Ekeri liittyy energiatehokkuussopimukseen

Suomessa on ollut käytössä valtion, eri toimialojen sekä kuntien väliset vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset 1990-luvulta lähtien. Nykyinen sopimus alkoi vuonna 2017 ja jatkuu vuoteen 2025. Monet suomalaiset yritykset ja kunnat ovat liittyneet sopimukseen, kuten myös Ekeri, joka liittyy sopimukseen ensimmäisenä kuljetusratkaisuja valmistavista yrityksistä.

Energiankulutuksen kartoitus ja seuranta

Sopimuksen tavoitteena on energiankäytön tehostaminen ja siten teollisuuden ja energia-, kunta-, palvelu- sekä kiinteistöalan ilmastovaikutusten pienentäminen ja ehkäiseminen. Jokainen sopimukseen liittynyt yritys kehittää toimintaohjelman energiatehokkuussopimuksen pohjalta energiankäytönminimoimiseksi ja sen myötä energiankulutuksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

”Tämä on luonnollinen jatko Ekerin vastuullisuustyölle. Jo vuonna 2007 siirryimme hakelämmitykseen ja vuosien varrella olemme siirtyneet käyttämään vain vihreää sähköä”, Ekerin Quality and After Sales Manager Daniel Asplund kertoo.

Sopimukseen liittyvät yritykset sitoutuvat jatkuvaan työskentelyyn energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi. Yritysten tulee kartoittaa tehostamisen mahdollisuutensa ja järjestää henkilöstön koulutus, ostoprosessit ja muu työ siten, että ne tukevat sopimuksen ilmastotavoitteita. Sopimusta seurataan siten, että yritykset raportoivat vuosittain energiankulutuksestaan, toimenpiteistä sekä energiatehokkuuden edistymisestä.

Tavoitteena energiankäytön tehostaminen

Energiatehokkuussopimuksen myötä Ekeri on valmis ottamaan entistä suuremman vastuun toimiakseen suomalaisten ja kansainvälisten tavoitteiden mukaisesti. Sopimukseen liityttäessä ilmoitetaan suuntaa antava määrällinen energiansäästötavoite. Sopimuksen tavoitteena vuoteen 2025 mennessä on, että liittyneet yritykset vähentävät energiankäyttöään 7,5 %.

“Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Ekeri keskittyy vähentämään kiinteistöjen ja ilmanvaihdon lämpöhäviöitä parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla”, Asplund kertoo.

Ekeri uskoo, että tehokkuuden parantaminen on mahdollista ja ryhtyy parhaan kykynsä mukaan toimenpiteisiin energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Daniel Asplund
Sähköposti: daniel.asplund@ekeri.fi
Puhelinnumero: +358 (0)6 7887 415
www.ekeri.fi

MAN_VETURI-750x600px