Cumminsin uusi EU Stage V -päästömääräykset täyttävä moottorisarja

CUMMINS INC. ON julkaissut uuden sukupolven moottorisarjan tehoalueelle 75–321 kW (100 hp to 430 hp), mikä täyttää 2019 Europan Unionin (EU) Stage V -päästömääräykset yksinkertaisemmalla, yksimoduulisella Single Module™ -pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmällä, jossa ei käytetä pakokaasujen uudelleenkierrätys- (EGR) järjestelmää. Uudelleen nimetyt F3.8, B4.5, B6.7 and L9 -moottorit pohjautuvat EU Stage IV/ Tier 4 Final -moottoreista. Uusi moottorisarja tarjoaa kuitenkin noin 10 % enemmän tehoa ja melkein 20 % enemmän vääntöä edellisen päästömääräyksen mukaisiin vastaaviin moottoreihin verrattaessa.

Pakokaasujen uudelleenkierrätyksestä (EGR) luopumisen myötä moottoreista on mahdollista saada suuremmat tehot EU Stage V -vaiheessa, kuutiotilavuutta suurentamatta. Cumminsin 12-litrainen moottori QSG12 on osoittautunut menestyksekkääksi moottorimalliksi ilman pakokaasujen uudelleenkierrätysjärjestelmää jo EU Stage IV -vaiheessa. Moottorissa käytetystä yksinkertaisemmasta pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmästä saatujen kokemusten myötä on ollut mahdollista käyttää samaa konseptia myös uudessa moottorisarjassa. Pakokaasujen uudelleenkierrätyksestä (EGR) luopuminen tarkoittaa myös pienempää lämpökuormaa jäähdytettäväksi, mikä edesauttaa koneenrakentajia pienempien moottorin asennuskustannusten myötä.

Edistykset polttoainetaloudessa parantavat myös kokonaiskulutusta uusissa EU Stage V -moottoreissa. Parannus on keskimäärin n. 3 %­ luokkaa – applikaatiosta riippuen, verrattaessa vastaavaan EU Stage IV -moottoriin. Moottorin käyttökulut ovat edelleen pienentyneet pidentyneiden öljynvaihtovälien myötä. Moottorin ohjausyksikköön on sisällytetty Start/ Stop -teknologia, jonka avulla on mahdollista saavuttaa 5…15 % polttoainesäästöt, riippuen käytettävän koneen tyhjäkäynnin määrästä. Cummins Stage V -moottorit on mahdollista yhdistää langattomasti tehtaan tietojärjestelmään, jonka avulla käyttäjällä on mahdollisuus hyödyntää valmistajan moottoridiagnostiikkaa ja näin ollen koneen käyttöaika on optimoitavissa.

Parantunut suorituskyky yhdistettynä pelkistettyyn moottoriteknologiaan heijastuu yhden turboahtimen käyttämisessä EU Stage V -moottorisarjassa. F3.8, Q4.5 ja L9 mooottoreissa hyödynnetään viimeisimmän sukupolven korkeatehoisia hukkaportillisia (Wastegate) turboahtimia. B6.7-moottorissa säilyy muuttuvageometrinen Holset (VGT) turboahdin, joka tarjoaa moottorille sen tehotiheyden ja polttoainetaloudellisen suorituskyvyn.

Lisätiedot

Machinery Oy

Myyntipäällikkö Arto Orjo

Puh. 020 163 0340

MAN_VETURI-750x600px