Suomen Rakennuskoneen SR-O Technology ja Teleo mullistaa koneurakointia

Koneurakointi on vaativaa työtä, joka rasittaa fyysisesti ja voi olla vaarallistakin. Rekrytointivaikeudet ovat yleisiä, mikä lisää kustannuksia ja hidastaa projekteja. Tässä artikkelissa esitellään, miten amerikkalainen Teleo ja suomalainen Suomen Rakennuskone Oy:n liiketoimintayksikkö SR-O Technology ovat yhdistäneet voimansa muuttaakseen tätä toimialaa perusteellisesti.

Teleo Supervised Autonomy -järjestelmä ratkaisee haasteet

Teleo, joka on erikoistunut jälkiasentamaan raskaan konekaluston etäohjattaviksi ja autonomisiksi roboteiksi, tarjoaa ratkaisun rakennus- ja kaivosteollisuuden haasteisiin. Tämän innovaation keskeinen etu on se, että yksi operaattori voi hallita useita koneita etänä toimistoympäristöstä.

Valkeakoskella 27.9. järjestetyssä demotilaisuudessa SR-O Technologyn liiketoimintajohtaja Joni Niskala kertoi: ”Kutsumme tätä järjestelmää valvotuksi autonomiaksi. Teleo-järjestelmän avulla työkone muuttuu etäohjatuksi robotiksi, ja operaattori pystyy toimistolta hallitsemaan useiden koneiden toimintoja samanaikaisesti.”

Vaikka täysi autonomia ilman ihmisen osallistumista on vielä vuosien päässä, Teleo tarjoaa merkittävää lisäarvoa urakoitsijoille jo nyt. Teleo-järjestelmä ja sen komentokeskus voivat houkutella lisää työvoimaa alalle ja parantaa projektien tuottavuutta.

Teleo-järjestelmän teknologia

Tämä työympäristö on monelle nuorelle houkuttelevampi, kuin se perinteinen ja se voi siten olla ainakin osaratkaisu tulevaisuuden työvoimahaasteisiin.

Teleon järjestelmä koostuu monista komponenteista, mukaan lukien ohjelmistot, jälkiasennussarjat, etäohjauskeskukset ja vahva kommunikointiverkko. Universaali jälkiasennussarja on suunniteltu kestämään ankarat olosuhteet ja sisältää huippuluokan antureita, lidar- ja kamerateknologiaa päivin ja öisin tapahtuvaan valvontaan.

”Kun Teleo-tekniikka on asennettu, taitava operaattori voi hallita useita koneita eri työmailla yhdeltä työasemalta. Järjestelmä välittää koneiden äänet etäohjaushuoneeseen, jotta operaattori saa aitoa ajokokemusta”, jatkaa Niskala.

SR-O Technology tuo teknologiat asiakkaille

Suomen Rakennuskone Oy:n vuonna 2021 perustama SR-O Technology toimii nyt Teleon ratkaisujen jälleenmyyjänä EMENA-alueella. He tuovat edistykselliset teknologiat markkinoille asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämä yhteistyö merkitsee uutta vaihetta kohti digitaalisempaa maailmaa ja tarjoaa asiakkaille innovatiivisia etäohjauspalveluita.

”Myymme järjestelmiämme kaikkiin konemerkkeihin,” Niskala kertoo. ”Suomessakin on ollut jo useampia käyttöönottoja, ja tämän vuoden aikana järjestämissämme kahdessa aiemmassa demotilaisuudessa on käynyt jo 250 henkilöä, joten kiinnostusta on kyllä laajasti.”

”Yrityksiä tuntuu kiinnostavan järjestelmässä sen tuoma mahdollisuus houkutella uutta työvoimaa alalle toimistomaisella työympäristöllä. Lisäisi nykyisen työvoiman tuottavuuden kehittäminen on tietenkin yrityksen motiiveissa esillä,” hän jatkaa.

”Asiakkaita meillä on monelta eri toimialalla. Kaivosurakointi ja infrarakentaminen ovat tietysti hyvin edustettuina, mutta tähän asti suurin kysyntä on tullut satamatoimialalta.”

”Tämä yhteistyö SR-O Technologyn ja Teleon välillä ei ainoastaan modernisoi koneurakointia, vaan myös mahdollistaa uuden tavan ohjata ja hallita raskasta kalustoa kokonaisvaltaisesti. Tulevaisuudessa se voi johtaa merkittäviin parannuksiin sekä alalla työskenteleville että itse projekteille”, arvioi Niskala.

”SR-O Technologyn vahvuus on siinä, että olemme Euroopassa ainoa autonomisia palveluja työkoneisiin myyjä taho, joka pystyy tarjoamaan asiakkaalle niin sanotusti koko ’paletin’, johon kuuluu koulutukset, tietoliikennepaketit, ym. Räätälöimme asiakkaalle kulloisellekin työmaalle ja toimintoon soveltuvan kokonaisuuden”, Niskala korostaa. 

Selkein reitti saada selville soveltuisiko tämä valvotun autonomian järjestelmä myös omille työmaille, on ottaa yhteyttä Suomen Rakennuskoneen myyntiin ja aloittaa kartoitus, kerrotaan yritykseltä.

Hytti tyhjänä murskaa syöttävä pyöräkuormaaja ei mene enää 
sci-fin piikkiin, vaan on täyttä todellisuutta jo usealla työmaalla. 
MAN_VETURI-750x600px