Sandvikin uusia teknologiaratkaisuja Swerockille

Sandvik esitteli Maxpo-messuilla uusia, innovatiivisia tuotteita ja palveluja urakointiteollisuudelle. Perjantaina 6.5.2022 pidetyn lehdistötilaisuuden keskiössä olivat laitetoimitukset Swerockille.

Sandvik luovutti messuilla Swerockille Ranger™ DX800i:n, joka on kokoluokkansa älykkäin, tehokkain ja polttoainetaloudellisin porauslaite. Lisäksi Sandvik toivotti murskaavaa menestystä Swerockin käyttöönsä räätälöimälle uudelle Supertrack-jälkimurskausyksikölle, joka on varustettu Sandvikin CH660-kartiomurskaimella, seuloilla ja syöttimellä. Laitteet olivat esittelyssä Sandvikin messuosastolla.

Swerock on osa Peab Industri Oy:ta, jonka toimitusjohtaja Juha Helin kertoi luovutusten yhteydessä yrityksen mittavasta toiminnasta: pohjoismainen johtava kiviainesjalostaja myy esimerkiksi Suomessa vuosittain 15 miljoonaa tonnia erilaisia kiviaineksia. Jatkuva kehitys koneinvestointien muodossa on Swerockille strategisesti tärkeää. ”Ilman moderneja koneita, joilla päästään parempaan tuottavuuteen, laatuun ja luotettavuuteen, yhtälö ei toimi”, Helin korosti.

Swerockin avolouhinnan aluejohtaja Ismo Kivimäki totesi, että tuotantolouhintaan hankitun Ranger™ DX800i -porauslaitteen keskeisenä valintaperusteena oli muun muassa isomman peittoalan tuoma kokonaissuorituskyky, minkä lisäksi edellytettiin tehokasta melunvaimennusta. ”Porareilta on saatu hyvää palautetta laitemallin hiljaisesta ohjaamosta ja merkittävästi kehittyneestä ergonomiasta”, Kivimäki kertoi.

Pekka Jauhiainen ja Juuso Aalto Sandvikilta, Joni Kokko ja Ismo Kivimäki Swerockilta sekä Juha Helin Peabilta juhlistivat uusia laitteita lehdistötilaisuudessa.

Sandvikin myyntipäällikkö Juuso Aalto korosti Ranger™ DX800i:n edistyksellisten ominaisuuksien ja tuottavuuden ohella asiakkaan laitteiden käyttöasteiden maksimointiin tarjottavaa tukea: ”Tarjoamme kattavat huoltopalvelut koko maassa. Eikä unohtaa sovi sitäkään, että meillä on Tampereella tehdas, jonka tuki on myös asiakkaan takana.”

Swerockin kalustojohtaja Joni Kokko kertoi, että tela-alustainen Supertrack-jälkimurskausyksikkö on yrityksen omaa suunnittelua ja myös itse valmistettu, koska markkinoilla ei ole tarjolla tällaista yhdistelmää. Esiseulan kapasiteetti on noin 500 tonnia tunnissa, ja parhaimmillaan koko laitos pystyy samaan tuntikapasiteettiin. Avainsanoja ovat lisäksi vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys: voimalaite täyttää uusimmat päästönormit ja kaikissa prosessilaitteissa on sähkökäyttö, joten Supertrackia voidaan ajaa myös ulkoisella sähköllä. ”Tämä on niin järeä laitos kuin teloille pystytään laittamaan ja vielä siirtämään yhtenä kappaleena. Laite pystyy tuottamaan neljää lajiketta, ja liikkuu kätevästi, se on siinä”, Kokko summasi Supertrackin keskeiset edut.

Sandvikin myyntipäällikkö Pekka Jauhiainen korosti Supertrack-yksikköön murskaimeksi asennetun CH660-kartiomurskaimen monikäyttöisyyttä, sillä murskauskammioita vaihtamalla se soveltuu niin toisen kuin kolmannen vaiheen murskaukseen. Lisäksi prosessissa on onnistuttu olennaisesti vähentämään pääseulan kuormitusta erottamalla isoimmat kivet suoraan esiseulasta murskaimeen. Vaativan suunnittelutyön tuloksena erityisesti tähän laitokseen räätälöidyn kolmitasoisen pääseulan koko pystyttiin puristamaan ahtaiden tilojen vaatimaan pieneen kokoon niin, että tuloksena on kompakti, mutta silti helposti huollettava yksikkö. ”Yhteistyö on todella hyvää ja saimme erinomaisia ideoita asiakkaalta”, Jauhiainen kiitteli Swerockin panosta vaativassa suunnittelu- ja tuotantoprojektissa ja totesi lopuksi: ”Yhteistyön pohjalta on hyvä jatkaa kohti uusia projekteja.”

MAN_VETURI-750x600px