Tuottavuutta Tamtron- materiaalikonevaa’alla

Tamperelaisen Tamtron Oy:n tyyppihyväksytty Power-materiaalikonevaaka on saanut markkinoilta hyvän vastaanoton ja toimitukset ovat nousseet tasaiseen tahtiin. ”Kysyntää kaupalliseen käyttöön soveltuvalle materiaalikonevaa’alle on tullut lanseerauksen jälkeen paljon myös ulkomailta, aina Australiaa myöten”, kertoo vientipäällikkö Eero Hiltunen.

Tamperelaisen Tamtron Oy:n tyyppihyväksytty Power-materiaalikonevaaka on saanut markkinoilta hyvän vastaanoton ja toimitukset ovat nousseet tasaiseen tahtiin. ”Kysyntää kaupalliseen käyttöön soveltuvalle materiaalikonevaa’alle on tullut lanseerauksen jälkeen paljon myös ulkomailta, aina Australiaa myöten”, kertoo vientipäällikkö Eero Hiltunen.

Power-materiaalikonevaaka soveltuu nopearytmiseen materiaalinkäsittelyyn esimerkiksi satamissa, tukkien käsittelyssä ja teräksen kierrätyksessä. Materiaalin punnitseminen niin kuorman siirtämisen, purkamisen kuin lastauksenkin aikana käy vaivattomasti ja punnitustiedot voidaan siirtää vaa’asta reaaliaikaisesti WNexus-pilvipalveluun tai esimerkiksi asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmään. Tämä mahdollistaa materiaalivirtojen tehokkaan hallinnan.

”Käyttäjät ovat nopeasti huomanneet kaupalliseen käyttöön soveltuvan materiaalikonevaa’an hyödyt toiminnassaan. Materiaalikoneeseen asennetulla vaa’alla on suoranaisia etuja toiminnan tehokkuuteen ja kannattavuuteen verrattuna aiempiin ratkaisuihin. Aika, joka lastattavalla ajoneuvolla on esimerkiksi kulunut siirtyessä varmennetulle ajoneuvovaa’alle punnitukseen ja paluuseen takaisin lastauspaikalle on kustannus, joka nyt on mahdollista eliminoida. Tuotantotavoitteet on näin mahdollista saavuttaa aiempaa olennaisesti lyhyemmässä ajassa”, sanoo toimitusjohtaja Mikko Keskinen.

WNexus-pilvipalvelu mahdollistaa materiaalivirtojen tiedonhallinnan

”Asiakkaamme kysyvät jatkuvasti, miten tehostaa toimintaansa ja tehdä siitä turvallisempaa. Lisäksi monet haluavat päivittäisen työn ja tuottavuuden parantamisen mahdollistavia työkaluja. WNexus-pilvipalvelun tuottama reaaliaikainen informaatio ja raportointityökalut ovat asioita, jota käyttäjät arvostavat ja hyödyntävät laajasti. Tieto halutaan automaattisesti, tietyssä muodossa ja päivittäin tai jopa tunneittain toiminnan seurantaan ja analysointiin. Tyyppihyväksytyn ja varmennetun vaa’an tuottama punnitustieto on myös suoraan hyödynnettävissä laskutuksessa”, kertoo Keskinen. ”Lisäksi WNexus on internet-selainpohjainen palvelu, joten se on käytettävissä missä vain ja millä tahansa päätelaitteella”, jatkaa Keskinen.

Mittalaitteet, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä on Suomessa varmennettava kolmen vuoden välein. Tamtron tarjoaa joustavasti myös varmennuspalvelut ja koko Suomen kattava varmennuskierros starttaa aiempien vuosien tapaan maaliskuun alussa. ”Vuoden ensimmäinen varmennuskierros ajoittuu alkukevääseen, jotta asiakkaat saavat vaa’at varmennettua ennen töiden käynnistymistä. Asennuskannan kasvaessa myös varmennuspalveluiden kysyntä on kasvanut vuosi vuodelta. Kannattaakin ajoissa varata varmennus, jos se on alkavaa sesonkia silmälläpitäen ajankohtaista”, Tamtronin varmennuspalveluiden myynnistä vastaava Harri Oittinen toteaa.

Lisätiedot

Myynti, kotimaa: Juhana Ruupansalo, puh. 040 823 0011,

juhana.ruupansalo@tamtron.fi

Varmennuspalvelut: Harri Oittinen, puh. 040 40 746 8156,

harri.oittinen@tamtron.fi www.tamtron.fi

MAN_VETURI-750x600px