Volvo Trucks lanseeraa uuden digipalveluiden käyttöliittymän Volvo Connect -portaalin

Volvo Connect on Volvo Trucksin uusi asiakasportaali, joka toimii digitaalisten palveluiden ja toimintojen keskitettynä käyttöliittymänä. Portaali mahdollistaa digitalisaation ja etäyhteyksien tarjoamien etujen koko potentiaalin hyödyntämisen.

Volvo Connect on Volvo Trucksin uusi asiakasportaali, joka toimii digitaalisten palveluiden ja toimintojen keskitettynä käyttöliittymänä. Portaali mahdollistaa digitalisaation ja etäyhteyksien tarjoamien etujen koko potentiaalin hyödyntämisen.

Kuorma-autojen omistajat ja kuljetusyritykset pyrkivät parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta telematiikkaa ja digitaalisia palveluita hyödyntämällä. Samalla kuitenkin erilaisten järjestelmien ja käyttöliittymien määrä kasvaa. Volvo Connectin myötä digitaaliset ja etäyhteyksiä hyödyntävät palvelut viedään yhden käyttäjäystävällisen portaalin alle. Volvo Connect julkistetaan syyskuussa 2018, ja sitä päivitetään ja laajennetaan säännöllisesti tulevina vuosina.

– Volvo Connect portaalin avulla asiakkaat voivat käyttää päivittäisten toimintojen suorittamiseen ja kehittämiseen tarvittavia tärkeitä palveluja ja tietoja keskitetysti yhdestä paikasta, kertoo Volvo Connect projektipäällikkö Carina Holm.

– Portaali tukee paitsi kuljetusten hallintaa ja huoltojen suunnittelua myös monia muita osa-alueita; siitä on apua muun muassa hallinnollisissa tehtävissä ja säädöstenmukaisuuden valvonnassa. Volvo Connect sisältää jatkossa myös uusien palveluiden kauppapaikan, jossa lisäpalveluita voi tilata ja aktivoida. Käyttäjät voivat mukauttaa käyttöliittymää niin, että heille kaikkein tärkeimmät tiedot ja palvelut ovat nopeasti ja helposti käytettävissä.

Data Access – uusi pilvipalvelu kuljetusyrityksille, joissa on erimerkkisiä ajoneuvoja

Volvo Trucks lanseeraa Volvo Connectin yhteydessä myös uuden Data Access palvelun, jonka ansiosta ajoneuvodataa voidaan tallentaa ja käyttää pilvipalvelun välityksellä rFMS (Remote FMS standard) standardin välityksellä. Näin data voidaan integroida asiakkaiden nykyisiin järjestelmiin ja asiakkaat voivat hyödyntää ajoneuvodataa. Tästä on hyötyä kuljetusyrityksille, joiden kalustossa on erimerkkisiä ja mallisia ajoneuvoja.

Volvo Trucks lanseeraa myös muita digitaalisia palveluita, kuten Safety Service- ja Vehicle Status palvelut. Safety Service palvelun avulla asiakas voi tarkkailla ajotottumusten turvallisuutta sekä ajoneuvon aktiivisten turvallisuusjärjestelmien hyötyjä. Vehicle Status palvelu puolestaan seuraa ajoneuvon tärkeiden osien toimintaa ja auttaa tunnistamaan potentiaalisia vikoja, jotka on korjattavat viipymättä tai seuraavalla huoltokerralla.

Alkuvaiheessa Volvo Connect sisältää nämä kolme palvelua sekä tiettyjä lisäpalveluita, kuten Dynafleet- ja Service Planning palvelut, Holm täydentää.

– Laajennamme käytettävissä olevaa sisältöä vähitellen. Jatkossa asiakkaat voivat valita laajasta tietojen, toimintojen ja palveluiden joukosta ne, jotka parhaiten auttavat heitä optimoimaan liiketoimintansa eri osa-alueita. Nämä tiedot, toiminnot ja palvelut voivat olla niin Volvo Trucksin kuin ulkoistenkin kehittäjien tuottamia.

Valmiina digitaaliseen tulevaisuuteen

Volvo Connectin lanseeraus osuu ajankohtaan, jolloin digitalisaatio muuttaa ihmisten elin- ja työskentelytapoja perustavanlaatuisesti, eikä kuljetusala ole poikkeus.

– Erilaiset esimerkiksi autojen yhteiskäytön ja matkustamispalveluiden toteuttamiseen tarkoitetut ohjelmistoalustat luovat uusia liiketoimintamalleja ja uudenlaista kuluttajakäyttäytymistä, kertoo palvelu- ja asiakaslaatuun liittyvien toimintojen varatoimitusjohtaja Karin Falk.

– Kuljetusalalla on vielä paljon kehittämisvaraa läpinäkyvyydessä, tehokkuudessa ja tuottavuudessa. Kun etäyhteyspalvelut ja data-analytiikka yhdistetään, syntyy uudenlaisia mahdollisuuksia ja asiakkaita voidaan tukea uusilla tavoilla.

Tämän nopean kehityskulun vuoksi Volvo Connect on kehitetty pitkän aikavälin ratkaisuksi. Kun uusia toimintoja ja uutta tietoa tulee saataville ja Volvo Trucks, kumppaniyritykset ja kolmansien osapuolten ohjelmistokehittäjät kehittävät jatkuvasti uusia palveluita, Volvo Connectin ansiosta asiakkaat voivat käyttää näitä palveluita ja hyödyntää niiden koko potentiaalin. Samalla yritykset voivat siirtyä saumattomasti uuteen ja mielenkiintoiseen digitaaliseen tulevaisuuteen.

Volvo Connect ja siellä oleva sisältö lanseerataan eri markkina-alueilla eri aikoina.

Faktoja: Volvo Connect asiakasportaali

Digitaaliset palvelut ja etäyhteyspalvelut yhdistetään yhden Volvo Connect käyttöliittymän alaisuuteen. Tämä helpottaa sellaisten tietojen, uutisten ja toimintojen käyttämistä, jotka ovat päivittäisten liiketoimintojen tehokkuuden kannalta ehdottoman tärkeitä. Esimerkkejä portaaliin tulevista toiminnoista:

• Dynafleet: Volvo Trucksin kuljetusten tietojärjestelmän päivitetty versio.

• Service Planning: sovellus, josta asiakas voi katsoa suunniteltuihin huoltoihin ja ylläpitoon liittyviä tietoja.

• Data Access: uusi palvelu, jonka ansiosta ajoneuvodataa voidaan tallentaa ja käyttää pilvipalvelun välityksellä. Integroitavissa asiakkaan omiin järjestelmiin kuorma-auton merkkiin tai malliin katsomatta.

• Safety Service: sovellus, joka on suunniteltu tarkkailemaan ja tunnistamaan tärkeitä turvallisuusindikaattoreita, kuten kovia jarrutuksia ja turvavyön käyttöä. Tietoja voidaan hyödyntää kuljettajakoulutuksessa.

• Vehicle Status: palvelu, jolla seurataan ajoneuvon tärkeitä komponentteja ja tunnistetaan potentiaalisia joko heti tai seuraavan huollon yhteydessä korjattavia vikoja.

• Asset Management: kaluston (ja muiden tietojen) yleiskatsaus.

• Workshop History: korjaushistorian yleiskatsaus ja tietoja siitä, mitä millekin ajoneuvolle on tehty Volvo korjaamolla.

Volvo Connect on kehitetty yhteistyössä Connected Solutions organisaation kanssa. Tämä Volvo Groupiin kuuluva organisaatio johtaa yhdistettyjen palveluiden ja ratkaisujen kehittämiseen ja käyttämiseen liittyvää työtä.

 

Lisätiedot
Volvo Trucks, Volvo Finland Ab Vesa Soppi, puh. 010 655 5832
vesa.soppi@volvo.com

MAN_VETURI-750x600px