Ekeriltä markkinoille uusi FNA/FRC-eristetty city-puoliperävaunu

FNA/FRC on monipuolinen kuljetusyksikkö, joka soveltuu sekä elintarvike-, kappaletavara-, että teollisuuskuljetuksiin. Se minimoi tyhjänä ajon sekä helpottaa paluukuorman saamista. Oikeanlaisilla lisävarusteilla voidaan myös maksimoida turvallisuus, tehostaa kuormatilan käyttöä ja alentaa polttoaineenkulutusta.

ATP-tyyppihyväksyntä kattaa useimmat korimitat ja varustelut. Kaikki Ekerin ATP-tyyppihyväksytyt FNA- ja FRC-korit on saatavissa kokonaan avautuvalla sivulla, monilämpöratkaisuna sekä erilaisilla väliseinillä varustettuina. Korit täyttävät kaikki elintarvikekuljetuksille asetetut tiukat laatuvaatimukset ja ovat omapainoltaan erittäin kilpailukykyisiä. Korien eristys on tehty ympäristöystävällisillä, täysin freonittomilla eristeillä.

ATP on kansainvälinen sopimus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetuksesta. ATP-hyväksytty kori luokitellaan kahteen kategoriaan: FNA ja FRC.

Lisätiedot

Ab Ekeri Oy puh. 06 788 7400, info@ekeri.fi, www.ekeri.fi