Heavy Staff -opetustiimille uusi 5-sarjan Kubota U50-5

Kainuun ammattiopiston Heavy Staff -tiimi hankki elokuun alussa uutta 5-sarjaa edustavan Kubota U50-5 minikaivukoneen, joka tulee toimimaan koulutuskoneena mm. raskaan kaluston oppisopimuskoulutuksissa.

Kainuun ammattiopisto (KAO) järjestää toisen asteen ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Perustehtävän, ammatillisen koulutuksen vastuullisen järjestämisen lisäksi, KAO toimii aktiivisesti elinkeinoelämän kehittämiseksi ja kasvualojen tukemiseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa.

KAO tarjoaa ammatillista koulutusta monipuolisesti. Perustutkinnon suoritettuaan ja työelämässä kannuksia hankittuaan voi erikoistua omalla alallaan tai täydentää osaamistaan ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa. Opiskella voi myös pelkän tutkinnon osan ja jatkokehittää juuri tarvitsemaansa osaamisaluetta. Omaa ammattitaitoaan voi ylläpitää ja kehittää myös muulla kuin tutkintoon tai sen osaan valmistavalla koulutuksella. Pääosin koulutukset toteutetaan oppisopimuksella, joka on työnantajalle sekä opiskelijalle maksutonta valtion rahoittamaa toimintaa. 

Ammatillista koulutusta KAO toteuttaa valtakunnallisesti. KAO:n omat toimipisteet sijaitsevat Kajaanissa, Kuusamossa, Vantaalla ja Vuokatissa. KAO:ssa opiskelee vuosittain noin 3000 opiskelijaa yli 190 Suomen kunnasta sekä ulkomailta.

Merta esittelee Kubotan 2,6-litraista voimanlähdettä, jossa kaikki oleellinen on hyvin käsillä opetustilanteita silmällä pitäen.

Heavy Staff luo uusia osaajia ja uutta nostetta maarakennusalalle

Heavy Staff -brändin alla KAO tarjoaa hyötyajoneuvo- ja työkonetekniikan koulutuksia maanlaajuisesti. KAO:n Heavy Staff viiden hengen tiimissä toimii opettajana muiden ammattilaisten joukossa Juha Merta. 

– Heavy Staff on vuosi sitten brändätty uudenlainen koulutusmalli, jossa raskaskalustomekaanikon koulutusta ei toteutetakaan perinteisesti koulun penkkiä kuluttaen, vaan opetusta voidaan toteuttaa myös asiakkaan tiloissa. Opetuksessa hyödynnetään siis asiakkaiden neuvottelu- ja hallitiloja teoriaopintojen sekä käytännön harjoittelua varten. Oppisopimuksella voidaan toteuttaa koko- tai osatutkintoja riippuen asiakkaan ja opiskelijan yhteisistä osaamisen kehittämisen tarpeista.  

– Pyrimme pysymään aallon etuharjalla, mitä on teknologiassa tulossa, ja siirtämään tuoreinta tietoa ja osaamista yrityksiin opiskelijoiden kautta. Tällä hetkellä esimerkkinä mainittakoon vaihtoehtoiset käyttövoimat. Haluamme tehdä asioita tuoreemmin ja mielestämme perinteinen ”ammattikoulu” terminä ei ole ihan riittävä kuvaamaan tämän päivän toimintaa huipputeknisen alan koulutuskokonaisuuksissa. Heavy Staff kuvaa hyvin sektoriamme ja tapaamme toimia. Kaikilla opettajillamme on pitkä ja vahva käytännön kokemus raskaskonealasta, jota ammennetaan tuleville alan erikoisosaajille, jatkaa Merta.

– Nuoret eivät yleisesti ottaen tiedä juuri mitään tämän päivän työkonemekaanikon työstä, ja pyrimmekin eroon alaa leimaavasta 1970-luvun mielikuvasta esimerkiksi tuomalla realistisesti alaa esille mm. sosiaalisessa mediassa. Teemme paljon yritysyhteistyötä, kuten korjaamon kokenut mekaanikko tulee kertomaan nuorille alasta.

– Tässä on käytännössä hukattu jo yksi sukupolvi, kun haluttiin nuoria kokeneita alle 30-vuotiaita osaajia riviin. Ala teknistyy ja kehittyy. Tämä täytyy jonkun tahon nuorille kertoa ja tuoda laajasti julki. Heavy Staff yhteistyökumppaneineen jakaa tätä tietoisuutta ja alan tuomia mahdollisuuksia, kertoo Merta.   

Juha Merta Kubotan komentokeskuksessa, jossa kuorman tunteva hydrauliikka varmistaa tasaisemman käytön riippumatta kuorman koosta. Hydrauliikan tuotto vastaa täsmällisesti käyttäjän tekemään kahvojen liikkeeseen. Tuloksena on parempi polttoainetalous ja sujuvat liikkeet.

Vuorovaikutteista opetusta koko Suomeen

Tällä hetkellä Heavy Staff -brändin alla on opiskelijoita noin 90. Heavy Staff -toimipisteet sijaitsevat Kajaanissa, Kuusamossa ja Vantaalla, mutta koulutuksia on järjestetty aina etelän Tammisaaresta pohjoisen Kevitsaan saakka. – Opiskelu on kollektiivista ja vuorovaikutteista. Jokaisella opiskeluryhmällä on muun muassa WhatsApp-ryhmä, jossa pureskellaan yhdessä joitain aiheeseen liittyviä pähkinöitä. Tässä tullaankin asian ytimeen: yritykset ovat heränneet ajatukseen, että riittää, kun opiskelijalla on asenne ja motivaatio kohdallaan, eli pitää saada erilaisin keinoin uudet osaajat ensin innostumaan alasta, ja tämän jälkeen varmistaa, että into alaa kohtaa jatkuu myös opiskelun aloittamisen jälkeen. Tämän vuoksi opetuksen pitää olla ammattitaitoista ja tämän päivän ajassa tapahtuvaa. Sama koskee opiskelussa käyttävää kalustoa, arvioi Merta.

– Tulemme mielellämme yritykseenne paikan päälle kertomaan lisää Heavy Staff -mahdollisuuksista; mitä teemme ja millä tavalla. Haemme myös yhtä kovan ammattitaidon omaavaa kollegaa opetustehtäviin Uudenmaan alueella. ”Rakkaudesta lajiin mennään”. Mikäli koet tämän lauseen osuvan myös sinuun, ole yhteyksissä, rohkaisee Merta, ja jatkaa: – Tavoitteemme on löytää työnantajille työntekijöitä ja motivoituneille ihmisille töitä.

Kubotan uusi 5-sarjalainen avaa uusinta teknologianäkymää nuorille

Heavy Staff -tiimillä on käytössään mm. kaksi kuorma-autoa, demomoottoreita, monenlaisia koneikkoja hydrauliikkaan liittyen ja erilaisia mittauslaitteita akustista kameraa myöten. Uusimpana koneena opetuskäyttöön on elokuussa hankittu uusinta 5-sarjaa edustava Engcon-pyörittäjällä ja trukkipiikeillä varustettu Kubota U50-5. – Kubotalla emme kaiva, vaan tarjoamme opetusympäristön uusimman teknologian äärellä. Tälläkin hetkellä Kubotasta on muovit irti, jotta tekniikka on opiskelijoille näkyvissä. Kubota U50-5 edustaa uusinta teknologiaa tukien ideologiaamme opettaa tekniikkaa tämän päivän välineillä, tämän päivän opiskelijoille, kertoo Merta.

– Kubotan U50-5 kompaktissa viiden tonnin kokoluokan paketissa pystyy käymään läpi ilmastointitekniikkaa, väylä- ja ohjausjärjestelmiä, nykyaikaista diesel- ja päästöjärjestelmää, sähköä, hydrauliikkaa, sähköhydrauliikkaa, sekä kauhanpyörittäjän toimintaa, täsmentää Merta.

– Kubota valikoitui merkiksi kilpailutuksen kautta. Halusimme uusinta tekniikkaa edustavan laitteen, jossa esimerkiksi opiskelumateriaalit ja tekninen tuki saadaan nyt ja jatkossakin. Kubotan ja Konesilta Oy:n kautta nämä kriteerit parhaiten täyttyivät, päättää Merta.

Kainuun ammattiopisto, Heavy Staff
Juha Merta, puh. 044 471 4379
www.kao.fi
Kubota-koneista: Konesilta Oy
Kristian Lylykorpi, puh. 0400 782 262
www.konesilta.fi

Kainuun ammattiopiston Heavy Staff -tiimin Juha Merta (oik.) vastaanotti uutta 5-sarjaa edustavan Kubota U50-5 minikaivukoneen elokuun alussa Konesilta Oy:n Kristian Lylykorvelta.