NK-yhtymä valmistaa ja myy SkipUp-järjestelmää

SkipUp on Deleten patentoima innovaatio, joka on palkittu Hannoverin kansainvälisillä messuilla ja jolla voidaan merkittävästi vähentää rakennustyömaan logistiikasta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä sekä edistää turvallisuutta.

Järjestelmä lisää työturvallisuutta ja optimoi tilankäyttöä

Erityisesti purkutyömailla ja teollisuudessa, mutta myös rakennustyömailla kamppaillaan tilanahtauden kanssa. Ahtaus on myös turvallisuusnäkökulma. Lavakuljetusjärjestelmä tuo helpotusta tähän, sillä lavoja on helpompi vaihtaa nopealla syklillä, jolloin niitä ei tarvitse olla työmaalla niin monia – yksi lava materiaalia kohden riittää. Lavajärjestelijän ansiosta työmaalle saadaan lisää tilaa muita toimintoja varten ja samalla saavutetaan katkeamaton lajittelu. Myös ajoneuvojen määrä työmaalla vähenee käytännössä puoleen, jolloin työmaan turvallisuus paranee oleellisesti. Järjestelmä tuo säästöjä ja lisää turvallisuutta myös talkoolavakäytössä, koska SkipUp-järjestelmän avulla saadaan vähennettyä raskasta liikennettä piha-alueilla.

Työmaalogistiikan hiilijalanjälki puolittuu

Kuljetusten vähenemisen myötä kuljetuskaluston aiheuttama hiilijalanjälki saadaan jopa puolitettua. Lavajärjestelijän ansiosta lavan vaihtaminen käy vaivatta ja lisäksi yhdellä kuljetuksella voidaan kuljettaa painon sallimissa rajoissa jopa tuplamäärä paljon tilavuutta vaativaa jätettä, tai kahta eri jätejaetta kerralla. Luonnollisesti tämä vaikuttaa myös kuluneen polttoaineen määrään, kun kilometrit vähenevät.

– Ympäristöhaittojen pieneneminen on lavajärjestelijässä kuitenkin se kaikkein tärkein näkökulma keksinnön taustalla, kertoo keksinnön tehnyt toimialapäällikkö Tommi Leppiaho Deletestä. – Myös se, että auto voi kuljettaa tyhjää lavaa yhdessä täyden lavan kanssa, parantaa työmaalogistiikkaa ja pienentää päästöjä kuljetusten vähenemisen myötä. Työmaa ei ole niin sanotusti ilman tyhjää lavaa missään vaiheessa. Myös kuljetustilavuuden määrää kasvaa, hän lisää.

Lavajärjestelijä sopii erityisesti rakennustyömaiden materiaalikierrätykseen. Järjestelmän käyttämät lavat ovat helppo lastata, sillä reunat eivät ole liian korkeita. Lavajärjestelijä helpottaa myös logistiikkayritysten lavakenttien tilankäyttöä, sillä järjestelmän ansiosta lavoja voidaan pinota kolme päällekkäin varastoinnin ajaksi. Näin lavakenttä saadaan tehokkaampaan käyttöön ja tilantarve vähenee.

SkipUp-lavojen valmistuksen ja myynnin yhteistyökumppaniksi useiden vaihtoehtojen joukosta Deletelle valikoitui NK-yhtymä Oy.

– Heillä on juuri sellainen osaaminen ja asiakaskunta, joka vastaa tuotteen potentiaalista käyttäjäkuntaa. Lisäksi vaadimme yhteistyökumppanilta korkeaa laatua ja teknistä osaamista, josta NK-yhtymällä on selkeää näyttöä, kertoo Tommi Leppiaho Deleteltä.

Lisäksi NK-Yhtymällä on laaja ja toimiva alihankintaverkosto, joka valmistuksessa vastaa vaatimuksiamme niin laadullisesti kuin eettisestikin, toteaa Leppiaho.

 

Lisätiedot
Timo Kalliomäki puh. 0400 993 564 timo.kalliomaki@nk-yhtyma.fi
www.nk-yhtyma.fi

MAN_VETURI-750x600px