SKAL: Dieselin hinta ylitti sietokyvyn, ammattidiesel otettava nyt käyttöön

Dieselin hinta on noussut viimeisen vuoden aikana peräti 29 senttiä litralta ja kurittaa kohtuuttomasti suomalaista tavaraliikennettä. Vuodenvaihteessa lisähaastetta toi kiristynyt jakeluvelvoite, jonka myötä hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä per litra.

-Vaikutukset kuljetusalalle alkavat olla dramaattisia. Nyt puhutaan jopa 500 miljoonan euron lisäkustannuksista. Yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmällä viimeisen vuoden aikana tapahtunut dieselin hinnannousu on voinut tarkoittaa kymmenien tuhansien eurojen lisälaskua, SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto sanoo. 

– Alan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi esitämme, että valtiovarainministeriö valmistelee hallitusohjelmassakin viitatun ammattidieselin käyttömahdollisuuden, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo. 

Dieselin hinta on viimeisen vuoden aikana joulukuun 2021 loppuun mennessä noussut 21 prosenttia ja peräti 29 senttiä litralta. Dieselin hinta on nostanut kuljetuskustannuksia Suomessa noin 380 miljoonaa euroa vuositasolla. Jo tämä kustannuslisä on valtavan suuri ja se heikentää suomalaisten kuljetusyritysten toimintamahdollisuuksia sekä heikentää maamme kustannuskilpailukykyä.

– Tämäkään ei vielä riittänyt. Heti vuoden 2022 alussa dieselin hinta nousi voimakkaasti, kun voimaan tullut biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen kasvu näkyy suoraan dieselin pumppuhinnoissa. Kustannusten nousu alkaa olla jo sietämätöntä, puheenjohtaja Ylälehto toteaa.

Kiristynyt jakeluvelvoite velvoittaa polttoaineyhtiöitä lisäämään aiempaa enemmän kalliimpaa uusiutuvaa raaka-ainetta liikennepolttoaineisiin. Vuoden vaihteessa tapahtunut hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä per litra.  

Hallitusohjelmassa mainittu ammattidiesel valmisteltava heti

Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL vaatii, että tässä tilanteessa hallitus aloittaa hallitusohjelmassakin viitatun ammattidieseljärjestelmän valmistelun ja tekee päätökset pikaisesti.

– Kun bio-osuuden lisääminen korottaa polttoaineen hintaa huomattavasti enemmän kuin sitä säädettäessä on osattu arvioida, on nyt välttämätöntä puuttua kustannusnousuun ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia maamme kilpailukyvylle, toimitusjohtaja Kujala sanoo.

Hallitusohjelmassa mainitaan: ”Jos liikenteen ja erityisesti dieselin verotusta uudistetaan, ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään.”

– Jakeluvelvoite ei ole varsinainen vero, mutta sen vaikutukset ovat rinnasteisia veronkorotukselle. Kyse on kansallisesta lisävaatimuksesta, joka kohdistuu vain suomalaisiin toimijoihin heikentäen suhteellista kilpailukykyämme, Kujala toteaa.

SKALin mukaan ratkaisuna nyt käsillä olevaan hintakriisiin ja kuljetuskustannusten pidempiaikaiseen hillitsemiseen on Suomessa otettava käyttöön ammattidiesel. Tällöin EU:n energiaverodirektiivissä säädetyn mekanismin mukaisesti kuorma- ja linja-autoissa käytettävää dieseliä verotetaan muissa ajoneuvoissa käytettävää kevyemmin. Kuljetusyritykset saavat tankkaamansa dieselin polttoaineverosta palautusta. Järjestelmä on käytössä yhdeksässä EU-maassa.

Ei uusia hintaa kiristäviä päätöksiä 

Polttoaineen hinnan kehitys on osoitus siitä, kuinka arvaamattomia vaikutuksia päätöksillä on. SKAL edellyttää, että uusista polttoaineen hintoja nostavista päätöksistä pidättäydytään.

Kujalan mukaan poliittisilla päätöksillä kerättävien lisäverojen tai veroluonteisten maksujen kerääminen liikenteeltä ei ole enää missään suhteessa alan maksukyvyn kanssa.

Vielä marraskuun lopussa kolmen ministeriön tilaamassa selvityksessä arvioitiin: ”Nykyisen jakeluvelvoitetason (30 %) arvioidaan nostavan dieselin pumppuhintaa 12–22 senttiä/litra vuoteen 2030 mennessä.”

• Nyt velvoite on 19,5 % ja jo nyt       – vuoden 2022 alussa – tuo ennustettu hinnannousu toteutui. Tuskin lainsäätäjäkään on tarkoittanut tämänkaltaista kehitystä.

• On selvää, että tässä tilanteessa ei tule tehdä uusia päätöksiä jakeluvelvoitteen kiristämisestä 34 prosenttiin.

– Väistämätöntä on, että nyt pitää ensin hoitaa ajankohtainen tilanne ja otettava käyttöön  ammattidiesel, sanoo SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry; @SKALry #ilmastopaketti #FF55  

Jani Ylälehto, puheenjohtaja, SKAL jani.ylalehto@skal.fi
puhelin 0400 922 636
Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL anssi.kujala@skal.fi
puhelin 0400 567 925

Lue artikkeli Europörssi-lehdestä

Dieselin hinta on noussut viimeisen vuoden aikana peräti 29 senttiä litralta ja kurittaa kohtuuttomasti suomalaista tavaraliikennettä. Vuodenvaihteessa lisähaastetta toi kiristynyt jakeluvelvoite, jonka myötä hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä per litra.
MAN_VETURI-750x600px