ratkaisu maanpäällisten kaivosprosessien optimointiin ja analysointiin. Järjestelmä tuottaa reaaliaikaista dataa porauksen tuottavuudesta, laitteiden kunnosta ja käytettävyysluvuista sekä tietoa ennakointiin ja toimintojen kehittämiseen. Yhdessä TIM3D-porausnavigointijärjestelmän kanssa se toimii myös porauksen ja louhinnan suunnittelun, laadunvarmistuksen ja kiviolosuhteiden määrityksen työkaluna.

Sandvik tulee varmistamaan porauksen parhaan tuottavuuden kattavilla porakalusto- ja huoltopalveluilla paikan päällä työskentelevän oman henkilöstönsä voimin. Heidän tehtävänään on varmistaa kaluston korkea käyttöaste, käyttövarmuus sekä huoleton päivittäinen operointi.

”Top Hammer XL sekä AutoMine® ja OptiMine® -järjestelmät vastaavat Tapojärven teknologiastrategiaan kestävämmästä ja ympäristöystävällisemmästä kaivostoiminnasta. Olemme erittäin kiitollisia, että meidät valittiin allianssin porausteknologian toimittajaksi ja voimme toimittaa kaivokselle ratkaisun, joka vastaa tuotantovaatimuksiin. Olemme tehneet kaivoksen kanssa yhteistyötä sen perustamisesta lähtien ja kehittäneet yhdessä monia uusia ratkaisuja vuosien varrella. Sopimuksen myötä tulemme yhteistyössä allianssin kanssa kehittämään tuottavuutta ja turvallisuutta eteenpäin Sandvikin viimeisimmillä porausteknologian, automaation ja digitalisaation ratkaisuilla”, kertoo myyntipäällikkö Jari Weman, Sandvikin Territory North East Europe -alueelta.

Sandvik lanseerasi uuden Top Hammer XL -konseptin kansainvälisesti maaliskuussa 2021, ja Tapojärvi onkin nyt ensimmäisenä ottamassa käyttöönsä uuden ylivoimaisen teknologian Siilinjärven kaivoksella. 

INFO

Jari Weman
Myyntipäällikkö, kallioporakalustot
Territory North East Europe
Sandvik Mining and Rock Solutions
Puhelin: 040 020 7252
jari.weman@sandvik.com
ROCKTECHNOLOGY.SANDVIK/FI

MAN_VETURI-750x600px