Sisu Auton strategiset tavoitteet vientitoiminnassa

Petri Kanasesta Oy Sisu Auto Ab:n toimitusjohtaja

Oy Sisu Auto Ab:n toimitusjohtajana vuodesta 2010 toiminut Timo Korhonen hankki haltuunsa koko yrityksen osakekannan vuonna 2013. Perusteena sitoutumispäätökseen hänellä oli vahva usko suomalaisen kuljetusvälineteollisuuden tulevaisuuteen ja halu edistää kotimaisen tuotekehityksen, valmistuksen ja laajan alihankintaverkoston huippuosaamista sekä toiminnan kasvua viennin kautta.

Sisu Auto on ottanut uuden suunnan tulevaisuuteen laajentamalla yhtiön toimintaa perinteisestä kuorma- ja sotilasajoneuvovalmistuksesta näiden pohjalta vientimarkkinoille tuotettaviin erikoisajoneuvoihin sekä ajoneuvojen suunnittelupalvelujen toimittamiseen kehittyvien maiden kuljetusvälineteollisuudelle.

Koko vuosikymmenen ajan jatkunut Sisu Auton kehittämisohjelma on vaatinut rajuja panostuksia erityisesti tuotekehitykseen sekä toiminnan kehittämiseen yleensä. Merkittäviä investointeja ovat olleet yhteistoiminnan käynnistäminen maailman suurimman hyötyajoneuvotuottaja Daimler AG:n kanssa ja sen tuottamien Mercedes-Benz-komponentteja hyödyntävän, täysin uuden Sisu Polar-siviiliautomalliston kehitys sekä mm. ulkoistetun ajoneuvotuotannon palauttaminen omiin käsiin.

– Tehtävän haasteellisuutta lisää se, että samanaikaisesti olemme vastanneet hyvien tuotteiden ansiosta kasvaneeseen kysyntään nostaen jatkuvasti tuotantomääriämme. Yhtiön kokemasta jatkuvasta muutostilasta huolimatta on vuosikymmenen yhteenlaskettu taloudellinen tulos kyetty säilyttämään positiivisena. Suuren kiitoksen tästä, meihin luottaneiden asiakkaiden lisäksi, ansaitsee yrityksen sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö: Sisun nostaminen jaloilleen on ollut koko henkilöstön samoin kuin varmasti myös Sisuihin vuosikymmenet luottaneiden käyttäjien yhteinen tavoite, Korhonen toteaa.

Sisu Polar –mallisto kasvaa ja vakiinnuttaa asemansa kotimaan kuorma-automarkkinoilla

Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen työ markkina-aseman vahvistamiseksi kotimaassa on tuottanut vahvan otteen kaikkein vaativimmissa ajotehtävissä, sora- ja tienhoitoautoissa sekä puuautomarkkinassa. Polar tuotteisiin tehdyt suuret tuotekehityspanostukset ovat tuottaneet mm. maailman ensimmäisen raskaisiin kuorma-autoihin suunnatun diesel-sähköhybridijärjestelmän.

– Tuotekehityksemme tulos on myös tuotteidemme vahva ja taloudellinen maine, mikä on mahdollistanut markkinaosuuden kasvattamisen. Olemme nyt tilanteessa, missä joka toinen kauppamme tulee vieraan merkin käyttäjiltä. Tämä luo vahvaa pohjaa kasvulle myös tulevaisuudessa, toteaa kotimaan myynnistä vastaava myyntipäällikkö Ville Kaihu.

Sotilasajoneuvojen kysyntä vilkasta

Euroopan muuttunut turvallisuustilanne ja siitä seurannut eri maiden puolustusvoimien taistelutavan uudelleen arviointi on johtanut suojattujen sotilasajoneuvojen kysynnän voimakkaaseen kasvuun. Vastauksena tähän on yhtiö keskittänyt resursseja uusien, muuttuneiden asiakasvaatimusten mukaisten tuotteiden kehittämiseen.

– Jo lähes 200 toimitetun, vahvasti suojatun, raskaan Sisu ETP-sarjan ajoneuvojen rinnalle olemme tuoneet uutena tuotteena kevyen, suojatun, modulaariseen tekniseen ratkaisuun pohjautuvan Sisu GTP-sarjan. Uutuustuote on saanut ansaittua huomiota jo elinkaarensa alkuvaiheessa mm. voittamalla Latvian Armeijan ajoneuvojen vertailutestin kovassa kansainvälisessä kilpailussa, toteaa Sisun Defence-toiminnasta vastaava Jyri Ahonen.

Sisu-erikoisajoneuvot ja uudet teknologiat etenevät

Erikoisraskaat, suuren kuormankantokyvyn omaavat, kovalle pohjalle soveltuvat Sisu Polar Super- ja vastaavat tiettömiin olosuhteisiin kehitetyt Sisu ETI-tuotteet ovat lunastaneet ensimmäisten asiakkaittensa odotukset täydellisesti ja voimakas panostus näiden markkinointiin on käynnissä. Sisun kehittämä diesel-sähköinen hybridivoimansiirto tulee näissä ajoneuvoissa toteutumaan lähitulevaisuudessa vielä pidemmälle vietynä, täyssähköisenä versiona, kertoo Sisu Auton suunnittelupäällikkö Olli Leinonen.

Sisun suunnittelupalvelut kehittyville markkinoille tuovat tulosta

Sisu Engineering-suunnittelupalveluliiketoiminnan tuloksena on jo useita hankkeita saatu toimitetuiksi, mm. kiinalaisille JAC- ja BAIC-autonvalmistajille. Nyt käynnissä oleva Sisu Engineering-toiminnan laajentaminen ja yhteistyön syventäminen jo olemassa olevien, vakiintuneiden asiakkaiden kanssa sekä erityisesti uusasiakashankinta on osa Sisu Auton pitkän tähtäimen ohjelmaa, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa osaamispalvelujen tuottaminen kiinteäksi osaksi konsernin toimintaa.

Vientitoimintaan panostus johtaa johdon uuteen tehtävänjakoon

Sisu Auto on nyt saatettu vakiintuneeseen kotimarkkina-asemaan pohjautuvalle kasvu-uralle. Timo Korhonen keskittyy hallituksen puheenjohtajana yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelman seuraavaan vaiheeseen, vientitoiminnan voimakkaaseen laajentamiseen.

Sisu Polar-liiketoiminnasta vuodesta 2017 saakka vastannut DI Petri Kananen, 32, on 16.4.2019 lukien nimitetty Oy Sisu Auto Ab:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Kanasen tehtävänä on vastata yhtiön operatiivisesta johdosta, kehittää toimintaa edelleen ja yhdessä konsernijohdon kanssa saattaa yhtiön strategiset, vientimarkkinoille tähtäävät laajentumispyrkimykset liikkeelle.

– Usean vuoden yhteistyömme yrityksen johdossa on vakuuttanut minut Petrin kyvyistä ja periksi antamattomuudesta, joten uskon, että Sisu Autolla on hänen johdossaan hyvät mahdollisuudet menestyä myös tulevaisuudessa. Tulemme jatkossa toimimaan tiiviisti yhdessä pyrkiessämme nopealla aikataululla laajentamaan konsernin vientitoimintaa uusille markkinoille, päättää Korhonen.

– On kunnia päästä johtamaan näin perinteikkään ja merkityksellisen yhtiön toimintaa ja kirjoittamaan sen tulevaisuutta. Olen saanut olla osa Sisu Autoa, sen kehittymistä, sekä kasvua haasteineen lähes koko 2010-luvun. Tämän positiivisen kehityksen jatkuminen ja yhtiömme sekä koko kotimaisen ajoneuvoteollisuuden kehittyminen ovat suuria velvollisuuksia, joiden eteen teen kaiken voitavani, toteaa Petri Kananen.

– Vientitoiminnan ja siitä syntyvän kasvun toteuttaminen tulee olemaan suuri haaste, mikä vaatii paljon myös yhteistyökumppaneiltamme, toimittajiltamme, henkilöstöltämme ja yhtiön johdolta sekä hallitukselta. Muutoksen toteutus siten, että edelleen pidämme kiinni ja kehitämme jo luomaamme markkinaa, tulee olemaan keskeisimpiä tehtäviämme, linjaa Kananen.

Petri Kananen, (32), kokenut kuorma-auto-alan osaaja

Vuodesta 2011 lähtien Sisu Auton eri tehtävissä toiminut Petri Kananen aloitti yhtiön palveluksessa diplomityötekijänä. Tämän jälkeen hän on toiminut mm. suunnittelijana Sisu-tuotekehityksessä, Sisu Polar-tuotepäällikkönä, edelleen myyntipäällikkönä ja loppuvuodesta 2017 alkaen Sisu Polar-liiketoiminnan johtajana.

Koko Sisu Polar-historian aikaisen tuotteen kehityksen ja edistämisen sekä markkina-aseman vakiinnuttavan työn lisäksi Kananen on toiminut vahvasti Sisu Polar Super-sarjan erikoisajoneuvojen kehityksessä ja markkinoinnissa. Näin hänelle on syntynyt monipuolinen ja tarkka kuva tuotteittemme asemasta markkinoilla ja vahva näkemys yhtiön tulevaisuuden suunnasta.

 

Lisätiedot
Hallituksen pj. Timo Korhonen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 439 5759 Toimitusjohtaja Petri Kananen, Oy Sisu Auto Ab, puh. 050 468 1232
www.sisuauto.com

MAN_VETURI-750x600px