Sandvik tukee infraprojektien ja -työmaiden digitalisointia

Sandvik Mining and Rock Technology on luonut ratkaisun, jolla Sandvikin maanpäällisissä porauslaitteissa käytettävä SanRemo-etäseurantajärjestelmä ja Infrakit-pilvipalvelu voidaan liittää toisiinsa. Ratkaisu kerää työkoneiden, kenttälaitteiden ja käyttäjien tuottaman datan samalle alustalle, mikä mahdollistaa työskentelyn ja laadun optimoinnin. Lisäksi se varmistaa projektitietojen reaaliaikaisen käytettävyyden ja parantaa kustannustehokkuutta.

Sandvik Mining and Rock Technology on luonut ratkaisun, jolla Sandvikin maanpäällisissä porauslaitteissa käytettävä SanRemo-etäseurantajärjestelmä ja Infrakit-pilvipalvelu voidaan liittää toisiinsa. Ratkaisu kerää työkoneiden, kenttälaitteiden ja käyttäjien tuottaman datan samalle alustalle, mikä mahdollistaa työskentelyn ja laadun optimoinnin. Lisäksi se varmistaa projektitietojen reaaliaikaisen käytettävyyden ja parantaa kustannustehokkuutta.

”Vastasimme asiakkaidemme toiveisiin ottamalla merkittävän askeleen kohti digitaalisempia, läpinäkyvämpiä ja tuottavampia infrarakentamisen työmaaratkaisuja”, kertoo Tuomo Pirinen Sandvik Mining and Rock Technologylta. ”Uusi ratkaisu linkittää omat laitehallintajärjestelmämme ja kolmannen osapuolen tarjoaman merkkiriippumattoman kalustonhallinnan pilvipalvelun. Näin luotu yhteensopivuus helpottaa niin urakoitsijoiden, suunnittelijoiden kuin operaattoreidenkin työtä. Ideana on yhdistää yrityksissä jo käytössä olevat järjestelmät. Olemme Sandvikilla erittäin tyytyväisiä siihen, että pystymme alamme ensimmäisenä laitevalmistajana tarjoamaan mahdollisuuden liittää laitteemme Infrakit-pilvipalveluun.”

Uusi ratkaisu luo saumattoman tietovirran Sandvikin porauslaitteiden, SanRemo-etäseurantajärjestelmän ja Infrakit-pilvipalvelun välille. Näin laiteautomaation ja porauslaitteiden TIM3D-paikannusjärjestelmän tuottamaa prosessidataa voidaan helposti jakaa urakoitsijoiden ja insinööritoimistojen muille järjestelmille. Uuden ratkaisun ansiosta kerran porauslaitteelta Infrakit-pilveen siirretty data on sen jälkeen automaattisesti kaikkien pilveen liitettyjen järjestelmien käytettävissä. Tietoa voidaan jakaa niin monelle järjestelmälle ja käyttäjälle kuin tarvitaan, ilman tietojen toistuvaa lataamista tai manuaalista siirtelyä laitteesta toiseen.

Iso etu on mahdollisuus jakaa kerralla projektin tiedot kaikille tarvittaville järjestelmille ja osapuolille: rakenne- ja poraussuunnittelijoille, porareille, tuotantojohdolle, asiakkaan valvojille ja niin edelleen. Tiedot ovat kaikkien niitä tarvitsevien käytössä helposti paikan päällä, ilman hankalaa USB-tikkujen kanssa pelaamista ja murehtimatta eri tiedostoversioiden ajantasaisuudesta. Kaikki tarvittava tieto on käytettävissä pilvessä aina ja kaikkialla. Samalla pilvipalvelu toimii tietojen pysyvänä arkistona mahdollista tulevaa käyttöä varten.

Porauslaitteiden tiedonkeruu perustuu Sandvik TIM3D-paikannusjärjestelmään. Sen avulla poraussuunnitelmat ja pintamallit voidaan suunnitella etukäteen ja ladata valmiiksi porauslaitteelle tai porari voi suunnitella työn suoraan ohjaamossa. Suunnitelmia voidaan myös muokata vielä työmaalla*. Laitteisto tallentaa porauksen aikana toteumatiedot, mittausdatan (MWD) ja porarin mahdollisesti tekemät merkinnät. Tietoja voidaan hyödyntää raportointiin, laadunhallintaan ja myöhempien työvaiheiden suunnitteluun.

SanRemo ja Infrakit kommunikoivat suoraan pilvialustalta toiselle tarkoitusta varten suunnitellun ohjelmointirajapinnan (API) kautta. Tiedonsiirto porauslaitteelta hoidetaan GSM-verkossa mobiilidatana. Nykyisessä pilottiratkaisussa on myös mahdollisuus datan lataukseen push-menetelmällä SanRemosta Infrakit-pilveen. SanRemon nykyiset latausmahdollisuudet saadaan tulevaisuudessa käyttöön myös Infrakit-pilven kanssa yhteensopivassa muodossa.

”Sandvik on vahvasti sitoutunut infrarakentamisen ja kaivosalan digitalisaatioon. Haluamme tarjota porauslaitteidemme käyttäjille parasta mahdollista tuottavuutta, IoT-teknologiaa ja muita digitaalisia lisäarvoratkaisuja. Siksi autamme asiakkaitamme, ulkopuolisia palveluntarjoajia ja muita konevalmistajia hyödyntämään täysimittaisesti porauslaitteidemme digitalisaatiomahdollisuuksia”, Tuomo Pirinen summaa.

 

Lisätiedot
Lue lisää Sandvikin tarjonnasta: Lue lisää Infrakitista:
rocktechnology.sandvik
https://infrakit.com/fi/