Sisu Polar Hybrid

Syyskuun puolessa välissä oli alan lehdistö saapunut Karjaalle. Sisu Autolla ja sen omistajalla Timo Korhosella oli kerrottavaa liittyen keväällä ensiesiteltyyn hybridikuorma-autoprojektiin. Kuljetusmessuilla Jyväskylässä suuren huomion saanut konseptin julkistus oli nyt valmis seuraavan vaiheeseen, eli tuotteistukseen.

Sisun kehittämä voimalinja on niin sanottu rinnakkaishybridi, jossa dieselmoottorilla on yhteys vetäviin pyöriin. PowerDRUM-kestomagneettimoottori on kytketty samalle akselille dieselmoottorin kanssa.

Tarkoitus on auttaa dieselmoottoria sen kuormituspiikeissä ja ladata energiaa varastoon, kun dieselin kuormitus on kevyempi. Kuorma-auton tehontarve ei ole vakio, vaan suurempia tehoja tai vääntöä tarvitaan vain hetkittäin. Rinnakkaishybridijärjestelmällä saadaan hetkittäinen maksimiteho ja vääntömomentti suureksi, ilman komponenttien koon ja kustannusten merkittävää kasvua. Voimalinja tuottaa peräti 900 hv maksimitehon ja yli 4000 Nm:n vääntömomentin 15-40 sekunnin ajaksi tuotteesta riippuen.

Sisun hybridissä energiavarastona on superkondensaattori, joka varastoi akkuja pienemmän energiamäärän, mutta vastaavasti lataus ja purkuteho ovat akkua paremmat. Sisulla energiavarasto on mitoitettu kuorma-autoista mitattujen kuormitussyklien perusteella. Järjestelmä kykenee avustamaan dieselmoottoria parantaen auton suorituskykyä ja tasoittaen dieselmoottorin kuormitusta. Voimalinjajärjestelmän parempi hyötysuhde vähentää polttoaineen kulutusta. Sisun tavoitteet tuotteelle on, että polttoainesäästöt ovat maantiellä 10-20 %, kaupunkiajossa 20-30 % ja hydrauliikkakäytön kuormituspiikkien tasauksessa yli 30 %. Merkittävistä säästöistä on siis kyse.

Luvattuja etuja on myös muita, sähköä voidaan hyödyntää mm. hyvin kylmissä (-40˚C) olosuhteissa tapahtuviin kylmäkäynnistyksiin, heijaus, ryömintä ja tarkkuusajo voidaan toteuttaa sähköllä eteen- ja taaksepäin ilman vaihteenvaihtoa.

Vasta kesällä 2016 alkanut Sisun hybridiajoneuvoprojekti on edennyt vauhdikkaasti. Yhteistyökumppaneina projektissa Sisu Autolla on sähköiset voimalinjakomponentit tuottava Visedo Oy ja PLC/näyttöyksiköstä vastaava Exertus Oy:ltä. Tuotteen testauksessa on ollut mukana vahvasti Oulun Yliopiston koneosasto. Kenttätestaus on tehty Sisu Auton ja sen kumppanien toimesta.

– Teimme lopullisen päätöksen tuotteistusaikataulusta tämän vuoden heinäkuussa. Testauksessa on jo tullut selväksi, että konsepti on toimiva ja mikä tärkeintä, se tarjoaa selkeitä kilpailuetuja asiakkaillemme, kertoo Korhonen. Mielipideilmasto on tällä hetkellä kriittinen suhteessa dieselteknologian aiheuttamiin päästöihin; ajoneuvoteollisuutta vaaditaan kehittämään aina vähäpäästöisempiä kuljetusvälineitä, myös Euro 6-normin toteutumisen jälkeen. Tässä seuraavassa kehitysaskeleessa saattaa hybriditeknologialla olla iso rooli.

– Haluamme olla eturintamassa ajamassa kumipyöräliikenteen etuja myös tulevaisuudessa vastaamalla tähän haasteeseen hyödyntäen vahvaa tuotekehitys- ja insinööriosaamistamme, kertoo Korhonen.

Sisu Auton liiketoiminnasta merkittävä osa on kuljetusteknologian vientitoimet maailmaille. Tässä pärjää vain, jos on tarjottavana kansainvälisesti korkeinta mahdollista osaamista. Projektin takana olevaan nuoreen tiimiin on kerättyä osaajia eri alojen asiantuntijoista mm. Oulun Yliopiston koneosastolta. Sisu Polar -hybridivoimalinjatiimin projektipäällikkönä ja tuotteistuksesta vastaavana toimii automaatioinsinööri Juha Markkanen. Tuotteistamisessa ja markkinoinnissa on vahvasti mukana Sisu Polar tuotepäällikkö Teemu Puustinen – Sisu Polar-hybridi on meiltä tilattavissa vuoden 2018 alussa, kertoo Puusinen. – Ensimmäinen ajoneuvo tulee luultavammin olemaan puuauto, mutta uuden teknologian hyödyt tulevat esiin kaikissa kuljetusluokissa, lisää Puustinen.

Tuotteen menestymisen markkinoilla ratkaisee yleensä sen hinta suhteessa hyötyyn. Tässä vaiheessa Sisu Autolla ei ole vielä lopullista hintaa päätetty, mutta he arvioivat hybridin lisäkustannuksen perinteiseen ajoneuvoon verrattuna olevan noin 30 000 €

paikkeilla. – Markkinat aina loppujen lopuksi määrittävät tuotteen oikean hinnan, mainitsee Korhonen lopuksi.

INFO

Oy Sisu Auto Ab

tuotepäällikkö Teemu Puustinen

puh. 040 743 8586