Tehokasta pölynhallintaa Normans AB:ssä HPW-DUSTin avulla

Kaupunkimaisemien kehittyessä jatkuvista purkutöistä on tullut yleinen näky katukuvassa ympäri maailman. Purkutöihin liittyvät ympäristö- ja terveysvaikutukset edellyttävät kuitenkin tehokasta pölynhallintaa. Näin kävi Normans AB:lle Uppsalassa tehdyssä suuressa purkuprojektissa, jossa he käyttivät Dynasetin HPW-DUST korkeapainepölynsidontajärjestelmää, jonka toimitti Dynasetin jälleenmyyjä AMAS Svenska AB. Tämä hanke osoittaa, että teknologisesti edistyksellisillä ratkaisuilla on tärkeä rooli ympäristöystävällisen ja turvallisen purkuympäristön ylläpitämisessä sekä työntekijöiden että lähialueen asukkaiden kannalta.

Haaste: Pölynhallinta purkutöissä
Normans AB, tunnettu ruotsalainen purkuyritys, toteutti merkittävän purkuprojektin Uppsalan historiallisessa kaupungissa. Uppsalan tiheä asutus, rikas historia ja herkkien ekologisten alueiden läheisyys asettivat hankkeelle ainutlaatuisia haasteita. Nämä olosuhteet edellyttivät poikkeuksellisia pölyntorjuntatoimenpiteitä asukkaiden, paikallisen eläimistön ja historiallisten kohteiden suojelemiseksi ilmassa olevien hiukkasten haitallisilta vaikutuksilta.

Purkutöissä pölynhallinta on monimutkainen asia. Ilman tehokasta torjuntaa pöly voi aiheuttaa vakavia terveysriskejä työntekijöille ja lähistöllä asuville, vaikuttaa paikallisiin ekosysteemeihin ja vahingoittaa viereisiä kiinteistöjä tai historiallisia esineitä. Tehokas pölyntorjunta ei siis ole vain ympäristö- tai terveyskysymys, vaan myös kysymys sosiaalisesta vastuusta ja säännösten noudattamisesta.

Ratkaisu: Dynasetin pölynsidontajärjestelmä
Vastauksena näihin haasteisiin Normans AB valitsi tehokkuudestaan tunnetun DYNASET HPW-DUST -korkeapainepölynsidontajärjestelmän Dynaset-jälleenmyyjältä AMAS Svenska AB:ltä Ruotsista. Järjestelmä luo hienojakoista sumua, joka sitoo ja laskee tehokkaasti ilmassa olevat pölyhiukkaset, mikä vähentää huomattavasti ympäristöön pääsevän pölyn määrää. HPW-DUST-järjestelmä toimii muuntamalla koneen hydraulisen tehon korkeapaineiseksi vedeksi pölynpoistoa varten. Sen muotoilu mahdollistaa helpon integroinnin erilaisiin koneisiin, mikä teki siitä houkuttelevan valinnan Normansille.

HPW-DUST Korkeapainepölynsidontajärjestelmä toiminnassa

Dynasetin HPW-DUST-järjestelmän valintaan vaikuttivat useat avaintekijät, kuten suorituskyky, kustannustehokkuus, monipuolisuus ja ympäristövaikutukset. Suorituskyvyn osalta HPW-DUSTin korkeapaineinen vesisumu on osoittautunut paremmaksi hienojakoisten pölyhiukkasten keräämisessä kuin perinteiset menetelmät, kuten sprinklerijärjestelmät. Kustannustehokkuuden osalta voidaan todeta, että vaikka HPW-DUST-järjestelmään tehtävät alkuinvestoinnit voivat olla huomattavia, mutta terveysriskien, ympäristösakkojen ja laitteiden ylläpitokustannusten vähenemiseen liittyvät pitkän aikavälin säästöt korvaavat nämä alkuinvestoinnit.

Monipuolisuuden osalta järjestelmän kyky integroitua monenlaisiin koneisiin oli Normans AB:lle merkittävä etu, sillä se tarjoaa joustavuutta toimintaan. Ympäristövaikutukset olivat toinen ratkaiseva näkökohta. Koska HPW-DUSTin vedenkulutus on vähäistä, myös HPW-DUSTin kokonaisympäristöjalanjälki on yleensä pienempi kuin vaihtoehtoisten menetelmien. Sen kyky vähentää merkittävästi ilmassa olevaa pölyä auttaa osaltaan puhdistamaan ilmaa ja minimoimaan haitat ympäristölle.

HPW-DUST sitoo ilmassa olevat hiukkaset hienolla vesisumulla.

Kun työskennellään suurten purkutöiden parissa, tehokkaan pölynhallinnan merkitys on elintärkeä. Pölynsidontajärjestelmän valinta osoittaa, että eri vaihtoehtoja harkittaessa on tasapainotettava eri tekijöitä, kuten tehokkuutta, kustannuksia, monipuolisuutta ja ympäristövaikutuksia. Suuressa mittakaavassa kyse ei ole vain rakenteiden purkamisesta, vaan kaupunkimaisemien muokkaamisesta siten, että kunnioitetaan yhteisöjen ja ympäristön terveyttä ja hyvinvointia.

MAN_VETURI-750x600px