Kuljetusalan pärjääminen on koko yhteiskunnan elinvoimaisuuden turva

Ammattiautoilijoiden edunvalvontaa Hämeessä vuodesta 1951

Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry juhli 70-vuotista taivaltaan lauantaina 12.11.2022 Hämeenlinnan Aulangolla – samoissa maisemissa, joissa yhdistys aikanaan perustettiin. 

Ammattiautoliiton Hämeen lääninyhdistys oli perustamishetkellään vuonna 1951 maamme ensimmäinen autoilijoiden alueelliseen edunvalvontaan keskittynyt yhdistys. Jo tuolloin alueen ammattiautoilijat halusivat vaikuttaa teiden kuntoon ja parantaa liikenne- ja liikennöintiolosuhteita sekä elinkeinonharjoittamisen edellytyksiä alueellaan. 

Yhdistyksen nykyinen nimi – Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry – otettiin käyttöön vuonna 1994. Koko toimintansa ajan yhdistys on alueellisen edunvalvonnan lisäksi vaikuttanut yhdyssiteenä autoilijoiden, paikallisyhdistysten ja alan keskusjärjestön, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n välillä. 

– Suomessa kuljetettiin maanteiden tavaraliikenteessä 90 prosenttia tavaratonneista ja 75 prosenttia tonnikilometreistä kotimaan liikenteessä vuonna 2020. Vastaavasti rautateiden osuus oli 8 prosenttia tavaratonneista ja 18 prosenttia tonnikilometreistä. Maanteiden tavaraliikenne on kiistatta keskeisin kuljetusmuotomme ja sen rooli on viime vuosina kasvanut. Tämä tavaravirtojen jakauma tulee ottaa huomioon tiestöä painottaen, kun kohdistetaan varoja väylien kunnossapitoon ja investointeihin. Suomen tiestön kunto on voimakkaasti heikkenemässä ja kuljetustoimialalle kohdistuu suuria haasteita. Kuljetusalaa on puolustettava vahvasti, tänäänkin, sanoo Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtaja Pasi Saarinen Pälkäneeltä. 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n puheenjohtaja Jani Ylälehto Pihtiputaalta toi juhlaväelle keskusjärjestön tervehdyksen:

– Kuljetusalan pärjääminen ei ole vain oma asiamme, vaan koko yhteiskunnan elinvoimaisuuden turva. Ilmastonmuutos koskettaa meitä kaikkia, päästöjä on vähennettävä ja kuljetus- ja logistiikka-ala on mukana talkoissa, vaikka se asettaakin suuria paineita alalle. Suomella on vientimarkkinoille kuuluisa takamatka taklattavanaan kilpailijamaihin verrattuna, siksi tehokas logistiikka on Suomelle elintärkeä asia. Vähäpäästöisempään kalustoon ei voida tulevaisuudessa investoida, mikäli ala ei säily kannattavana.

SKAL ry julkaisi kesäkuussa tavoiteohjelman vuosille 2023–2027, joka sisältää SKALin näkemykset kuljetus- ja logistiikka-alan painopisteistä tulevissa eduskuntavaaleissa sekä uudella hallituskaudella.

Suomen Kuljetus ja
Logistiikka SKAL ry:n
puheenjohtaja Jani Ylälehto
0400 922 636
jani.ylalehto@skal.fi
Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n
puheenjohtaja Pasi Saarinen
0400 350 227
j.saarinen@pp2.inet.fi
Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n
toimitusjohtaja Pia Vuori
040 747 4462
pia.vuori@skal.fi
www.skal.fi
www.facebook.com/sskyry