Sandvikin teknologia ja YIT:n tietotaito tuottivat järeän murskausyksikön

Mitä jos toimittajan tarjonnasta ei löydy sopivaa ratkaisua? Silloin vastauksena voivat olla pitkälle räätälöidyt tuotteet, joiden keskiössä on hyvä yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä.

Mitä jos toimittajan tarjonnasta ei löydy sopivaa ratkaisua? Silloin vastauksena voivat olla pitkälle räätälöidyt tuotteet, joiden keskiössä on hyvä yhteistyö asiakkaan ja toimittajan välillä.

YIT:llä on pitkät perinteet kaluston suunnittelusta ja rakentamisesta omiin tarpeisiin. He näkevät lisäarvoa osaavassa teknisessä tukitoiminnossaan, joka pystyy tarvittaessa suunnittelemaan ja toteuttamaan vaativiakin kokonaisuuksia laitetoimittajien kanssa. Yhteistyö Sandvikin kanssa tuotti poikkeuksellisen järeän pyöräalustaisen murskausyksikön – syntyi Super-Buick.

Super-Buickin tarina

YIT:n Super-Buickeiksi nimittämät murskausyksiköt ovat omiin tarpeisiin räätälöityjä laitteita, joiden tarina alkaa 1990-luvulta. Vaikeasti siirrettävien murskauslaitosten tilalle haluttiin helposti siirrettävä pyöräalustainen murskausyksikkö, jossa laitteet siirtyvät kuljetusasennosta työasentoon pelkästään oman hydrauliikan voimalla.

Ensimmäinen ja yhä käytössä oleva jälkimurskausyksikkönä toimiva Buick valmistui vuonna 1991, ja lisää tehtiin vuosikymmenen loppuun mennessä puolisen kymmentä. Laitteet osoittautuivat luotettaviksi, mistä poiki myös kutsumanimi. ”Amerikkalaiset autot yleensä ja Buick erityisesti olivat arvostettuja. Murskauslinjasta alettiin puhua, että se toimii kuin Buick”, kertoo Petri Ruostetoja, YIT Teollisuus Oy:n tekninen johtaja. Uudet murskausyksiköt ovat tehokkaampia, parempia ja tuottavampia, eli niiden osuva nimi on Super-Buick.

Miksi räätälöidä?

Mitkä sitten ovat ne ominaisuudet tai varusteet, joita ei valmistajien valikoimista suoraan löydy? Olennaista YIT:lle on, että kaikki prosessivaiheet – syötin, jälkimurskain sekä esi- ja pääseula – on integroitu samalle alustalle. Tärkeää on lisäksi pystyä tuottamaan tehokkaasti yhtä aikaa neljää eri kiviaineslaatua. Lopputuloksena on yhtenä yksikkönä liikkuvalle mobiililaitokselle harvinainen järeys, kuljetuskunnossa painoa kertyy noin 95 tonnia. Tärkeää oli myös suunnitella yksikkö, joka voidaan kuljettaa ilman etuautoa. Kuljetusmitat olivatkin koko suunnittelun lähtökohta: kuljetuskorkeus, kuljetusleveys, akselipainot ja kokonaispaino.

Murskausyksiköt on varustettu Sandvik CH660-kartiomurskaimella. Murskaimen alarungossa on kaivosmurskainten tapaan viisi hartiaa, mikä takaa mahdollisimman suuren jäykkyyden. Murskaimeen on saatavilla seitsemän erilaista ulkomanttelivaihtoehtoa, ja viisi erilaista sisämanttelia. Näin voidaan varmistaa paras mahdollinen suorituskyky valitsemalla oikea murskauskammio käyttökohteen ja sovelluksen mukaan.

Murskaimen kapasiteetti on 211–662 tonnia tunnissa, syöttöaukon maksimisyötekoko on 275 millimetriä ja moottoriteho 315 kilowattia. Syötin ja esiseula ovat murskausyksiköissä niin ikään Sandvikin vakiomallistoa. Esiseulalla seulotaan isommat kivet ja kuljetetaan ne suoraan murskaimeen, jolloin pääseulan kapasiteetti lisääntyy ja kuluminen vähenee. Ratkaisu mahdollistaa, että esiseulalta voidaan ottaa ulos yksi tuote. Pääseula on Sandvikin ja YIT:n yhteisesti kehittämä uusi, banaanimallinen seula, jossa on kolme tasoa, ja näin voidaan saada ulos kolme erilaista lopputuotetta.

Uusinta automaatiota

Super-Buickin murskainta ohjataan Sandvikin ACS-automaatiojärjestelmällä (Automation and Connectivity System), joka integroi perinteisen murskaimen parametrien säädön lisäksi voitelujärjestelmän sekä muiden apulaitteiden valvonnan ja säädön samaan selkeään käyttöliittymään. Murskainautomaatio tulee Sandvikilta, mutta se liittyy saumattomasti YIT:n itse kehittämään prosessiautomaatiojärjestelmään.

Manttelit on kiinnitetty perinteisesti massalla, joka takaa hyvän tuennan kiinnityspintoihin, ja suojaa tukikartiota ja ylärunkoa vaurioitumiselta esimerkiksi murskautumattoman esineen joutuessa murskauskammioon.

Kunnossapitoa helpottava yksityiskohta on pystyakselin yläpään suojaholkin malli, joka sallii nopeamman vaihdon ilman esimerkiksi kulmahiomakoneella leikkaamista. Kolmitasoisen seulan verkkojen vaihto on tilanahtauden takia haastavampaa kuin kaksitasoisen seulan. Toisaalta ratkaisun etuna on ylimääräisen seulayksikön välttäminen. Henkilöstön aktiivisella asenteella kunnossapidossa on kaiken kaikkiaan pärjätty hyvin.

Super-Buickin perusvaatimus on ketteryys, johtuen tiuhaan vaihtuvista työmaista, joiden urakkakoko on tyypillisesti noin 50 000–150 000 tonnia. Parhaillaan Super-Buick on Närpiössä ja sillä tuotetaan betonikiviainesta raekokoina 0/3, 3/6 ja 6/16, jolloin yksikön tuntikapasiteetti asettuu 200 tonnin tietämiin. Jos samalla otettaisiin ulos karkea 0/32-murske, kapasiteetti likipitäen kaksinkertaistuisi. Betonikivet vaativat murskaamolta erityisesti tarkkaa seulontaa ja myös kohtuullisen hyvää muotoarvoa.

Tuloksia jo näkyvissä

Asetetut tavoitteet on saavutettu varsin hyvin. Uusi murskausyksikkö on osoittanut varsin nopeasti toimivuutensa suurilla tuotantomäärilläkin, joten Petri Ruostetoja antaa sille puolen vuoden kokemuksella yleisarvosanaksi kiitettävän. Alustavien tulosten perusteella on jo pystytty päättämään, että vastaavia yksiköitä kannattaa tehdä lisääkin. Super-Buick 2 onkin jo työn alla, ja tela-alustaisen version eli Super-Trackin suunnittelukin on jo pitkällä.

Petri Ruostetoja kehuu ammattitaitoista projektitiimiä: Super-Buickin suunnittelu- ja rakentamisprojektin sekä laitteen käyttöönoton onnistuminen on ollut YIT:n kiviaineksen kunnossapitotiimin ja murskauslaitoksen henkilöstön tiiviin yhteistyön tulosta. Ideasta toteutukseen päästiin noin kolmessa vuodessa. Toisen laitteen osalta valmistusaikataulu on reilusti alle vuoden. Sandvikin myyntipäällikkö Pekka Jauhiainen toteaa, että aika ei ole erityisen pitkä, kun ottaa huomioon, että vastaavan tehdasvalmisteisenkin laitteiston toimitusaika on suunnilleen sama.

Suunnitelmat tulevaisuuteen

Super-Buick -linjojen kehitys luonnollisesti jatkuu tästä eteenpäinkin. Yksi keskeinen asia tulee olemaan tiedonkeruu ja analytiikka. Prosessi on kauttaaltaan anturoitu eli dataa kertyy koko ajan. ”Haluamme prosessista reaaliaikaista tietoa sekä myös historiatietoa, jotta voisimme ymmärtää ja ennustaa prosessin tulevaa käyttäytymistä”, Petri Ruostetoja toteaa ja jatkaa, ”Jos prosessissa on jotakin vialla, koneäly voisi selvittää sitä laskennallisesti ja suositella toimenpiteet.” Näin korjaavat toimenpiteet ehditään tehdä ennen kuin laitteet vikaantuvat vakavasti. Kun päätöksiä voi tehdä ajantasaisen tiedon perusteella, on helppo optimoida tuotantoa.

 

Lisätiedot
Pekka Jauhiainen Myyntipäällikkö Sandvik Mining and Rock Technology Puh. 0400 204 082 pekka.jauhiainen@sandvik.com