Tamtron suunnittelee listautumisantia ja listautumista listautumisantia ja listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

Tamtron Group Oyj suunnittelee listautumisantia ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Tamtron pyrkii keräämään noin 10 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita. Suunniteltuun Listautumisantiin ei sisälly nykyomistajien osakemyyntiä.

Tamtron on teollisten vaakojen ja punnitustiedon toimittaja, joka on erikoistunut kehittyneisiin, tarkkoihin ja innovatiivisiin punnitusratkaisuihin kaikille merkittäville teollisuuden aloille. Tamtron toimii kansainvälisesti ja toimittaa punnitusratkaisuja yli 60 maahan. Yhtiön asiakaskunta koostuu suurimmista kierrätyksen, metsä- ja puunkäsittelyteollisuuden, maanrakennus- ja kaivosteollisuuden, kuljetusalan, satamateollisuuden ja materiaalinkäsittelyn toimijoista. Yhtiön punnitusratkaisuja ovat esimerkiksi liikkuvan ja raskaan kaluston vaa’at, niihin liittyvät punnitustieto-ohjelmistot sekä vaakojen elinkaaripalvelut.

Yhtiön strategian mukaisesti Tamtronin tavoitteena on yli kolminkertaistaa liikevaihto vuoden 2027 loppuun mennessä vuoden 2021 liikevaihtoon verrattuna. Yhtiö arvioi merkittävän osan liikevaihdon kasvusta tulevan yritysostoista.

Ensto Invest Oy ja yhtiön hallituksen jäsen Hannu Kytölä ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään tarjottavia osakkeita yhteensä noin 6,65 miljoonalla eurolla, mikä edustaa noin 66,80 prosenttia Listautumisannissa tarjottavista osakkeista.

Suunnitellun Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on muun muassa mahdollistaa Tamtronin strategian mukainen kasvu ja toiminnan laajeneminen. Listautuminen mahdollistaisi myös Tamtronin pääsyn pääomamarkkinoille lisärahoituksen hankkimiseksi ja siten loisi uuden kanavan oman pääoman ehtoisen rahoituksen hankintaan. Suunniteltu Listautumisanti sisältää myös henkilöstöannin, jonka tarkoituksena on sitouttaa Tamtronin johtoa ja muuta henkilöstöä Tamtroniin ja sen tytäryhtiöihin. Listautuminen mahdollistaisi myös osakkeiden tehokkaamman käytön henkilöstön palkitsemisessa ja yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Suunnitellusta Listautumisannista saadut varat on tarkoitus käyttää pääasiassa orgaanisen ja epäorgaanisen liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen. Lisäksi varoja on tarkoitus käyttää eräiden osakas- ja muiden lainojen takaisinmaksuun. Varoja voidaan käyttää myös tuotekehitykseen ja uusien teknologioiden kehitykseen ja kaupallistamiseen sekä tuotantokapasiteetin ja markkinointikanavien rakentamiseen.

Tietoa Tamtronista

Tamtron on kansainvälinen, teollisten vaakojen ja punnitustiedon toimittaja. Yhtiö toimittaa vaakoja yli 60 maahan, kaikille suurimmille teollisuudenaloille, kuten maanrakennus- ja kaivosaloille, puunkäsittelyyn, jätteenkäsittelyyn ja kierrätysalalle, satamateollisuuteen, kuljetus- ja logistiikka-alalle sekä prosessi- ja valmistavan teollisuuden alalle.

Tamtron toimittaa liikkuvan ja raskaan kaluston vaakoja sekä niihin liittyviä punnitustiedon ohjelmistoja. Lisäksi Yhtiö tarjoaa elinkaaripalveluja, jotka sisältävät vaakojen varmennuspalveluja, huoltoa ja ylläpitoa sekä varaosapalveluja. Tamtronin kehittämät edistykselliset punnitustiedon ohjelmistot auttavat Yhtiön asiakkaita yhdistämään kaiken tiedon automaattisesti ja vaivattomasti yhteen järjestelmään hyödyntäen viimeisintä teknologiaa ja pilvipalveluja.

Tamtronin pääkonttori sijaitsee Tampereella, missä tehdään myös pääosa tuotteiden kokoonpanosta ja testauksesta. Lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa Euroopan maassa.

Tamtronin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Yhtiö työllisti kesäkuun 2022 lopussa 184 henkilöä.