Dachser Finland investoi biokaasukäyttöisiin kuorma-autoihin

Logistiikka-alan toimijan tehtyä päätöksen vähäpäästöiseen kuljetusteknologiaan investoimisesta sen lyhyen matkan kalusto täyttää Suomen hallituksen asettamat vuoden 2030 päästövähennystavoitteet. Tämän ansiosta yhtiö kykenee tarjoamaan kestävämpiä toimituksia pääkaupunkiseudulle jo tänä vuonna.

Keravalla sijaitseva Dachser Finland European Logistics vastaa yhtiön vienti- ja tuontiliiketoiminnasta Suomessa tielogistiikkaverkostonsa kautta. Tästä vuodesta alkaen yritys liikennöi yhteensä kymmenellä kaasukäyttöisellä lyhyen matkan kuorma-autolla: kahdeksalla Volvo FE -autolla ja kahdella Iveco Eurocargo ML160E21/PCNG -autolla. Kalustoon kuuluu kaikkiaan 15 ajoneuvoa. Kuorma-autot toimivat niin kutsutulla paineistetulla biokaasulla (CBG).

Muutoksen ansiosta yritys pääsee Helsingin seudulla nouto- ja toimituspaikoilleen huomattavasti pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Tarkoitus on muuttaa muutamat jäljellä olevat lyhyen matkan kuorma-autot joko biokaasu- tai sähkökäyttöisiksi esimerkiksi paikallisiin sääolosuhteisiin liittyvien teknologisten näkökohtien mukaan.

”Vuoden 2019 lukuihin verrattuna olemme onnistuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjämme yhteensä 70 prosenttia alueilla, joilla käytämme paineistetulla biokaasulla tankattuja kuorma-autoja”, kertoo Tuomas Leimio, Managing Director, Dachser Finland European Logistics. ”Meille on erityisen tärkeää, että jatkamme ympäristöystävällisempien liikenneratkaisujen etsimistä ja testaamista sekä sopeutumista niihin erityyppisten teknologisten kehitysaskeleiden ja tieteellisten innovaatioiden avulla. Sen vuoksi olemme myös investoineet näihin biokaasuautoihin – ja olemme siitä ylpeitä. Investointi on ehdottomasti askel oikeaan suuntaan, ja se antaa meille arvokasta kokemusta toimintamme muuttamiseksi jatkossa”, Leimio jatkaa.

Investointia koordinoi Dachser Finlandin kuljetuskumppani Savon Kuljetus Oy. Paineistetusta biokaasusta (CBG) koostuvan polttoaineen toimittaa Gasum, joka avasi hiljattain uuden biokaasun tuotantolaitoksen Helsingin tuntumaan. Dachser-kuljettajat on varustettu määritetyillä polttoainekorteilla, joilla he voivat ostaa kuorma-autoihin ainoastaan biokaasua.

”Kaiken kaikkiaan paineistettu biokaasu on osoittautunut erittäin tyydyttäväksi valinnaksi hyvin pienillä investointikustannuksilla. Tekniikka on hyväksi todettu, ja se on valmiina saatavilla. Lisäksi ajoneuvojen toimintaominaisuudet ovat samankaltaiset kuin vanhoissa dieselautoissamme. Pohjimmiltaan ne ovat siis samanlaisia kuorma-autoja kuin kaikki muutkin, mutta niiden ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät”, selvittää Mika Malmivaara, Operations Manager, Dachser Finland European Logistics.

Pitkän aikavälin ilmastonsuojelustrategia

Dachser Finlandin päätös investoida vähäpäästöiseen kuljetusteknologiaan on osa yhtiön pitkän aikavälin ilmastonsuojelustrategiaa. Etelä-Saksassa päätoimipaikkaansa pitävä logistiikka-alan toimija on aktiivisen ilmastonsuojelun ja integroivan vastuullisuuden edelläkävijä, joka asettaa suuren painoarvon tehokkaalle logistiikalle ja teknisille innovaatioille. Lisäksi yhtiölle on tärkeää tehdä yhteistyötä sellaisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, jotka haluavat myös aktiivisesti luoda myönteistä muutosta globaalilla logistiikka-alalla vähäpäästöisten ja päästöttömien teknologioiden avulla. 

Dachserilla on käynnissä päästöttömien kaupunkitoimitusten hanke jo 11 valitussa kaupunkikeskuksessa Euroopassa. Tavoitteena on poistaa näiden toimitusten päästöt kokonaan vuoden 2022 loppuun mennessä sähkökäyttöisten kuorma-autojen ja jakelupyörien avulla – tällaisten toimipaikkojen määrän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa. Lisäksi yhtiö tutkii vihreän vedyn käyttöä vaihtoehtoisena polttoaineena ja prosessien virtaviivaistamista megatrailereiden ja digitaalisten optimointityökalujen avulla sekä painottaa yhä enemmän kestävästi tuotetun sähkön käyttöä toiminnassaan.

Managing Director Tuomas Leimio uusien biokaasukäyttöisten kuorma-autojen edessä. Autojen ansiosta yritys pääsee Helsingin seudulla nouto- ja toimituspaikoilleen huomattavasti pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Kuva: Sakari Majantie.
MAN_VETURI-750x600px