Kiertotalouden kasvu ja muovin jalostus uusiokäyttöön näkyy selkeästi suomalaisen Tana Oy:n viennissä

Kiertotalous voi olla avain uuteen talouskasvuun monella toimialalla. Useat tuotevalmistajat ovat heränneet uusiomuovin mahdollisuuksiin. Myös lainsäädäntö entistä vahvemmin ohjaa valtioita, kuntia ja jätealan toimijoita kierrättämään muovia ja muuta jätettä uusiomateriaaliksi. Jätteen käsittely kierrätykseen soveltuvaksi vaatii erityisosaamista ja teknologiaa, mikä on vauhdittanut myös jätteenkäsittelylaitteistoja valmistavan Tanan kasvua.

Kiertotalous voi olla avain uuteen talouskasvuun monella toimialalla. Useat tuotevalmistajat ovat heränneet uusiomuovin mahdollisuuksiin. Myös lainsäädäntö entistä vahvemmin ohjaa valtioita, kuntia ja jätealan toimijoita kierrättämään muovia ja muuta jätettä uusiomateriaaliksi. Jätteen käsittely kierrätykseen soveltuvaksi vaatii erityisosaamista ja teknologiaa, mikä on vauhdittanut myös jätteenkäsittelylaitteistoja valmistavan Tanan kasvua.

Jäteala kehittyy nopeasti Suomessa ja globaalisti. Alalla onkin havaittavissa merkkejä hyvästä kasvusta. Kiinan muovijätteen tuontikielto ja EU:n muovistrategia ovat vaikuttaneet merkittävästi monen valtion jätehuoltoon, ja tarve uusille, kestävämmille jätteenkäsittelyratkaisuille on kova. Kasvava kiinnostus kiertotaloutta ja muovin uusiokäyttöä kohtaan tarjoaa jätealan toimijoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tanalla kiertotalouden odotetaan vauhdittavan niin vientiä kuin yrityksen toimintaa kotimaassa.

Kiertotaloudesta avain uuteen talouskasvuun ja vauhtia vientiin

Kasvava kiinnostus kiertotaloutta kohtaan on lisännyt jätealan yritysten toimeksiantoja ja kysyntää uusiokäyttöön jalostetulle jätteelle kuten kierrätysmuoville. Kiertotaloudesta on tullut entistä selkeämmin osa liiketoimintaa. Vaikka jätettä ei enää ajatella vain jätteenä vaan uusiokäytettävänä materiaalina, vaatii sen saattaminen lopputuotteen valmistajalle sopivaan muotoon paljon prosessointia. Lisääntyvä määrä uusiomateriaalia hyödyntäviä valmistajia ei yksinään riitä vauhdittamaan kiertotaloutta. Tarvitaan myös jätealan toimijoita, jotka muokkaavat jätteen uusiokäyttöön soveltuvaksi raaka-aineeksi.

Jätteen käsittely kierrätykseen soveltuvaksi vaatii erityisosaamista ja teknologiaa. Kiertotalouden ja jätteen uusiokäytön kasvun odotetaan näkyvän tulevaisuudessa myös Tanan viennissä. Kiinan jätteentuontikiellon vaikutus on ollut globaali ja näkyy erityisesti Iso-Britanniassa. Toisaalta jätteen ympäristövaikutuksiin on herätty myös kehittyvissä markkinoissa kuten Myanmarissa, joka valitsi Tanan maan ensimmäisen kaatopaikkajyrän toimittajaksi.

Monipuolisemmat palvelut tukemassa tulosta ja vakaata kasvua

Aikaisemmin vientiin keskittynyt Tana panostaa nyt vahvasti myös kotimaan markkinaan. Erityisesti Tana odottaa uuden vuokraliiketoiminnan palvelukonseptin kasvattavan suosiotaan, sillä jätteenkäsittelykoneet ovat merkittäviä investointeja jätteenkäsittelyn toimijoille, joita on Suomessa vähän. Vuokraamalla laitteen asiakkaat voivat testata sen sopivuutta toimintaansa pienemmällä taloudellisella riskillä. ”Tanan laitteet ovat laadukkaita, mikä kasvattaa myös niiden hintalappua. Kun asiakkaat investoivat laitteisiimme, sen täytyy olla heidän liiketoiminnalleen kannattavaa. Toisinaan laitteen vuokraus voi olla parempi ratkaisu.” – Jaakko Kouhia, asiakkuuspäällikkö, Tana Oy

Kotimaisena yrityksenä Tana voi kehittää koneitaan ja palveluitaan juuri Suomen kierrätysmarkkinaan sopiviksi. Yksi Tanan vahvuuksista onkin pitkä historia konevalmistajana, joka on alusta alkaen erikoistunut jätteenkäsittelyteknologiaan. Viime vuonna Tanalle myönnettiin Kauppalehden Menestyjä-sertifikaatti, joka kertoo yrityksen hyvästä tuloksesta, kannattavuudesta ja vakaasta kasvukehityksestä sijoittaen Tanan suomalaisten yritysten ja oman toimialansa parhaimmistoon.

 

Lisätiedot
Mirja Yli-Erkkilä +358 400 909 029 mirja.yli-erkkila@tana.fi
www.tana.fi