Laki vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuista voimaan

Laki vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinta ja muuntotuista on vahvistettu 22.12.2021. Määräaikainen laki tulee voimaan 1.1.2022 ja mahdollistaa entistä useammalle toimijalle vähäpäästöisen ajoneuvon valinnan. Kaasukäyttöisillä ajoneuvoilla on keskeinen rooli liikenteen päästöjen vähentämisessä ja nyt voimaan tuleva uusi laki alleviivaa tätä roolia entisestään.

Nykyistä täyssähköisten henkilöautojen ja kaasukuorma-autojen hankintatukea sekä henkilöauton muuntotukea on mahdollista hakea vuosina 2022 ja 2023. Lisäksi tukea voi saada kaasukäyttöisen pakettiauton hankintaan vuonna 2022.

Ajoneuvojen hankinta- ja muuntotuilla on tarkoitus kannustaa sekä kotitalouksia että yrityksiä siirtymään fossiilisista polttoaineista vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, mikä vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Uutena hankitut sähkö- ja kaasuautot päätyvät myöhemmin käytettyjen autojen markkinoille, jolloin ne ovat entistä useampien saatavilla. Lisäksi tarkoituksena on vaikuttaa sähkö- ja kaasuajoneuvojen hankintakustannuksiin, jotta vähäpäästöisen ajoneuvon hankinta olisi mahdollista yhä useammalle ajoneuvon ostajalle.

”Vuoden 2022 alussa voimaan tuleva uusi hankintatuki on omiaan kiihdyttämään siirtymää kohti puhtaampia liikkumisen ja logistiikan vaihtoehtoja. Vuoden 2020 lopussa käynnistynyt ensimmäinen kuorma-autojen hankintatukiohjelma on otettu erittäin hyvin vastaan ja valtaosa tuolloin myönnetystä tukisummasta on jo käytetty. Olemme iloisia, että vuoden 2022 alussa voimaan tuleva tukiohjelma tuo jatkuvuutta sekä lisäresursseja tällä saralla. Uudessa laissa on huomioitu kuorma-autojen lisäksi myös kaasukäyttöiset henkilö- ja pakettiautot jatkamalla henkilöautojen muuntotukea sekä sisällyttämällä pakettiautot hankintatuen piiriin. Uskomme, että entistä useammat toimijat tulevat valitsemaan kaasun oman päästöjälkensä pienentämiseksi tulevaisuudessa.”, toteaa Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio.

Uudet tuet sekä nykyisten hankinta- ja muuntotukien jatkaminen ovat osa fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, josta hallitus päätti toukokuussa 2021. Tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja pudottaa päästöt nollaan vuoteen 2045 mennessä. Kotimaan liikenteen päästöistä henkilöautojen osuus on noin 54 prosenttia ja paketti- ja kuorma-autojen noin 41 prosenttia.

Uusi laki listaa kuusi tukea vähäpäästöisten henkilö- paketti- ja kuorma-autojen hankintaan. Näistä merkittävimmät kaasuautoilijoille ovat nykyisen kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuen jatkaminen, uusi kaasukäyttöisten pakettiautojen hankintatuki ja nykyisten henkilöautojen muuntotuen jatkaminen.