Sandvikin uusi maanpäällinen testikaivos tukee tulevaisuuden teknologioiden kehittämistä avolouhintaan

Sandvik Mining and Rock Solutions on hankkinut Suomesta uuden testialueen, jota tullaan käyttämään maanpäällisen porauksen tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen ja testaamiseen. Tavoitteena on edistää maanpäällisen porauksen sähköistymistä ja siirtymistä autonomisiin, optimointia tukeviin teknologioihin.

Maanpäällisen porauksen testikaivos Sandvik Test Pit sijaitsee Ylöjärvellä, 40 kilometrin päässä Sandvikin Tampereen tehtaalta, jonka alueella sijaitsee jo tunnettu Sandvikin maanalainen testikaivos. Aiemmin louhoksena toiminutta uutta aluetta tullaan kehittämään oman porauskaavion mukaisesti. Kyseessä on Sandvikin ensimmäinen vain maanpäällisen porauksen testaukseen suunnattu alue näin suuressa mittakaavassa.

”Meillä on oltava käytössä aito testiympäristö, jotta pystymme kehittämään asiakkaidemme erilaisiin avolouhinnan kohteisiin kokonaisvaltaisia, uusinta teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja, jotka parantavat tuottavuutta ja luotettavuutta”, toteaa Sandvik Mining and Rock Solutions -liiketoiminta-alueen Surface Drilling -divisioonan presidentti Petri Virrankoski. ”Uusi maanpäällinen testikaivos antaa mahdollisuuden syventää osaamistamme laitteista, porakalustoista, automaatiosta ja digitalisaatiosta ja tukee näin uusien tulevaisuuden ratkaisujen kehittämistä.”

Ensimmäiset testiporaukset ovat jo käynnissä Sandvik Test Pit -alueella. Tulevien kahden vuoden aikana Sandvik aikoo rakentaa alueelle pysyviä toimitiloja henkilöstöä ja asiakasvierailuja varten. Testikaivos mahdollistaa uusien laitteiden ja teknologioiden kehittämisen, kattaen automaatio-, telematiikka- ja valvontaratkaisut. Sandvik käyttää testikaivosta tuotekehityksen lisäksi maanpäällisten porauslaitteiden automaation, digitalisaation ja sähköistymisen teknologioiden esittelemiseen ja koulutukseen asiakkaille. Testikaivoksessa voidaan myös testata ja demonstroida vaihtoehtoisia voimanlähteitä ympäristössä, jossa on tarvittava sähköinfrastruktuuri sekä puomimallisille laitteille että kiertoporauslaitteille.

”Alallamme keskitytään yhä voimakkaammin CO2-päästöjen vähentämiseen. Sähköistyminen auttaa parantamaan maanpäällisen kaivostoiminnan vastuullisuutta ja ohjaa siten uusien ratkaisujemme kehitystyötä”, sanoo Sandvik Mining and Rock Solutionsin Rotary Drilling -divisioonan presidentti Dave Shellhammer. ”Testaaminen on olennainen osa tuotekehitystyötämme. Uusi testikaivos auttaa lyhentämään tuotekehitysaikaa ja todentamaan nopeammin asiakasratkaisujemme tinkimättömän turvallisuuden, luotettavuuden ja tuottavuuden.”

Antti Niemi, Sales Manager,
Territory Nordics,
Sandvik Mining and Rock Solutions
puh. 040 043 1060
antti.niemi@sandvik.com

MAN_VETURI-750x600px